Boerenblog

21 reacties

Uitgeboerd

Nederland is lovend over de Noorse landbouwsubsidies, maar boerenbedrijven gaan hier bij bosjes over de kop.

In onze buurgemeente Tynset staan vier landbouwbedrijven op de lijst om via een tvangsalg (veiling) te worden verkocht: failliet dus. Vier bedrijven op een kleine landbouwgemeente, dat hakt erin! Het nieuws dat door het regionale landbouwcentrum vooral naar buiten werd gebracht om meer mensen bewust te maken van een tekortschietende bedrijfsvoering, wordt door de landelijke media grif overgenomen. Het is niet iets om vrolijk van te worden, maar het maakt me wel nieuwsgierig. Vier boeren-bedrijven, het topje van de ijsberg. Dat terwijl iedereen in Nederland zo lovend over de Noorse landbouw spreekt, en dan vooral over het Noorse subsidiesysteem. Hoe kan het dan dat boeren hier wel degelijk over de kop gaan, en wel met bosjes tegelijk?

Voordelige lening is passé

Er zijn twee groepen boeren die problemen hebben in de huidige Noorse agrarische economie. De groep met oude grupstallen van de jaren zestig en zeventig en de groep die in samdrift (maatschap tussen meerdere boerderijen) stevig hebben gebouwd met grote luxe stallen. De laatste groep komt er nu achter dat het samenvoegen van koeien en quotum niet een mééropbrengst geeft, als de buit nog steeds verdeeld moet worden aan het eind van de maand.
Veel melkveestallen zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig. In die jaren voerde de overheid een subsidieregeling om de agrarische economie een boost te geven. Die subsidieregeling bestond uit het verstrekken van voordelige leningen. Een flink aantal boeren met dit soort stallen heeft keer op keer de ligboxeneis voor zich uitgeschoven Die geldt pas bij meer dan 25 koeien. Deze boeren, met vaak rond de 20 koeien, staan nu op een kruispunt. De grupstallen hebben nu dringend aanpassingen nodig. Dat hoeft niet per se ombouw naar een ligboxenstal te zijn. Ze moeten gewoonweg het reguliere onderhoud doorvoeren. En die voordelige lening waar toen de boel mee is gebouwd, is er nu niet. De huidige inkomsten zijn helemaal niet in overenstemming met de huidige uitgaven plús de behoefte tot investeren. Vergeleken met het jaar 2000 zijn de bouwkosten vijf tot zes keer meer gestegen dan het inkomen van de melkveehouder. De boeren moeten nu beslissen of ze stoppen of doorgaan, met een baan erbij om de extra investeringen te kunnen dekken. Een baan erbij is overigens voor schapenboeren allang noodzaak.

Kortetermijnoplossing

Een moeilijke beslissing, want toegeven dat het financieel niet goed gaat op het bedrijf is in dit land van openheid toch een behoorlijk taboe. Boerderijen zijn vaak via vererving verkregen en er spelen veel gevoelens mee. Een oplossing die veel boeren met een maandelijks min-saldo dan kiezen, is die van de korte termijn: lease. Als je geen lening meer bij de bank krijgt, wil de leasemaatschappij voor trekkers nog steeds wel meewerken.
Kortom, financieel-economisch is er op een flink aantal bedrijven nog een boel te doen!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  Elonie. Een leuke bijdrage. Ja er gaan er hioer en daar wat bedrijven over de kop. Maar wat is nu exact de oorzaak. Mijn mening is dat niet de Noorse subsidieregelingen hier de oorzaak van is. Ik heb totasal geen medelijden met die smadriften die nu dus omvallen en beweren dat dit door een slechte economie is. Zeker samdriften met nieuwe ligboxenstallen met een overmaat aan luxe en automatisering. Men heeft alles in een bedrijfsplan door laten rekenen en iop bais van die plannen beslissingen genomen. Maar vaak zijn het de extra zaken die er bij komen. Toch meer mechanisatie, want een nieuwe tractor hoort er nu ook bij. Ja, we moeten nu de mest verder weg rijden, dus en grotere tank is ook vereist, etc, etc. Die samdriften doen er alles aan om meer subsidie binnen te trekken maar de minister van Landbouw heeft enkele maanden geleden een heel goed artikel in Bondebladet geschreven waarom daar geen sprake van zal zijn en dus niet zal gebeuren. Vaak is het probleem ook de onderlinge verhoudingen. 4 à 5 stuurlui op een schip is nooit geen basis voor succes. Daarnaast hebben van een man of 3 een baan buiten de deur en doet er 1 of 2 het werk op het bedrijf. Tja, dat gaat steken als je dan minder op de rit in de knip heb als diegene die werkt. Verder is het inderdaad een probleem in Noorwegen nu er verschillende boeren op een kruispunt komen van wat doen we. Investeren in een nieuwe noodzakelijke stal of stoppen. Tja, als je een stal voor 30 koeien wilt met de meest mogelijke luxe, alles wat geautomatiseerd kan worden automatiseren dus ook een melkrobot, voerautomaten en weet ik niet wat dan kan een kind nog de rekensom maken. Dan zie de Noren vaak afhaken. Maar het heeft ook te maken met het cultuurverschil met ons Nederlanders. De Noren zetten alles af tegen een uurtarief en een 40 urige werkweek en alles wordt vergeleken met zeg maar de fabrieksarbeider. Iets waar wij Nederlanders dus minder naar kijken. Maar ik volg altijd met veel intersse de Noorse boerenlobby. Ze kunnen me niet hard genoeg roepen dat wij als boeren het zo slecht hebben :-)

