Redactieblog

Werkzaamheden echtgenote loonwerker zijn ondersteunend

De werkzaamheden van een echtgenote van een loonwerker zijn hoofdzakelijk ondersteunend. Daarom kan zij geen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek en de toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hof Den Bosch de volgende:
De echtgenote van een loonwerker drijft met haar echtgenoot en (schoon)kinderen een loon- en akkerbouwbedrijf. Het loonbedrijf verricht uitsluitend diensten voor champignontelers. De echtgenoot heeft de machines die voor de champignonkwekers worden ingezet in veel gevallen zelf ontwikkeld. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur zich op het standpunt dat belanghebbende geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek en aftrek fiscale oudedagsreserve. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk van ondersteunende aard verricht én er sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband.

Het gerechtshof Den Bosch oordeelt dat de door belanghebbende verrichte werkzaamheden hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn. Het hof overweegt hierbij dat als hoofdwerkzaamheden van het loonbedrijf moeten worden aangemerkt het inhoudelijk overleg voeren met klanten over uit te voeren werkzaamheden en het behandelen van klachten, het ter plaatse uitvoeren van werkzaamheden voor klanten en het inhoudelijk bezig zijn met de organisatie en het personeel. Volgens het hof maakt belanghebbende niet aannemelijk dat de door haar aan de onderneming bestede tijd voor meer dan 30% uit hoofdwerkzaamheden bestaat. Aangezien er volgens het hof ook sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband, is het gelijk aan de inspecteur.

Tenslotte beroept de echtgenote zich vervolgens op de toezegging van de wetgever dat de gebruikelijkheidstoets in agrarische bedrijven geen toepassing zal vinden. Het Hof is van oordeel dat een hoofdzakelijk als loonbedrijf te beschouwen onderneming geen agrarisch getint familiebedrijf is.

Meer informatie: LJN: BP7291, Gerechtshof 's-Hertogenbosch , nummer 09/00421

Of registreer je om te kunnen reageren.