Redactieblog

Hygiëne en antibioticareductie belangrijkst tegen resistentie-overdracht

ESBL-vormende bacteriën, veegerelateerde MRSA en quinolone-resistente Campylobacter zijn de drie belangrijkste ziektekiemen bij mensen met een link naar het gebruik van antibiotica in de veehouderij.

Jaarlijks komen in Nederland ongeveer 79.000 Campylobacter-infecties voor waarbij mensen ziekteverschijnselen vertonen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport. In de helft van de gevallen gaat het om een infectie met quinolone-resistente Campylobacter. Hierbij is een direct verband met het gebruik van quinolonen (een type antibioticum) in de pluimveehouderij. Het RIVM heeft geen aanwijzing dat de ziektelast is toegenomen als gevolg van quinolone-resistentie. De kosten van de gezondheidszorg zijn vergelijkbaar met die van niet-resistente Campylobacter-infecties.

De resistentie worden teruggedrongen met het verbeteren van de slachthygiëne. Het verminderen van het gebruik van quinolonen in de pluimveehouderij heeft in de Verenigde Staten niet geleid tot een afname van de resistentie bij mensen. De veegerelateerde MRSA is het afgelopen jaar ongeveer honderd keer bij mensen vastgesteld. Dat is ongeveer 10 procent van de totale aantal besmettingen met MRSA. Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat de individuele ziektelast niet verschilt tussen mensen die geïnfecteerd zijn met de 'gewone' MRSA en de veegerelateerde MRSA.

In 2009 werden naar schatting 5.400 urineweginfecties veroorzaakt door ESBL-producerende E coli. Daarnaast werden er in hetzelfde jaar naar schatting 500 infecties veroorzaakt door ander ESBL-producerden bacteriën. Het RIVM heeft nog geen onderzoek gedaan naar de ziektelast en de ziektekosten, maar de verwachting is dat dit flink toeneemt. In de strijd tegen ESBL’s hebben dierenartsen besloten geen cefalosporines meer te gebruiken in de pluimveehouderij. Dit hoogwaardige antibioticum veroorzaakt de toename van ESBL-vormende bacteriën. In Canada bleek dit een effectieve maatregelen.

In de veehouderij wordt gewerkt aan reductie van het gebruik van antibiotica. De doelstelling is halvering van het gebruik in 2013. Daarnaast moet hygiëne en speciale controleprogramma’s de transmissie van de resistente ziektekiemen vanuit de veehouderij naar mensen voorkomen. Voor eventuele aanvullende maatregelen om te voorkomen dat de ziektekiemen in de omgeving terecht komen denkt het RIVM aan bijvoorbeeld het doden van ziektekiemen in mest voordat het wordt uitgereden en kwaliteitseisen op het gebied van ziektekiemen voor drinkwater en open water met recreatiedoeleinden.

Daarnaast denkt het RIVM aan de ontwikkeling van pathogeen-vrije dierlijke productie, (SPF in de varkenshouderij), betere en snellere diagnostiek van ziektekiemen en een beter gebruik van antibiotica. Om overdracht tussen dieren en bedrijven te beperken richt het RIVM zich vooral op hygiënemaatregelen en gesloten bedrijfsvoering. Om de overdracht van MRSA van dieren op mensen te voorkomen moet het direct contact tussen mensen en vee beperkt worden in de hele productieketen. Het RIVM adviseert verder het aantal humane gevallen nauwkeurig te monitoren en verdere risico-analyses te maken.

Aanpak van de problematiek is noodzakelijk, niet alleen vanwege de volksgezondheid, maar ook om eventuele toekomstige exportproblemen van dierlijke producten te voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.