189 x bekeken

Kamer toont geen interesse voor spagaat Lewandowski

Nederland wil minder afdragen aan de EU, maar wel het landbouwbudget op peil houden. Een kans om de verantwoordelijke Commissaris hierover te bevragen, liet het parlement deze week lopen.

Eurocommissaris voor budget Janusz Lewandowski is even niet zo populair in Nederland. Woensdag sprak hij met staatssecretaris Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) over de nieuwe meerjarenbegroting van de EU en liet toen weten vast te houden aan een discussie over de invoering van Europese belastingen. Met kabinet en Kamer valt daar echter niet over te praten; alleen al van het woord gaan de nekharen van menig Nederlands politicus rechtovereind staan.

Wat wil Lewandowski en waarom is Den Haag daartegen? Op dit moment wordt de EU-begroting gevoed door rechtstreekse bijdragen van de lidstaten. Zo droeg Nederland vorig jaar 5,74 miljard af, waarvan 2,27 in de vorm van Europese steun terugvloeide. Wij zijn daarmee netto-betaler en veel burgers zijn het daar niet mee eens. Politici hebben die houding overgenomen en pleiten steeds vaker voor een vermindering van de afdracht en een beperking van de EU-uitgaven.

Lewandowski heeft weinig trek in een steeds terugkerende discussie hierover en dat is begrijpelijk. Geen enkele lidstaat wil meer betalen dan ontvangen, maar het geld voor de begroting moet ergens vandaan komen. De gedachte achter Lewandowski’s plan voor EU-belastingen is dat Brussel financieel onafhankelijk wordt van de lidstaten; de Commissaris hoeft dan niet meer steeds om middelen te smeken.

Nederland ziet daar niets in. Nu het publieke sentiment zich tegen het almaar uitdijende project Europa heeft gekeerd, wordt het idee van de Commissie als vloeken in de kerk beschouwd. Het is daarom des te opvallender dat toen Lewandowski in de Tweede Kamer verscheen om de discussie over dit onderwerp aan te gaan, hij slechts twee parlementariërs trof. Behalve VVD
en PVV had geen enkele partij een lid afgevaardigd naar de speciale vergadering van de Kamercommissie voor EU-zaken.

Dat is jammer, want in oktober komt Lewandowski met zijn begroting voor de jaren 2013-2020. De invulling daarvan heeft grote invloed op het GLB. Het aandeel van het landbouwbudget op de totale EU-begroting is de afgelopen decennia gezakt van 70 naar 40 procent. Tijdens het gesprek met de Kamer zei de Commissaris dat er geen trendbreuk zal optreden, maar daarmee vertelde hij niets nieuws; met hoeveel het landbouwbudget precies gaat dalen, dat is waar het om gaat. Vragen van parlementariërs hadden hem wellicht aan het praten gebracht.

Nederland zet in die discussie in op nominale bevriezing van de begroting voor het GLB. Dit houdt in dat het budget niet mag dalen, maar ook niet meestijgt met de inflatie. Daarmee sluit Nederland aan bij de meeste landbouwgrootmachten, die eveneens pleiten voor een stevig budget. Diezelfde landen zijn echter, net als Nederland, voor een beperking van de nationale afdracht. Lewandowski bevindt zich daarmee in een spagaat, want het is bijkans onmogelijk aan beide wensen te voldoen. Over drie maanden zal duidelijk worden hoe hij zich daar uit redt. Eén ding lijkt op al zeker: wat hij ook besluit, zijn populariteit in Nederland zal niet groter worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.