Redactieblog

938 x bekeken 160 reacties

Amsterdammers afschieten

Bij Eerste Kamerlid Koffeman van de Partij voor de dieren is de ethiek ver te zoeken.

De Statenleden die dezer dagen gekozen worden, kiezen op hun beurt de Eerste Kamer. Het is denkbaar dat de Partij voor de Dieren daarin opnieuw vertegenwoordigd zal zijn door meneer Koffeman. Daar ben ik niet blij mee; ik heb het niet op Koffeman. Mijn weerzin stamt van een jaar of acht geleden. Koffeman zat toen nog niet in de politiek maar was woordvoerder van de Faunabescherming. Ik hoorde hem tijdens een daluur op de radio.
Het ging over ganzen, in het bijzonder over het bejagen en verjagen ervan. Koffeman vond dat schandelijk en dieronvriendelijk. Moet kunnen, er zijn meer mensen die dat vinden. Hij vertelde met walging dat er jaarlijks 100.000 ganzen worden afgeschoten. Ook dat standpunt is niet bijzonder, de Vogelbescherming vindt dat ook. Op internet zag ik dat een derde van de Nederlanders dat ook vindt. Geen probleem. Ik behoor trouwens niet tot die groep.
Vervolgens beklaagde Koffeman zich over het feit dat er geen haan kraaide naar dit afschotbeleid. En toen kwam het: ‘Meneer de journalist, moet u zich eens voorstellen dat er jaarlijks 100.000 Amsterdammers werden doodgeschoten; een vijfde van de Amsterdamse bevolking. Dan was het land in rep en roer’.
Ik heb mijn auto aan de kant gezet en heb mijn agenda gepakt. Ik schrijf niet vaak zoiets op, maar deze keer wel. Dit was voor mij een zo ongehoorde vergelijking dat het me verstandig leek die vast te leggen. Ik had verwacht dat er snel een aanklacht bij de rechter zou volgen. Het deed er niet toe op basis van welk wetsartikel, de grens van het ethisch aanvaardbare was hiermee ver overschreden. Maar er gebeurde niets, ik was misschien de enige luisteraar. Ik houd sinds die tijd meneer Koffeman scherp in de gaten. Je weet immers nooit of zo’n man ooit aan de macht komt. Want dan wordt het tijd om te vluchten, voor mijn part naar de toendra’s van Rusland. Daar is volop ruimte, omdat de ganzen tegenwoordig jaarrond in Nederland blijven.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Visha

  Ja, vrijheid van mening dat mag gelukkig in Nederland. De heer Kofferman mag voor mij in het kabinet, ik hou wel van meneer Kofferman, hij houdt van dieren dus ook van mensen, hij zal wel een goede rede gehad hebben om zich zo uit te laten.
  Uzelf bent ook niet al te vriendelijk!

 • no-profile-image

  Doet er niet toe

  Visha jij spamt alleen de hele site vol, zonder enige alternatieve etc. Het kortzinnig denken wat menig Europees land in de toekomst de kop zou gaan kosten. Eten kunnen we goedkoper importeren, maar wat als de dag komt, dat dat niet kan?
  En de vergelijking van deze man is niet normaal. 1/5 word niet eens afgeschoten! Maar jij een ding moet je die kerel toegeven, hij weet de media te bespelen, net als volkert (wie was dat ook al weer? uit het zelde kringetje) Marianne Thieme,etc. Laat het maar eens goed mis gaan in de landbouw, dat er geen eten meer is.

 • no-profile-image

  Han

  @Doet er niet toe(2x). Stel Koffeman en zijn kliek komen aan het roer en we moeten alle eten importeren en hebben niet veel meer te exporteren dan de idealen van Koffeman. Landbouw producten maken we niet, slachthuizen mogen we niet maken, wapens taboe, kennis export te duur (india is goedkoper). Nu zijn we snel uitgekocht er zit geen verkoper te wachten op een klant zonder geld!! Laat ik beeindigen met; Ïeder volk krijgt de leiders, die ze verdienen".

