Commentaar

Regels tijdelijk versoepelen

In sommige delen van het land kunnen akkerbouwers geen zomertarwe zaaien. Er is een tekort aan zaaizaad. Veel alternatieven hebben de akkerbouwers niet. Ze kunnen zomergerst zaaien of kiezen voor een buitenlands tarweras. Maar die zijn vaak niet getest onder Nederlandse omstandigheden.

Vorige herfst kon veel wintertarwe niet worden gezaaid door het natte weer, ongeveer 32.000 hectare. Daarom heeft veredelingsorganisatie Plantum aan Brussel gevraagd gewone zomertarwe als zaaizaad te mogen gebruiken.

De tarwe wordt getest op de kwaliteitseisen die gelden voor zaaizaad, zoals kiemkracht, maar heeft geen veldkeuring ondergaan. Brussel heeft de derogatie, een uitzondering op de EU-regels, verleend. Daardoor kan 330 ton zomertarwe als zaaizaad worden gebruikt, mits deze aan de kwaliteitseisen voldoet.

Daar zit hem de kneep. Als de eisen voor bijvoorbeeld kiemkracht waren verlaagd bij wijze van uitzondering, was meer zaad beschikbaar gekomen. Dan had iedere teler het gewenste areaal zomertarwe kunnen verbouwen. De verwachting is dat ook volgend seizoen de tarweprijs goed blijft. Daar willen akkerbouwers terecht van profiteren. De natuur laat zich niet dwingen, zoals vorige herfst is gebleken. Daarom hadden regels tijdelijk versoepeld moeten worden.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.