Redactieblog

257 x bekeken

Europa: hoog btw-tarief verplicht voor meeste paarden

Luxemburg-stad - Het verlaagde tarief in de omzetbelasting geldt alleen voor paarden die voor consumptie zijn bestemd.

Volgens het Hof van Justitie in Luxemburg heeft Nederland niet aan de verplichtingen van de 6e Richtlijn voldaan door het verlaagde btw-tarief toe te passen op alle leveringen, de invoer en de intracommunautaire verwervingen van paarden.

De Commissie van de EG heeft het Hof van Justitie verzocht vast te stellen of Nederland de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten ex artikel 12, gelezen in samenhang met bijlage H, van de Zesde richtlijn. Dit door een verlaagd btw-tarief toe te passen op de levering, invoer en intracommunautaire verwerving van bepaalde levende dieren, met name paarden, die niet gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen voor menselijke en dierlijke consumptie.

Het Hof van Justitie heeft dit inderdaad vastgesteld. Volgens de Europese regelgeving mag er alleen een verlaagd btw-tarief worden gehanteerd voor paarden die bestemd zijn voor consumptie. Volgens het Hof past Nederland de regeling ten onrechte toe op alle paarden, bijvoorbeeld ook op paarden die worden verkocht als wedstrijdpaard.

Meer informatie: Arrest Hof van Justitie van 3 maart 2011 nummer C-41/2009

Of registreer je om te kunnen reageren.