 • no-profile-image

  onno

  Ik snap gewoon niet waar deze jongens de gore moed vandaan halen om dit soort vergelijkingen te maken.
  Cohen heeft Rutte vergeleken met Himmler etc.
  Zijn jullie daar in NL helemaal van de pot gerukt ofzo?

 • no-profile-image

  koetje

  Land of dope and "glorie"?

 • no-profile-image

  linda

  heel goed van de heer Koffeman om deze vergelijking te maken. Een SCHOKEFFECT is hard nodig om deze massamoord op dieren aan de kaak te stellen. jammer dat er geen rechtzaak kwam, want dan had de nederlandse bevolking kennis kunnen nemen van dit vernietigingsscenario. Net zoals in Texel honderdduizenden ganzen zijn vergast. Waar doet je dit aan herinneren?

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Wat een tendentieus proza van Dirk Strijker. Waarom zou iemand (ook als die persoon Niko Koffeman heet) in een land met grondwettelijk vastgelegde persvrijheid en vrijheid van meninguiting, niet op eigen manier het verwerpelijk respectloos handelen jegens levende dieren mogen verwoorden? Het feit dat Strijker voor zoiets pietluttigs zijn auto aan de kant zette om wat hierogliefen in zijn agenda te krabbelen, zegt veel over 's mans eigen psyche. Want als ik zoiets zou doen bij alle keren dat mij rechtstendentieuze leugens en feitenverdraaiiengen via de autoradio ter ore komen, dan stond ik dagelijks met hoge frequentie op de berm geparkeerd! Want Koffeman heeft wél gelijk. En hij bleef zelfs nog aan de bescheiden kant, omdat er op jaarbasis in dit - zich beschaafd noemend- land, méér dan 250.000 wilde ganzen door hobbyjagers worden vermoord. Dat zijn voor een deel Grauwe-, Canadese- en Nijlganzen die in ons land broeden en jaarrond aanwezig zijn, terwijl daar in het winterhalfjaar nog Kol-, Riet-, Brand- en Rotganzen van de Siberische taiga's en toendra's bij komen. Alles bij elkaar praten we dan over zo'n 2.5 miljoen dieren welke gezamenlijk deel uitmaken van onze vrije natuur, die door voortschrijdende urbanisatie steeds zwaarder onder druk komt te staan. We zouden juist met ons allen apentrots moeten zijn dat ons kleine land nog zulk een rijk vogelleven kan herbergen. Niko Koffeman had zijn uitspraak wellicht als volgt kunnen nuanceren. "Er worden in ons land jaarlijks honderdduizenden ganzen door hobbyjagers gedood, terwijl we maar hoogstens twee en een half miljoen van die dieren huisvesting bieden. Ongeveer evenveel dus als er mensen wonen in de randstedelijke regio Amsterdam/Haarlem- Zaanstreek en Gooi/Vecht en Amstelland. Als alle mensen die daar wonen één keer gans zouden willen eten, dan zijn daarmee niet alleen de totale Nederlandse broedpopulaties, maar ook Alle in ons hele land overwinterende Scandinavische- en Siberische ganzen in één klap uitgestorven. Want zo liggen de feiten! Ik kan mij voorstellen dat een bewust levend mens met verantwoordelijkheidsbesef jegens Alle Leven, bij het horen van deze waarheidsgetrouwe uitspraak, de auto enige tijd op een rustige plek zou parkeren. Niet echter om te gaan broeden op revanche, maar uit onmachtige verbijstering! Want we leven hier namelijk allermist in een beschaafd land. Dankzij de Confesssioneel-Liberale horden, die natuur, milieu en alle niet in klinkende munt renderend leven als onnut beschouwen en die alle natuurgebieden het liefst boordevol megastallen en andere gigalandbouw zouden plempen!

 • no-profile-image

  AGRARIER

  Leo jij gelooft ook alleen je proza dat je nog in een boekje probeerd uit te geven.
  De vergelijking is nog niet gelijk, want de verhouding klopt al niet.
  Linda megastallen, want is nu de grote van MEGA? Volgens mij weet je niet eens waar over je praat!