 • no-profile-image

  jos8

  ik lees je stukjes altijd met veel plezier , maar blijf toch met een vraag zitten .
  Het leven is duur in noorwegen ,lees je overal . Hoe kan een boer met 100.000 of 200.000 kg quotum (in euro´s waarschijnlijk 50 tot 100.000 aan omzet )zijn gezin onderhouden en ook nog investeren?

 • no-profile-image

  Eleonie

  @Jos8, tja, we hebben zelf nog geen eigen boerderij, dus helemaal uit de eerste hand heb je het niet. Maar de kosten zijn hier anders verdeeld als in Nederland. Benzine en diesel zijn duur, maar inmiddels ligt Nederland bijna op hetzelfde niveau. Aankoop van auto is onbetaalbaar, maar wegenbelasting daarentegen bijna de helft. Onroerend goed-prijzen en grondprijzen liggen hier lager (grond zo'n 1500 euro per hectare), melkprijs ligt zo'n 3x zo hoog als in Nederland, boeren krijgen subsidies voor allerlei zaken, specifiek als landschapsonderhoud, een medewerker en beweiding in de zomer, etc. 1/3e deel van het inkomen van de boer bestaat uit subsidies.

  Maar inderdaad, het kán ook heel vaak niet, en daarom werkt bijna iedereen er wel bij, om gezin te onderhouden. (overigens, boerinnen en/of vrouwen van boeren, werken ook bijna allemaal, zeker de Noorse gezinnen)

  Hoop dat je wat aan het antwoord hebt. Wellicht zijn er meer meningen en ervaringen!

