311 x bekeken

Polen zoekt toenadering tot Westen in GLB-debat

Het leek een typisch voorbeeld van ‘wishful thinking’. Woensdag debatteerden de EU-landbouwministers in Brussel over de plannen van eurocommissaris Dacian Ciolos voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De verwachting was dat de bewindslieden met een unaniem standpunt zouden komen en het woordje ‘raadsconclusies’ boven het verslag duidde daar ook op. Later werd dit echter gerectificeerd; het ging slechts om voorzitterschapsconclusies.

Dit betekent dat nog niet alle neuzen dezelfde richting uitstaan. Zeven lidstaten – Zweden, Groot-Brittannië, Letland, Denemarken, Estland, Malta en Litouwen - hadden om uiteenlopende redenen moeite met de uiteindelijke tekst en weigerden er een handtekening onder te zetten. Zo vinden de Britten het voorgestelde beleid niet ambitieus genoeg, daarmee doelend op het feit dat er te weinig wordt ingezet op het verminderen van het budget.

Voor Ciolos is dat slecht nieuws. In de aanloop naar een concreet voorstel had hij vorig jaar een eerste schets gemaakt van de toekomst van het GLB. Maar zelfs over die nogal vage plannen, voor velerlei uitleg vatbaar, is het onmogelijk gebleken overeenstemming te bereiken. Hij zal de extra tijd, die hij zichzelf heeft gegeven door de datum voor de presentatie van zijn definitieve voorstel met een aantal maanden op te schuiven tot oktober, dan ook goed kunnen gebruiken.

Toch hoeft Ciolos niet helemaal ongelukkig te zijn met de uitkomsten van deze raad. Opmerkelijk genoeg bevindt Polen zich namelijk niet tussen de tegenstanders van de conclusies. Landbouwminister Marek Sawicki wordt gezien als aanvoerder van de nieuwe lidstaten, die vinden dat een groter aandeel van het budget richting het Oosten moet gaan. Staatssecretaris Henk Bleker heeft diens opstelling al verschillende keren ‘geharnast’ genoemd. Maar op het laatste moment, nadat hij de Baltische landen had gemaand niet in te stemmen met de uiteindelijke tekst, ging Sawicki er zelf wel mee akkoord.

Frankrijk en Duitsland zijn daar blij mee. Eerder hadden zij tevergeefs geprobeerd met Polen tot een gezamenlijk standpunt te komen en sindsdien zijn de twee kampen steeds verder van elkaar verwijderd geraakt. “Dit is de eerste keer dat wij het eens zijn over een tekst die gaat over de toekomst van het GLB”, zei de Franse landbouwminister Bruno Le Maire na afloop van de raad tegen journalisten. “Het laat zien dat de scheidslijnen niet tussen Oost en West lopen, maar tussen diegenen die een sterk GLB voorstaan en diegenen die dat niet doen.”

Bleker is eveneens tevreden met de uitkomsten. Volgens een woordvoerder biedt het verslag voldoende mogelijkheden om de Nederlandse wensen – prestatiegerichte beloningen, flexibiliteit en een regeling voor jonge boeren – in het uiteindelijke beleid te verankeren. Ook een niet al te radicale herverdeling van de middelen lijkt nu breed te worden gedeeld, stelt hij.

Een eerste indicatie of dit werkelijk het geval is, of dat opnieuw het predikaat ‘wishful thinking’ van stal moet worden gehaald, zal blijken als in oktober Ciolos’ definitieve plannen het levenslicht zullen zien.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.