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Eigenlijk reageer ik niet op anonieme schijtlijsters, maar voor deze keer wil ik wel ingaan op de aantijging van deze agrariër. Inderdaad heb ik onder pseudoniem "Spotvogel" een tweetal dossiers gepubliceerd over alle viespeukerijen die LNV met de Vogelgriep heeft uitgevreten ten koste van talloze burgers, duizenden boeren en miljoenen dieren. Die dossiers zijn getiteld "De Pestvogels van Veerman" en "Wachten op de Pandemie". Nét als van mijn bijdrage in dit forum neem ik helemaal niets terug van hetgeen er in die dossiers staat. Want de waarheid moet gewoon gezegd worden. En wat met drukinkt geschreven staat, valt met geen botte bijl meer weg te wissen!

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Wanneer je die pulpboekjes dossiers noemt, dan is de Donald Duck hoog intellectuele literatuur.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Ik heb die 'pulpboekjes' onder (bij de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage geregistreerd) pseudoniem en geheel waarheidsconform geschreven. En ik verschuil mij nooit ergens achter. Buitendien: ik publiceerde die dossiers ten behoeve van pluimveehouders en hun families, die door de malversatieve praktijken van LNV niet alléén hun dieren, maar vaak ook hun hele toekomst kwijtraakten. Dat een gewaarschuwd boer helemaal nergens voor telt is mij intussen zonneklaar geworden. Want de Q-koorts was een analoog geval van ijskoude sanerering en ook toen lieten boeren zich als makke lammeren onverdoofd slachten!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Ach Leo, laat dat laffe zootje verzuurde wrangelkaasknijpers toch. Jij heb je best gedaan om hun te helpen en je krijg stront voor dank. Geloof mijn nou maar gerust: het bennen allegaar CDA-ers. Wég daarmee!

 • no-profile-image

  Fatsoen

  Amsterdammers moeten zich is wat drukker maken om hun eigen probleem! Het drugs en drankprobleem!! Wat voor ellende veroorzaakt dat of zien ze dat niet. Hoeveel criminaliteit veroorzaakt dat probleem? Verbeter de werled en begin bij je zelf! Als de mensen in Amsterdam net zo goed leven als de dieren op de boerderijen dan hoeft er niemand te klagen. Het kan best, doe er wat aan. Amsterdam is ook mega, maar met goede fatsoens normen kan het ook goed zijn!

 • no-profile-image

  AGRARIER

  Leo je lult je zelf tegen.(maar ja ook niet anders verwacht) Je reageerde ook altijd op anonieme lafbek Herkauwer, Katja en de hele kliek. Jan tuurlijk joh. Gijs de Donald is leuker!

 • no-profile-image

  Usciolu

  Wat een vileine persoonlijke aanval op een politieke tegenstander, Boerderij onwaardig. Hoe is de redenering immers? "Ik heb het niet zo op iemand, want hij heeft een keer iets gezegd waar ik het niet mee eens ben". Laten we ons liever aan de feiten houden en van daaruit argumenteren.
  Maar het wordt nog krasser. De columnist legt Koffeman bedoelingen in de mond die het tegendeel zijn van diens pacifistische boodschap (Niet doden). Het bewust absurde voorbeeld is uiteraard niet serieus bedoeld, is in feite de Bijbelse boodschap toegepast op mensen. "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de dieren niet." Dat zou CDA-stemmers toch moeten aanspreken.

 • no-profile-image

  linda

  usciolu uit oegstgeest tilt de discussie omhoog uit het riool waarin het dreigde te belanden. mooi gezegd. een doordenkertje voor fatsoensrakkers en 'verrekijkers'.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Dank je Linda en beste Usciolu, gelukkig dat jij er ook nog bent. Ach we moeten gewoon boven dat laag bij de grondse volk staan, want dat is nu eenmaal van een abominabel bedenkelijk ontwikkelingsniveau. Maar wat dat betreft lopen zij nu ineens de tijd vooruit, want dankzij de huidige liberaal-confessionele machtskliek wordt het beetje onderwijs dat er nog resteert in dit land tot vér onder het overbemestte maaiveld afgebroken. Kenniseconomie? Tel uit je verlies! Tegen die agrariër wil ik nog wel even zeggen, dat Herkauwer uit Loopstalsterveen en Katja Oudshoorn uit Waverveen helemaal geen anonieme personen zijn. Het zijn mensen met een brede kennis van zaken en bovenal: met eerbied voor het leven en respect voor de natuur. Kennelijk wordt dat in agrarisch Nederland als erg bedreigend beschouwd!