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  @Jos8. Het klopt wat Elonie zegt hierover. Maar er zijn grote verschillen. Heeft men een boerderij overgenomen van bij voorbeeld de ouders via het erfrecht dan zitten de Noorse boeren er veel lichter bij dan zoals wij een bedrijf hebben overgenomen in de vrije markt. Als de Noorse boer dan goed oppast met een melkquotum van tussen de 150.000 en 200.000 liter MQ kan men hier een meer dan behoorlijk inkomen uithalen. Maar er zit ook een verschil in de cultuur. Noren hebben vaak 2 auto,s, vakantiehutten, hobby's zoals jacht, meerdere keren ene vakantie, etc, etc. De vrijetijd is bij een Noor erg heilig. En hier is dan het verschil direct met onze situatie. Wij hechten hier minder aan. Doen wel zoveel mogelijk mee en integreren in de Noorse samenleving. Daarnaast is het zo dat er inderdaad ook buitenshuis gewerkt wordt. Dit is niet allee noodzakelijk maar ook meer vanuit de sociale contacten. En het is in de scandinavische landen meer een gewoonte dat beiden werken. De voporzieningen zijn daarom ook t.a.v ouderschapsverlof, kinderopvang e.d. ook vaak anders en uitgebreider geregeld dan in Nederland. Maar zoals ik ook al eerder melde wordt als men nieuwbouw pleegd vaak veel te duur geïnvesteerd. Ik kan niet op een vergadering komen of er wordt wel een vraag gesteld of ik oo kaan een robot denkt met mijn 21 melkkoeien!!!! Die bedrijven zijn vaak over gemechaniseerd en daar zie je dan ook vaak de problemen komen en daar is dan inderdaad een baan buitenshuis meer dan een noodzakelijk kwaad. Overigens ook door dat wij een bedrijf hebben gekocht op de vrijemarkt is het zo dat ook wij moeten zorgen voor een gedeeltelijk inkomen buiten het bedrijf. Gelukkig nog niet een voltijds baan. Wij zijn zelf nog een bedrijf in opbouw en hopen ovber een aantal jaar een volledig inkomen uit het bedrijf te kunne halen. Daar zijn wij van overtuigd dat het kan. Of het gaat lukken zal de toekomst uitwijzen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Tussen idealisme en realisme zijn veel mogelijkheden!!!... Het gemak dient de mens, hoorde ik mijn Grootmoeder vaak zeggen. Maar, voegde zij er aan toe; het kost wel geld !!!...

 • no-profile-image

  Patrick

  Boeren die subsidie nodig hebben om te kunnen boeren zijn geen boeren.

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  @Patrick. Aandachtig lees ik altijd je blogs. Kon van de week de bijdrage vna Piet erg waarderen en waar hij je complimenten gaf voor je kennis en inzicht. Maar nu val ik toch echt om van verbazing. Je opmerking is erg kort door de bocht en niet gebaseerd op basis van enige vorm van kennis in deze. In feite betichgt je mij er direct van dat ik dus geen boer ben. Ben ji jdat wel dan???? Schrijf jij je blog nioet vol over de subsidie regelingenm van de Eu in Hongarije????? Sorry. Wie is hier nu de boer of niet? Veridep je eerst eens even in de Noorse landbouw zou ik zeggen. Noorwegen is in ieder geval waar een respectabel landbouwbeleid gevoerd wordt en wat op haar manier zorgt dat men niet afhanelijk wordt van andere landen zoals b.v. Egypte waar laats hier op deze site nog een artikel over is geplaatst.

 • no-profile-image

  Kobonde

  Sjaak, staat er dat Patrick gebruik maakt van die mogelijke subsidies?
  Er word zelf al in de weblogs aangegeven dat bedrijven "kapot" gaan, omdat het vangnet ook grenzen zet, dus het vrije ondernemen is begrensd.
  Subsidies maakt alles kapot, vroeg of laat! Want je anders rekenen!

 • no-profile-image

  Patrick

  Wie mijn blogs GOED leest weet dat ik zelfs geen EU subsidies wens op te nemen , om reden ik veel voorbeelden ken waar subsidie meer negativiteiten heeft teweeggebracht dan positieviteit. Niemand komt je subsidie brengen zonder dat er 1001 regeltjes aan verbonden zijn. Een winner heeft een plan schreef een anonieme reageerder op min laatste blog , ik voel mij geen winner maar heb wel een plan en de inhoud van dit is zoiets wat ik niet schrijf in blogs wat ik er wel kwijt van wil is dat subsidies uit den boze zijn in dit plan.

 • no-profile-image

  jos8

  Voor mij is subsidie een bonus ,die er voor zorgt dat op bepaalde momenten het bedrijf iets sneller ontwikkeld, maar die ik (nog) niet nodig heb om m´n bedrijf te runnen .
  Het lijkt me gevaarlijk om in saldoberekeningen bij aankoop /uitbreiding ,deze subsidies mee te nemen .

