Redactieblog

252 x bekeken

Pachtersvoordeel wordt bepaald op moment sluiten koop

Arnhem - De hoogte van een pachtersvoordeel moet worden bepaald op het moment dat de koopovereenkomst gesloten wordt.

Het tijdstip van een latere juridische levering is niet bepalend. Kort samengevat is de uitspraak van de Hof Arnhem de volgende:

Een akkerbouwer heeft zijn akkerbouwbedrijf op 6 november 2001 gestaakt. De tot het ondernemingsvermogen behorende kavels heeft hij verkocht aan een derde. De betreffende kavels had belanghebbende aanvankelijk gepacht van de Domeinen. Op 29 juni 1998 heeft belanghebbende een aanvraag bij de Domeinen ingediend tot koop van de kavels. Op 27 augustus 1998 zijn de kavels getaxeerd, op 4 februari 1999 heeft de Domeinen belanghebbende een aanbod tot koop gedaan. Dit aanbod is op 22 februari 1999 door belanghebbende ondertekend en op 23 februari 1999 is het stuk door de Domeinen ontvangen. Op 19 maart 1999 zijn de kavels door de Domeinen geleverd aan belanghebbende.

De inspecteur heeft het – niet onder de landbouwvrijstelling vallende – pachtersvoordeel bepaald naar de waarde van de kavels per 23 februari 1999. Belanghebbende stelt echter dat van 27 augustus 1998 dient te worden uitgegaan. Het hof stelt de inspecteur in het gelijk. De koopovereenkomst is namelijk op 23 februari 1999 tot stand gekomen. Het risico van waardeverandering van de kavels is niet eerder dan op 23 februari 1999 op belanghebbende overgegaan. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: LJN: BP8409, Gerechtshof Arnhem , 22 februari 2011 nummer 10/00199

Of registreer je om te kunnen reageren.