 • no-profile-image

  Red Overall

  Ja, Linda dat ben ik met je eens. Usciolu raakt hier aan een thema waar ik zelf ook nog niet uit ben, namelijk de vraag Wanneer is een dier een dier en wanneer een product? Natuurvolkeren overal ter wereld hebben die tegenstrijdigheid (het dier als leefgenoot en het dier als voedsel) in het verleden 'opgelost' door zich bij het dier en de natuur te verontschuldigen op het moment dat ze het dier veranderden van leefgenoot in voedsel (door het te doden). Dit klinkt misschien wat zweverig in sommige oren maar in essentie ligt daar de oorzaak van het onbehagen van de burger t.o.v. de huidige bio-industrie.

 • no-profile-image

  AGRARIER

  Leo kwakkel een eind heen. Dubbel moraal, maar ja dat is links. (Ach ja kennis, jij benoemt jezelf tot wat zelfingenomen kennis)
  Zelfs Linda is zo zielig om zich in MRSA country te noemen, zou ze de % wel weten?
  Red overall dieren zijn geen producten voor geen vorm van agrariers, maar door de te volle welvaart, gaan mensen dieren boven de mens zetten en iemand met beetje gezond verstand weet dat dat niet werkt en kan men alles wel in Nederlands verbieden, waar hen net zo snel word overgenomen en ook verkocht word weer in NL zonder welzijn aandacht. Zo krom is dat volk. Usiciolu, die persoonlijk aanval doet deze constant richting de landbouw!

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Red Overall, mooi dat jij er ook weer bij bent. Het gaat m.i. om twee zaken: de intrinsieke - en de commerciële waarde van het dier. Bij de intrinsieke waarde doet geld feitelijk niet ter zake, maar biedt het dier - in gehouden danwel in vrijlevende staat- voor de mens een waardevolle component voor de invulling en vervolmaking van het leven. Bij de commerciële waarde gaat het tegenwoordig in zeer sterke mate om de megakwantiteit: hoe méér hoe béter! Daarbij speelt het commerciële belang van boer, bank en agri-industrieel complex de eerste (vals gestemde) viool en worden kritiek en regelgeving als hinderlijke verliesgevende lastposten beschouwd. Daar plakt men dan gemakshalve het stigmatiserende etiket "links" op, terwijl het er juist om gaat een einde te maken aan de race naar de afgrond, waarmee de agriwereld nu al een halve eeuw in blinde galop doende is. Dat heeft op de keeper beschouwd met links of rechts niks van doen, maar des te méér met het gebruiken van het gezonde en nuchtere verstand. En jawel: dat is nou eenmaal bij bewust en kritisch levende mensen veel sterker ontwikkeld dan bij het klakkeloos grauw ter rechterzijde!

 • no-profile-image

  agrarier

  En jawel: dat is nou eenmaal bij bewust en kritisch levende mensen veel sterker ontwikkeld dan bij het klakkeloos grauw ter rechterzijde!

  Viel van me stoel, je bedoelt minder ontwikkeld. Want we doen onze ogen dicht in Nederland en het "probleem(volgens jou)" naar het buitenland. Dat is het probleem van "links"niet in willen zien en verbeteren!