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  @Patrick. Prima dat jij er zo over denkt en handelt. In landen van de EU waar men voor de vrije wereldhandel kiest is het een goed uitgangspunt. Dat wil ik ook helemaal niet bestrijden. Ik heb zo mijn bedenkingen over de vrije wereldmartk. Zeker wat voedselproductie aangaat. Nog erger is de speculatie niet aleen van grondstoffen maar ook tegenwoordig van voedselproducten. het is een schande dat enkele zich verrijken daarwaar miljoenen mensen o pdeze wereld aan de honmgersnood lijden. Noorwegen kiest tot op heden om de landbouw te steuenen en om in grote mate te kunnn voorzien in hun eigen voedselproductie. Daar heeft men een uitgebreid subsidieregeling voor op gezet. Ook hier gelden dierwelzijn, milieu en andere wetteliojke eisen. Deze stemmen vaak overeen met de regels die in de EU worden gehanteerd. Maar ik ben in geen enkele mate geblokkeerd om vrij te ondernemen en de subsidies leveren mij totaal geen extra regels op. Of dit in de toekomst zo blijft weet ik niet. Maar gezien het feit dat de publieke opinie het belangrijk vindt dat er in eigen land in belangrijke mate hun eigen voedsel geproduceert wordt zal niet 1,2,3 betekenen dat het gehele landbouwbeleid hier op de kop gezet wordt. Het verlaten van dit systeem zal direct betekenen dat in grote delen van Noorwegen geen landbouw meer uitgeoefend zal gaan worden en grote delen van het land nog verder zal gaan ontvolken. het was voor ons met de kleine beurs die we hadden mogelijk om hier onze droom proberen waar te maken. Er is inderdaad veel te doen op dit moment in Noorwegen over de rentabiliteit van een boerenbedrijf. De bedrijfjes met zeg maar tussen de 50.000 liter en 80.000 liter MQ zijn er nauwelijks meer. Ook hier gaat de schaalvergroting door. En bu komt er een punt dat ondanks de subsidie,s die boeren ontvangen bedrijven met zeg maar 100.000 tot 120.000 liter MQ minder rendabel worden. Daarom voorziet mijn plan van begin af aan er ook uit om het bedrijf zo snel mogelijk richting de 180.000 liter MQ te krijgen. Dit om omvang te hebben voor een volgende stap. Daarbij in het oog houdende dat je nooit weet wat er zal gebeuren. dat is hier maar overal in de wereld. ondernemen is continue je aanpassen aan de veranderende maatschappelijke omgeving. Dus in mijn achterhoofd hou ik reklening met het feit dat Noorwegen ooit wel eens toch, laat ik het hopen van niet want ik zie hier geen enkele noodzaak toe, tot de EU zal toetreden. daty zal dan ook consequenties hebben voor het landbouwbeledi ja. En dan wil ik proberen om ook in die nieuwe veranderende omgeving te kunnen blijven boeren. En hier in Noorwegen pas ik me dus aan, aan de mogelijkheden die men mij bied. Overigens worden de toegekende subsidies voor een belangrijk deel door berekend aan de consuement die de producten kopen. Een goed voorbeeld is i ndeze bijvoorbeeld een Lidl die in onze buurt enkele jaren geleden een winkel geopend heeft en daar dus kwam met goedkopere buitlandse producten. Binnen een jaar was deze winkel weer gesloten vanwege de ontbrekende en noozakelijke omzet. Dus de Noorse consument is nog steeds bereid om een meerwaarde te betalen voor voedsel wat in eigen land geproduceerd is. Dit is bijvoorbeeld in nederland ondenkbaar waar men zich totaal niet meer interesseert waar een stuk vlees of groenten nog vandaan komt. als het maar goedkoop is en we vooral geen last hebben van boeren in onze directe omgeving.

 • no-profile-image

  Patrick

  Josa Portugal spreekt de waarheid !
  Net gehoord , de buurman een staatbedrijf die wist ik al lang 2.000.000.000 forint (7.272.000 euro) EU steun heeft gekregen enkele jaren terug voor de modernisering van een palinka distellerie en botellerie. De eerste palinka er ooit gemaakt is tot op heden samen mee al deze erna geproduceert niet verkocht geraakt iedere maand worden er vaten de riool ingekieperd . Het fruit van de boomgaarden vers verkopen doen ze sinds vorig jaar en bracht meer op dan het verlieslatende in de distelerie. Staat nu te koop en indien binnen enkele maanden niet verkocht word de ganse boel geliquideerd . De akkerbouw : Als staatsbedrijf krijgen ze extra nationale subsidie /ha bovenop de EU subsidie ook voor personeelskost . Deze komt volgend jaar te vervallen en dan gaat men daar ook de deur sluiten 4500 ha staatsgebied heeft de privebeheersvennootschap gehuurd voor 50 jaar en mee clausule voorkooprecht en niet door te verhuren als de deur toe gaat komen 4500 ha grond braak te liggen. -Hongaren spreken nu al van aankomende premies om de grond schoon te houden van onkruid enz en ploegen? zal ploegen worden waar je denkt u financieel te willen risceren op een of ander perceel . Zet daar de reactie bij uit Portugal en we zijn rond !

