Redactieblog

296 x bekeken

Gebruik hoogwaardige antibiotica neemt niet langer toe

Het gebruik van antibiotica is bij vrijwel alle diersoorten in de veehouderij is in 2009 gedaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse Maran-rapportage over antibiotica-resistentie in de veehouderij.

Bij vleesvarkens daalde het gebruik substantieel in 2009, terwijl ook in de melkveehouderij en de vleeskalverhouderij het gebruik daalde. Bij vleeskuikenbedrijven is het antibioticagebruik in 2009 gelijk gebleven. De zeugenhouderij scoort het slechts: daar nam het gebruik van antibiotica bij zeugen en biggen in 2009 juist toe.

In de zeugenhouderij zien de onderzoekers een trend van herintroductie van het gebruik van traditionele antibiotica zoals tetracyclines, trimethoprim en sulfonamidis, in plaats van de introductie van de nieuwe hoogwaardigere antibiotica zoals cephalosporines, fluoroquinolones en macrolides. Op grote zeugenbedrijven worden meer antibiotica toegediend dan op kleinschaligere bedrijven. Bij bedrijven met meer dan 600 dieren worden gemiddeld 50 dagdoseringen per dierjaar toegediend, bij bedrijven met minder dan 250 zeugen ligt dit op 15.

Vleesvarkens krijgen gemiddeld 16 dagdoseringen per dier per jaar. Hierbij wordt in 70 procent van de gevallen tetracycline gebruikt. De hoogwaardige antibiotica cephalosporines en quinolonen worden niet gebruikt bij vleesvarkens. Macrolides en Lincosamides wel.

Vleeskuikens krijgen gemiddeld 37 dagdoseringen per dier per jaar. Dit komt overeen met 4 dagdoseringen in de mestperiode van 42 dagen. Hiervan is 39 procent penicilline, 18 procent quinolonen en 15 procent tetracyclines. Het gebruik van penicilline is in de pluimveehouderij verdubbeld in een jaar tijd.

Vleeskalveren kregen in 2009 gemiddeld dertig dagdoseringen per dier per jaar. De helft hiervan zijn tetracyclines. Onderzoekers constateren dat de afname van het gebruik van antibiotica in de vleeskalverhouderij vooral wordt gerealiseerd door een afname in het gebruik van tetracyclines. Het gebruik van de nieuwe antibiotica is stabiel gebleven, terwijl een daling was verwacht.

In de melkveehouderij worden 5,8 dagdoseringen per dier per jaar toegediend, waarvan 3,4 doseringen in de uier. In 48 procent van deze doseringen gaat het om penicilline en in 19 procent om combinatie van antibiotica, die in de uier worden toegepast. 13 procent van de antibiotica in de melkveehouderij zijn derde en vierde generatie antibiotica. Dit is tot 2009 jaarlijks toegenomen. In 2009 lijkt deze toename op een keerpunt. De onderzoekers vermoeden dat een deel van het antibiotica dat is geregistreerd voor gebruik bij jonge kalveren niet correct wordt gebruikt voor voetbaden van melkkoeien.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.