 • no-profile-image

  Friedhelm

  OK, we hebben nu de keus om verder te gaan met katten of om er een filosofische bespiegeling van te maken. Ikzelf ben het meest in het laatste geïnteresseerd. En dan vooral in hoe een boer zijn dieren ziet en behandelt. Agrarier, jij zegt dat dieren voor agrariërs geen producten zijn. Goed ik neem dat van je aan en ik kan me ook voorstellen dat je bijv. je slaap opoffert om de geboorte van een kalfje goed te laten verlopen. Maar wat als het kalfje een driejarige koe is en de melkproductie begint af te nemen? Wordt de koe dan als een iets minder productieve koe beschouwd of als een verliespost? En Leo, zeg jij nu dat een dier tegelijkertijd zowel een dier als een product is? Ik zie dat nog niet helemaal duidelijk voor me. Wat doe je dan als bijv. de productiviteit van een melkkoe afneemt?

 • no-profile-image

  Voedselproducent

  Niet te zweverig doen jongens. Een productiedier houden we voor de voedselproductie, klaar! Anders was hij/zij nooit geboren of liep wel in de dierentuin of in onze kunstmatig gecreëerde "natuur" het volk te vermaken (oei, dat is pas erg). Elk productiedier gaat uiteindelijk naar de slacht, het varken, de melkkoe, de meeste paarden zelfs. De één wat eerder dan de ander, ook logisch.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Beste Friedhelm, zo bedoel ik het niet. Wat ik probeerde te zeggen is dit. De intrinsieke waarde van een dier is de waarde welke wordt gehecht aan de kwaliteiten van een dier of diersoort, ongeacht de materiële waarde die zo'n dier of diersoort voor de mens heeft. Zulke dieren of diersoorten kunnen zowel gehouden als vrijlevend zijn. Bioindustriedieren zijn voor de boer kapitaal (=geld) en dat vertegenwoordigt extrinsieke of instrumentele waarde. Zulke dieren zijn voor de boer feitelijk slechts instrumenten om zijn doel (het genereren van inkomen)te bereiken. Zij vertegenwoordigen daardoor geen intrinsieke waarde en worden door de wetgever dan ook op één lijn gesteld met voorwerpen.

 • no-profile-image

  Beide benen

  Beste Leo, dat je wijs kunt lullen wil nog niet zeggen dat je ook wijs bent. Je lijkt inmiddels al erg veel op zo'n doorgedraaide politicus. Van welke politieke kleur maakt niets uit, allen één pot nat. Graaien kunnen ze (na hun politieke carrière) allemaal, of ze nu Bos, Balkenende of Kok heten.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Dit forum gaat niet over graaiende politici, maar over het gebazel van een onzinschrijvende columnist. En over waarheidsgetrouwe informatie om verdraaide feiten recht te zetten en dingen op een goede manier bij hun naam te noemen.

 • no-profile-image

  Jonge boer

  Dit forum gaat wat mij betreft over het grote gelijk van de columnist. Anderen mogen daar best anders over denken, daar wordt het voor velen niet anders van.

 • no-profile-image

  Jan Warmenhuizen

  Ik had verwacht dat er snel een aanklacht zou volgen tegen deze strontrechtse Strijker die, als ik mijn niet vergist, ook tot de bewonderaars van de dierenmoordende gewapende hobbyisten gerekend mag worden. Jammer dat de politie zo overbezet is, want het 'aan de kant zetten' van een auto om even een column te gaan zitten notebooken, had toch zeker wel een aardige prent kennen opleveren. Maar geen nood: videobeelden kennen vast en zeker wel juridische grond leveren om alsnog die gele brief onder Strijkers ruitenwisser te proppen. Of hem anders gewoon via Leeuwarden fanmail te bezorgen. Want zulk klootjesvolk moet gewoon effe goed gepakt worden waar het bij hun het hardst aankomt. In de slangenleren knip!