 • no-profile-image

  Eleonie

  @ Patrick,
  ik snap dat je in je bedrijfsplan de subsidies niet meerekend , maar in de praktijk hier ook geen gebruik van wil maken vindt ik geen goed voorbeeld van goed ondernemen.want je laat gewoon geld liggen wat bedoeld is voor de boeren, daar betaalt je overheid ook grif voor aan de EU. ik heb toch het gevoel dat je wat laat liggen.

 • no-profile-image

  Han

  Patrick je schrijft dat boeren die subsidie nodig hebben geen boeren zijn. Hier wil ik in het kader van Midden en Oost Europa enkele dingen over kwijt en wel, 1) zijn er in bv. Hongarije echte hongaarse boeren? 2) zijn de meeste buitenlanders niet met een beetje geld Hongarije in gekomen? 3) Bestaan er mensen die zonder geld boer kunnen worden en blijven? Ik denk dat de meeste mensen die zich boer / ondernemer noemen in de lanbouw een aardig familie kapitaaltje hebben om mee te starten. De Hongaren, Russen en anderen in het Oosten hebben niets om te starten, hier is dan ook wel enkele steun nodig lijkt me. Helaas hebben de meesten geen enkele ervaring met ondernemen en daar wringt de schoen. Het is niet de subsidie die hun bedrif laat mislukken, maar hun onervarenheid in agrarisch ondernemers land. Daar komt bij dat de subsidie die ze doorgaan svangen rechtstreeks naar de leverancier van hardware moet en niet deels mag dienen als werkkapitaal en een te snelle aflossing van staatsleningen (0 % rente in Rusland tenminste) het gevolg is dan ook een aankoop van onnodig materiaal zonder werkkapitaal voor zaaizaad, bemesting, veevoer etc..

 • no-profile-image

  Han

  Ik weet niet of ik Noorwegen en Zweden mag vergelijken. In de tachtiger jaren was ik Zweden op bezoek bij een collega >grootte boer< 2 lokaties 400 ha gemengd bedrijf, Inderdaad twee verdiener met buitenhuis, zeilboot etc. Maar nu even terzake, hij was met enige steun van papa een pachtbedrijf (250 ha) begonnen en later een tweede gevoegd op afstand waarbij het klimaat het mogelijk maakt eerst de een en dan de ander te bewerken, tussen door nog bedrijven geleid voor de bank. Voor Nederlandse begrippen en reuze bedrijf minimale machines en personeel (>100 ha / man) als we hierbij betrekken dat op ieder bedrijf voor minimaal 2 man vol werk was in de stallen (vleesvee en varkens). Na enkele jaren komt het bericht simpel en duidelijk "Prijzen slecht, rendement dreigt onder de maat te komen Alles verkocht"! Dit is voor mij en ondernemer die weet wanneer het voor hem tijd is afscheid te nemen maar in de voorliggende tijd reeds maatregelen heeft getroffen om verder te kunnen gaan met een industrieele onderneming.

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  @Han. In veel gevallen kennen Zwerden en Noorwegen veel overeenkomsten. Maar op landbouwgebied gaat deze mank. Jij geeft aan dat je in Zweden in de jaren 80 daar was. Zweden was nog niet tot de EU toegetreden. Zweden in in 1995 toegetreden tot de EU. Heeft mede veroorzaakt dat het landbouwbeleid aldaar veranderde. mede door het lidmaatschap zijn grote delen van Zweden ontvolkt. Waar ik woon ben je circa 80 kn van de Zweedsse grens. Als je een eind Zweden in rijd zie enorme landbouwgebieden gewoon uit productie zijn. Ze worden 1 keer per jaar geploegd meen ik om te voorkomen dat hele delen van Zweden dicht groeid. de veehouderij heeft zich geconcentreerd in Zuid Zweden voornamelijk. Jij geeft aan enkele jaren later krijg je de mededeling prijzen slecht en resultaat onder de maat. Alles verkocht. Ben benieuwd of dit inderdaad na de toetreding van de EU was? Zou me niks verbazen.

