Fosfaatplan móet lukken

agd.media
Deze week stelt het Productschap Diervoeders een belangrijke verordening vast. Deze regelt dat er minder fosfaat in het voer komt.

Het is de bedoeling dat via dit zogeheten ‘voerspoor’ een belangrijk deel van het fosfaatoverschot verdwijnt.

Dat is hard nodig. Op het gebied van nitraat zijn belangrijke vorderingen geboekt, mede onder druk van de nitraatrichtlijn. Maar het fosfaatoverschot groeit nog steeds. Dit hangt als een zwaard van Damocles boven de veehouderij. Als de sector het probleem zelf niet oplost, dreigen drastische overheidsmaatregelen.

De voederbranche (Nevedi) en boeren (LTO) lanceerden een plan om het fosfaatoverschot van 50 miljoen kilo zelf op te lossen. Een goed initiatief. Zij mikken op drie sporen: voer, (verplichte) mestverwerking en mestexport. Die laatste twee zijn omgeven met vraagtekens. Wil het buitenland die mest wel? Is mestverwerking technisch al zo ver dat het die rol kan spelen?

Het voerspoor is daarom cruciaal. Dat werkt alleen als iedereen meedoet, boeren plus alle voerbedrijven. Daar zit nog wel een zwakke plek. Ook de precieze uitvoering roept nog vraagtekens op. Hoe gedetailleerd is dit te regelen? Maar het moet. En het moet verplicht. Dat is de beste garantie voor maximale deelname. Allemaal aan de slag dus!

Of registreer je om te kunnen reageren.