 • no-profile-image

  onno

  Leuk gesproken Leo en Jan... Beetje jammer dat jullie verschrikkelijk generaliseren. Laten we even jacht en veehouden uit elkaar zetten en houden. Opruiend tendentieus geleuter doe je maar in Den Haag, daar trappen ze er wel in.
  Men wil in Nederland alles 'puur natuur' hebben. Terwijl men niet eens weet wat dat inhoudt. Dat betekent dat je de totale voedsel piramide in ere moet herstellen. Alleen vervelend dat mensjes niet helemaal boven aan staan. Dan wordt er lyrisch geschreven over de terugkeer van de wolf. Leuk ja, totdat er een paar kinderen verorberd worden. Dat zijn dan vaak niet de kinderen van grapjassen van 3 hoog achter, die zitten wel lekker als er gedoe is. Nee, de kinderen op het platteland zijn dan weer de klos. En dan grijpt een jager zijn geweer en helpt die wolf naar andere jachtvelden. Leo en Jan schrijven dan weer columns vol... Het balletje is weer rond..
  Daarnaast ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe mensen in Utrecht zouden reageren en denken als de spreeuwen overlast nu nog eens een paar maanden voortduurt. Leuk he, beestjes die alles onderschijten, met een beetje geluk daardoor ziektes verspreiden.
  Ik zou ook wel eens graag willen dat Leo mij of de andere moderne veehouders eens direct zou aantijgen voor dierenmishandeling. Kunnen we dan eens even kijken wat de rechter daar van zegt. Ik word er namelijk toch wel lichtjes aangebrand van. Wij betichten jullie ook niet van overmatige milieuvervuiling, omdat je gisteren met de auto naar de schoonfamilie bent gereden.. Was helemaal niet nodig namelijk, jullie konden met de fiets, of gewoon thuisblijven.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Onno, Helemaal met je eens. Maar straks krijg je weer een heel lul verhaal terug, hoe erg jij dit verwoord hebt, bla bla bla.

 • no-profile-image

  onno

  Laat maar komen, Jeroen. Het lasterlijke gezwets moet maar eens afgelopen zijn...

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Onno en Jeroen, jullie verblijf in de Ukarine heeft de Nederlandstalige leesvaardigheid kennelijk al behoorlijk aangevreten. Moet ik soms mijn volgende reacties in Cyrillisch schrift gaan plaatsen? Want vertel mij nou eens: WAAR heb ik in mijn teksten van 11maart 11.33u, 12.54u en 13.31u, 12 maart 13.34u,15.45u en 19.39u of die van 13 maart 17.24u ook maar één lelijk woord over boeren gezegd? Het enige wat ik vaststelde was dat zélfs het volkomen belangeloos en waarheidsgetrouw op schrift stellen en naar buiten brengen van de viraal-bacteriële LNVterreur waarvan duizenden boeren, hun gezinnen en hun dieren slachtoffer geworden zijn, slechts laag bij de grondse aantijgingen tegen de boodschapper ten gevolge heeft. Dat bevestigd op zijn minst alle vooroordelen die er tegen boeren bestaan!

 • no-profile-image

  ,

  zucht.....

 • no-profile-image

  onno

  @Leo, als je nu even je eigen reactie doorleest en wel van 12 mrt op 19.39. Die insenuaties die je daar geeft, daarvan word ik flauw van en ook in het cyrillische schrift.
  Ik zal jullie nog even een citaat uit de "telegraaf geven:Ganzen jagen voetballertjes weg
  Doesburg - Een voetbalclub uit Doesburg (Gelderland) heeft voorlopig alle jeugdtrainingen afgelast. Vijftig ganzen maken sinds een aantal weken voetbal onmogelijk. De pupillen staan tot hun enkels in de ganzenpoep.

  De voetballers kunnen nog wel trainen op een andere locatie, maar daar is te weinig ruimte voor alle teams. Het bestuur heeft de hulp van de gemeente ingeroepen, maar die kan niet zoveel doen. "Het zijn beschermde dieren en die mag je niet afschieten," zegt bestuurslid Ineke van Elk van Sportclub Doeburg tegen de Gelderlander.

  De gemeente probeert nu met linten aan palen de beesten weg te jagen. Als dat geen succes heeft, zijn de mogelijkheden voor de gemeente uitgeput. Wethouder Fred Jansen zou daarom graag zien dat de gans niet langer een beschermde diersoort is. "Want nu komen er steeds meer ganzen. In het hele land is er overlast van," zegt hij.
  Leuk he...