 • no-profile-image

  Sybren

  Noorwegen wilde geen lid van de EU worden mede ter bescherming van zijn boeren en dus ook om verpaupering van het platteland tegen te gaan. Daarom worden er ook veel subsidies gegeven (denk ik). Je kan toch zien dat de kleinere boeren zijn gebleven daar in tegenstelling tot veel EU landen, maar toch zet de schaalvergroting ook langzaam door aldaar om hogere kosten te overbruggen.
  Ook al krijg je subsidie dan kan je als ondernemer daar toch ook gebruik van maken als die mogelijkheid er is. Maar ook weer rekening meehoudende dat die mogelijkheid weer gedeeltelijk of zelfs geheel kan wegvallen zoals Sjaak al stelde. Dat hoort ook bij ondernemerschap.

 • no-profile-image

  Kees

  Een heel goed artikel Leonie. Het schetst een goed beeld van de malaise waarin de landbouw zich bevindt. Het is zeker geen rozegeur en maneschijn in de noorse landbouw. Toen ik hier 14 jaar geleden begon als boer waren er nog 112.000 bedrijven die subsidie aanvroegen, nu zijn er nog zo´n 47.000 bedrijven over. Er zijn vele oorzaken waarom. De landbouwsubsidies staan in kronen nog op hetzelfde niveau van 14 jaar geleden, terwijl het kostenniveau verveelvoudigt is. De vergrijzing in de landbouwsector neemt toe en veel boeren investeren niet, maar stoppen. De landbouwsector is door en door gereguleerd. Prijzen van boerderijen worden kunstmatig laag gehouden om overname voor de nieuwe generatie mogelijk te maken. Daarom verhuren de meeste boeren liever hun land dan te verkopen. Men hoopt dat de politiek verandert en men in de toekomst een meer redelijke normale prijs krijgt. In Noorwegen wordt 46% van de landbouwgrond verhuurt. Men wacht af. Het hangt o.a. van de lokale gemeentepolitiek af, hoe duur je een boerderij mag verkopen. Zo brengen bedrijven van dezelfde grootte in een gemeente met een Fp (een soort PVV) meerderheid 1 miljoen euro meer op dan in een gemeente met een AP (een soort parij van de Arbeid) meerderheid. Het is ook heel belangrijk wie je kent in je gemeente/dorp want als je de juiste mensen kent kan je een betere prijs krijgen. Want in Noorwegen gebruikt men het woord skjønn en is een soort oordeel wat geveld wordt naar het beste weten, zonder dat er een duidelijk raamwerk is. En voor de ene burger wordt een ander skjønn gebruikt dan voor een ander. Dit wordt ook wel kameraderi genoemd. Verder is het gemiddeld inkomen van de boer gezakt tot iets meer dan de helft van wat de gemiddelde 45 jarige industriearbeider verdient en het laatste is ~Nokr. 400.000. Noorwegen heeft als enigste land nog een odelslov en ipv dit af te schaffen heeft men dit in de jaren 60 van de vorigen eeuw vastgelegd in de grondwet. Gevolg is dat de eerstgeborene erfrecht heeft. Tevens dat het voor nieuwkomers die geen erfrecht hebben moeilijk is om grond te kopen en een bedrijf te beginnen. En als je met varkens en kippen begint mag je alleen werken met quota: niet teveel varkens en kippen aub. In ieder geval veel minder dan in de EU. Als je van plan bent je land te verhuren (ik doe dit nog niet) dan moet je toestemming van de landbouwsjef van het gemeentelijke landbouwkontoor aanvragen. Je moet dan gelijk voor een periode van 10 jaar verhuren. Reden? Kontinuiteit voor de huurder. De huurder kan echter zo´n contract opzeggen wanneer hij/zij dat wil. In Noorwegen zijn de rollen omgedraaid. De staat en lokaalpolitiek dikteert wat de waarde van een landbouwbedrijf is en niet de grondeigenaar maar de staat en huurder van landbouwgrond bepalen de voorwaarden en termijn van de verhuur van landbouwgrond. Want hier heb je ook allemaal vreemde regeltjes en "skjønn" voor wat wel en niet kan en wie je wel of niet kent en wie jezelf bent. Nu is de hoop van veel boeren gericht op betere prijzen. Laten we het hopen

