292 x bekeken

Ontnuchterend rapport

agd.media
Het gezinsbedrijf-plus zal in de toekomst het overheersende bedrijfstype zijn. Dat verwacht het LEI, in een studie naar effecten van schaalvergroting in veehouderij en glastuinbouw. Dus niet het megabedrijf, waarvan de grens overigens op 500 en niet op 300 NGE wordt gesteld.

Ook niet het ’normale’ gezinsbedrijf, maar bedrijven met een ondernemer die kapitaal en arbeid levert, en daarnaast gebruikt maakt van arbeidskrachten.

Het rapport biedt een welkom, nuchter en voor sommigen ontnuchterend houvast in de glibberige maatschappelijke discussie over de veehouderij en de megastallen. Van enkele conclusies zullen tegenstanders van schaalvergroting niet blij worden. Zo is dierenwelzijn niet direct gerelateerd aan bedrijfsomvang en zijn dieren op grote bedrijven gemiddeld minstens even gezond als op kleinere. Verder kent schaalvergroting voordelen voor efficiëntie op het gebied van economie, milieu en zelfs landschap – beter één grote stal dan vele kleintjes.

Nederland komt verder niet uit de bus als de voorloper op het gebied van grote veebedrijven. In omliggende landen is deze ontwikkeling net zo goed gaande. Het is bovendien een autonome ontwikkeling, die zich amper laat sturen door overheidsbeleid.

Zijn er geen nadelen? Jawel, een groot bedrijf veroorzaakt ter plekke meer overlast. Verder is op grootschalige melkveebedrijven de milieubelasting hoger. Opmerkelijk is ook dat er een grens is aan het economische voordeel van schaalvergroting. Bij de zeugenhouderij en glastuinbouw zou, bij de huidige techniek, die grens zelfs al bereikt zijn.

Maar alles bij elkaar slaat dit onderzoek tegenstanders veel argumenten uit handen. Nu maar hopen dat het LEI buiten de sector evenveel gezag heeft als erbinnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.