 • no-profile-image

  Katja Oudshoorn

  Ik ben het helemaal met je eens Leo. Er valt geen eer aan te behalen om het als burger voor boeren op te nemen. Geen wonder dus dat er in de volksmond van 'stomme boerenpuntjepuntjepuntjes' gesproken wordt! Dat hebben die lui helemaal aan zichzelf te danken. Daar weet ik alles van want ik woon mijn hele leven al midden in de Ronde Venen. Zodoende weet ik ook dat de stad steeds verder oprukt, waardoor de natuur en alle dieren die daarin wonen genadeloos in de verdrukking komen. Terwijl Alle Leven het verdient om repectvol bejegend te worden. Ook als het niet in klinkende munt rendeert! Niko Koffeman had zijn woorden natuurlijk wél beter moeten kiezen. Al was het maar vanwege de verkeersveiligheid!

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Onno, ik heb evenmin ergens geschreven of gezegd dat er niet plaatselijke hinder of schade door ganzen of andere dieren kan zijn. Blader er het Boerderijdossier :"Wat doen we met de ganzen? discussieer mee." maar eens op na. Dat is ook (merendeels)in ABN en niet in het Oezbekisch of Witrussisch geschreven en ik heb er evenmin een onvertogen woord over de boerenstand in gebruikt. WEL over hobbyjagers, die het in heel veel gevallen botweg verdommen om hun ZORGPLICHT na te komen en de ganzennesten niet beheren. Louter omdat ze op die manier grote populaties fokken die overlast kunnen veroorzaken. Waardoor zij dan weer ruime afschotmogelijkheden en dus onbeperkte ruimte voor hun misselijkmakend tijdverdrijf krijgen. Tegen dat soort laag bij de grondse vuiligheden ten koste van dieren en de natuur zal ik altijd in het geweer komen. De gemeente Doesburg moet gewoon verkeerslinten (die dunne rood-witte strips waarvan je voor een paar euro kilometers kunt kopen) op een meter hoogte overdwars over de velden spannen, dan blijven de ganzen er wel weg. Als dieren doodgemaakt moeten worden vanwege wat poep op het gras dan zou dus de gewapende jacht op honden ook wel geopend kunnen worden? Te bizar voor woorden. En buitendien: GANZENBESCHERMING NEDERLAND geeft over zulke simpele overlastgevallen graag GRATIS ADVIES! Dus gewoon even contact opnemen met www:hofganzen.nl

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Onno, dat jij flauw wordt van mijn taalkundig-inhoudelijke uitleg over het verschil tussen INTRINSIEKE WAARDE en EXTRINSIEKE WAARDE, is gewoon toe te schrijven aan jouw zeer matig ontwikkeld DENKRAAM. Doe mij, jezelf en andere deelnemers aan dit forum dus een lol en googel even op dit simpele woordje (Denkraam dus), dat ontleend is aan het literaire werk van Marten Toonder. Mocht je het dan nog niet vatten, dan kan het zijn dat jouw KUKEL niet in staat is om zulke zware kost te bevatten. We spreken dan van een MINKUKEL! Je gaat er niet meteen aan dood, maar het is vervelend als je ermee behept bent!

 • no-profile-image

  Friedhelm

  Leo en Onno, ik denk dat Onno het wel heeft gevoeld bijv. de tekst in de betreffende post dat begint met "Bioindustriedieren zijn voor de boer kapitaal ... etc. Dat mag feitelijk juist zijn maar je zet de boer daarmee wel wat in de hoek. De boer voelt zich aangevallen, ook al is dat niet zo bedoeld, en vervolgens luistert niemand meer naar elkaar of erger, men interpreteert andermans woorden zo negatief mogelijk. Iedereen heeft de vrije keus om te katten of om te luisteren. En daarbij ben je gelukkig niet afhankelijk van wat de ander toevallig kiest.