 • no-profile-image

  Han

  @Sjaak deze bedrijfssluiting had niets met EU te maken was nog voor de EU. Het had alles te maken met economie. Deze man was zo scherp op groei van zijn stieren en varkens, had ik in Nederland nog nooit meegemaakt. Iedere 14 dagen over de schaal, groei onder het streef (norm) bedrag binnen 24 uur bij de slager. Zo was zijn hele bedrijfsvoering, op het scherp van de snede. Geen >luxe< binnen het bedrijf, niet meer machines dan strikt nodig etc.

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  @Kees. Dat er juist veel grond verhuurd wordt is mede door het Oddelrett meen ik. Daarnaast speelt ook nog een rol denk ik dat er veel waarde gehecht wordt aan familie bezit. Dus zal de boerdferij van de ouders vererven op iemand van het nageslacht en als die niet gata boeren zal ie het verhuren.
  Dat er verschillend getaxeerd wordt is mij bekend ja. Elke gemeente stelt de konsessie vast voor het bedrijf. Dit is dan de maximale waarde waarvoor het verkocht wordt waarbij die gemeente denkt dat er nog een redelijk inkomen door de boer verdiend kan worden. En i kweet niet of het standaard is dat in een gemeente waar de FrP aan de macht is standaard meer voor de boerderij gevraagd kan worden. Voor de verkopende partij aardig ja. Die wil tenslotte het meeste beuren. Voor de kopende partij minder. die wil tenslotte minder betalen. Maar als dit zo zou zijn weet ik niet of we daar blij meee moete nzijn. De FrP is nogal voor liberalisering, ook van het landbouwbeleid. Zal ongetwijfeld betekenen midner subsidies, lagere prijzen voor de boeren. Dit staat dan averechts in mijn ogen daar waar zij dan ook nog eens hogere prijzen toestaan voor de boerderijen!!!!! Dus nog minder investeringsruimte in de toekomst, nog een snellere leegloop van het platteland???? Weet niet of de gemiddelde Noor dat nu wenselijk vind. Enfin er is altijd wel een verschil van mening te vinden. Noorwegen is echt niet het heilige land en veel zaken zullen anders kunnen. Maar alles overwegende denk ik dat Noorwegen een landbouwvriendelijkbeleid toont. Ja. Ook in andere delen van de wereld nemen de aantallen boeren af. is in Nl en overige Eu landen niet anders. De schjaalvergroting zal ook in Noorwegen doorgaan. je stelt minder subsidies. Maar stel dat je gelijk hebt dat die pot het zelfde is gebleven, dan is toch zo dat de overgebleven boeren samen meer te verdelen hebben gehad. Ik boer hier nog maar 2 jaart maar ik zie toch duidelijk dat ik elk jaar meer subsidie beurt. Ook de melkprijs is de laatste paar jaar gestegen, iets wat in andere delen van de wereld niet is gebeurd. Hoe groot was je bedrijf 14 jaar geleden en wat voor landbouwbedrijf had je tioen en wat voor landbouwbedrijf heb je nu? Ben ik erg benieuwd naarf eigenlijk. Maar overal vind je wat en overal laat je wat.

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  @Kees. Nog even dit. Volgens mij is er overal een vriendjes politiek. Een gebruikelijk iets wat niet alleen maat in Noorwegen voorkomt. Hoe kan bijvoorbeeld in de ene gemeente wel een vergunning worden afgegeven in NL voor een varkensstal en i nde andere gemeente niet. Randvoorwaarden het zelfde. Meerdere malen in mijn werkzame leven in NL tegen gekomen.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.