217 x bekeken

Onrealistisch natuurplan

agd.media
Niemand anders dan Aike Maarsingh kan met dit plan komen.

Hij is de verpersonificatie van de belangenbehartiging in de Veenkoloniën. Nu de teloorgang van de zetmeelteelt in de regio, en daarmee het einde van verwerker én belangrijke werkgever Avebe dreigt, springt hij in de bres. Een natuurplan moet de regio redden.

De Europese Commissie studeert op een herschikking van de subsidies. Deze hervorming kan voor de zetmeeltelers eigenlijk alleen maar slecht uitpakken. Zij krijgen nu nog 900 euro per hectare steun. In totaal voor de regio is dit circa 40 miljoen euro.

Diverse scenario’s passeren de revue. Duidelijk is dat de ’nieuwe’ EU-lidstaten een groter deel van de koek willen. De vraag is hoe het allemaal uitpakt. In het somberste scenario gaat de toeslag omlaag naar 300 euro per hectare. In de terminologie van Maarsingh is dit regelrechte diefstal.

Maarsingh doet de Commissie het voorstel om als ’tegenprestatie’ voor behoud van de toeslag 10 procent van het areaal om te zetten in natuur. Het idee is sympathiek. Avebe blijft bovendien behouden voor de regio. Maar is het ook realistisch? Nee. Brussel maakt geen uitzondering voor een kleine regio in Noord-Nederland. Elke lidstaat zal met plannen komen. Van de hervorming komt dan niks terecht.

Of registreer je om te kunnen reageren.