Nooit voorbereid op ramp

agd.media
Geen land in de wereld was beter voorbereid op een aardbeving dan Japan. Toch slaat het natuurgeweld er verwoestend toe. Eerst de aardbeving, daarop een tsunami. De gevolgen zijn enorm.

Technici proberen, met gevaar voor eigen leven, de kerncentrales in Fukushima onder controle te krijgen. Het is niet langer de vraag of een kernramp zich voordoet, maar welke omvang deze krijgt.
Een kernramp komt ook ter sprake in de ’stresstest’ van het Europese landbouwbeleid, uitgevoerd door het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving. Het orgaan pleit voor onderzoek naar de gevolgen ervan. Net als naar het uitvallen van internet en grieppandemie.

Het orgaan heeft al wel gekeken naar langdurige droogte, uitbraak van dierziektes en vulkaanuitbarsting. Europa is er niet klaar voor, luidt het antwoord. De voedselproductie komt in gevaar. Er treedt schaarste aan veevoer op; vlees- en zuivelprijzen stijgen explosief. Het platform pleit voor het aanleggen van voorraden vaccins en graan. Ook zouden in Europa meer eiwithoudende gewassen moeten worden geteeld. De adviezen gaan in tegen de huidige ideologische trend van liberalisering. Een serieuze waarschuwing dus.

Het is goed om te kijken naar maatregelen voor calamiteiten. Maar voorbereiden op een echte ramp is onmogelijk. Zie Japan.

Of registreer je om te kunnen reageren.