Grashoff (GL): grens megastal arbitrair, maar vereist

De Tweede Kamer wil dat het kabinet gedurende de maatschappelijke discussie over megastallen niet meewerkt aan bestemmingsplanwijzigingen voor stallen groter dan 300 Nederlandse grootte-eenheid (NGE) en één bouwlaag. Het is voor het eerst dat de politiek het begrip concreet maakt. Volgens mede-initiatiefnemer Rik Grashoff (Groenlinks) is de weerstand in de samenleving tegen megastallen zeer groot.

Waarom legt u de grens bij 300 NGE. Is dat niet willekeurig?
”Laat ik duidelijk zijn: wij willen geen megastallen, net als de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Natuurlijk is elke grens enigszins arbitrair, maar dat ontslaat je niet van de plicht een maat te noemen. Daarbij is het van belang dat je die grens niet te ruim stelt. Wij sluiten aan bij wat Alterra heeft genoemd.  Let wel, een gemiddeld gezinsbedrijf ligt onder de 100 NGE; het merendeel van de bedrijven valt hier dus onder, by far.”

De melkveehouderij vindt het onterecht te moeten lijden onder het negatieve imago van de intensieve sectoren.
”Dat is flauwekul. In de melkveehouderij is het overgrote deel van de bedrijven kleiner dan 300 NGE. Hoeveel bedrijven hebben nu meer dan 250 koeien? Tegelijkertijd zie je dat het aantal koeien dat niet meer buiten komt gelijke tred houdt met plannen voor megastallen. Ik vind dat de melkveehouderij een beter imago heeft en dat is ook terecht, maar je kunt niet ontkennen dat deze sector aan het intensiveren is.”

U bepleit een bouwstop tijdens het maatschappelijk debat. Wat verwacht u van de uitkomst?
”Dat is moeilijk te voorspellen, maar er is een zeer brede weerzin tegen megastallen. Dat komt op een aantal punten samen. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de gevaren voor de volksgezondheid. Daarnaast is er het aspect dat men die puisten in het landschap niet wil. Wij fietsen altijd door agrarisch landschap en dat wordt in de wijde omtrek verpest door dit soort gebouwen.”

En als de samenleving straks zegt: megastallen vinden wij prima?
”Wij staan natuurlijk voor onze eigen achterban. Ik zou tien discussies kunnen beginnen met sympathisanten van Groenlinks en daar komt telkens hetzelfde uit: onze kiezers staan ver af van deze visie.”

Jongerenorganisatie NAJK is met een tegenactie begonnen: stop de ministal.
”Haha. De NAJK is een heel sympathieke club, waar ik uitvoerig mee heb gesproken; misschien moet ik dat nog een keer doen. Ik denk dat er sprake is van parallelle belangen, want een jonge boer krijgt geen financiering los om een megastal uit de grond te stampen. Zij hebben gelijk als zij zeggen dat een kleine stal niet per definitie duurzamer is. Het laatste wat ik zou willen is met een verbod op megastallen een verbod op innovatie. Maar daarvoor is het niet nodig groter te groeien dan 300 NGE.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.