Redactieblog

1001 x bekeken

Geen stikstofcorrectie voormalige deeppitstal

Een pluimveehouder krijgt geen hogere stikstofcorrectie wegens een voormalige deeppitstal. Het gerechtshof Amsterdam bevestigd de eerdere uitspraak van de rechtbank.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Amsterdam de volgende:
Belanghebbende, X bv, exploiteert een pluimveehouderij. X bv beschikt over twee stallen met daartussen een loods waarin de mest van de leghennen wordt opgeslagen. De mest wordt via gesloten transportbanden van de stallen naar de loods vervoerd. De stallen zijn oorspronkelijk gebouwd als deeppitstallen, waarbij de mest onder de dieren wordt opgeslagen.

Na een bouwkundige aanpassing is de mestopvang geschikt gemaakt voor de huisvesting van leghennen. De aan X bv opgelegde naheffingen fosfaatheffing en stikstofheffing over 1998 en 1999 zijn volgens X bv te hoog. X bv meent dat zij recht heeft op de voor een deeppitstal geldende stikstofcorrectie.

Hof Amsterdam volgt de rechtbank in haar oordeel dat belanghebbende op grond van de geldende regelgeving niet in aanmerking komt voor de hogere stikstofcorrectie. Het hof verwerpt de stelling van X bv dat de wijze waarop zij de leghennen heeft gehuisvest vergelijkbaar is met die van een deeppitstal. Het systeem van verdiepingen waarbij de leghennen boven de mestopslag in hetzelfde gebouw zijn gevestigd met de bedoeling om de mest net zo lang ter plaatse op te slaan als de kippen daar verblijven, verschilt wezenlijk van het systeem van belanghebbende. Het Hof oordeelt verder dat er geen sprake is van een willekeurige en onredelijke belastingheffing. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Meer informatie: LJN: BP6142, Gerechtshof Amsterdam 24 februari 2011, nummer 07/00012

Of registreer je om te kunnen reageren.