 • no-profile-image

  Leo van den bergh

  Friedhelm, ik heb gewoon zo duidelijk mogelijk in begrijpelijk Nederlands weergegeven hoe het in elkaar steekt en ook nog uitgelegd waarom de overheid dieren DUS als voorwerpen beschouwd, (waardoor boeren zich niet gehouden voelen om stringente maatregelen ten behoeve van de brandveiligheid van hun stallen te treffen). Het ging daar wel niet expliciet over in de discussie van dat moment, maar dat wil nog niet betekenen dat het geen FEIT is. Mijn hele leven heb ik zoveel mogelijk begrip gehad en het vaak opgenomen voor de boerenstand en ik wordt heel erg pissig als ik onterecht beschuldigd wordt. Want ik ben nooit te beroerd om iets wat niet helemaal duidelijk is, nogmaals uit te leggen. In dat opzicht lijk ik soms wel op Herkauwer!

 • no-profile-image

  onno

  @Leo, je bent briljant met woorden.. Geintje kan en ken ik ook.. En passant mensen beledigen en dan zeggen dat de beledigde een stomme idioot is, die niets snapt.. Ofwel een minkukel. Ik ga me daar helemaal niet mee bezighouden, maar ik denk dat hier en daar mensen zich wel als een zakje gedragen die gebruikt worden voor kloten dragen.. Klootschieten is een sport, en dus niet beledigend of persoonlijk bedoeld.
  Ik zeg helemaal niets over de voetbalveld poepende ganzen.. Ik konstateer alleen maar. En ja hoor, laat ze maar lijntjes spannen over het veld om een meter hoogte.. Moet je elke veehouder ook adviseren..
  @ Friedhelm.Ik interpreteer helemaal niets, ik zie wat er geschreven wordt. Er wordt overal een dubbele standaard op losgelaten.. Een veehouder mag niet een gans van zijn land afjagen, en ik heb het niet eens over afschieten, maar als diezelfde gans een voetbalveld onderschijt mag dat wel..
  Daarnaast heb je inderdaad even het gevoel blootgelegd dat men krijgt als een stukje over intrinsieke waarde geschreven wordt.. De ajax speler die op non-actief werd gesteld door de opmerking: " maar trainer dan ga je het toch lekker zelf doen" heeft woordelijk niets foutiefs gezegd.. Alleen ondertoon is wel bespottelijk.
  @Katja, het probleem is niet dat men het niet voor boeren opneemt, maar heel vaak worden eigen ideeen als waarheden geprojecteerd. En dan kunnen veehouders 100 keer zeggen dat het niet klopt, maar dan hebben 'die lui' er weer niets van gesnapt. Zegt wel genoeg over het respect dat men krijgt. Jouw boerenpuntjepuntje zijn toch echt vaak ondernemers die vaak goed weten waar ze mee bezig zijn en een goede opleiding hebben genoten, gespecialiseerd op datgene wat ze elke dag moeten doen. En kun je me dan ook even exact opnoemen hoe jij dan ziet, dat je het voor de boeren hebt opgenomen? Ben wel benieuwd.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Onno ze begrijpen het niet en aangezien je het niet met ze eens bent, ben je "dom", maar heb altijd begrepen als iemand het fout begrijpt/doet diegene die het voor doet fout heeft uitgelegd of zijn punt niet duidelijk krijgt. Straks krijg je alle die anonieme figuren op je dak. Er is gewoon overlast en wat doet Leo zelf voor de natuur(en gevolg>katja,jan>etc) Beetje hier iedereen die niet met hun mee wil uitmaken voor alles en nog wat.(respect volle methode)

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Onno, jouw eigen interpretaties zeggen erg veel. Ik heb namelijk NERGENS gezegd dat wie dan ook een Stomme Idioot is. Dat maak jij er helemaal zélf van. En niet ik maar 'men' spreekt van boerenpuntjepuntjepuntjes. Dat men gewoon simpel draden of linten kan spannen over kwetsbare percelen om er de vogels van te weren is al tientallen jaren bekend en desgewenst kan het faunafonds de kosten daarvan aan boeren vergoeden. Een gemeente of voetbalclub zal de paar euro's voor zo'n rolletje plasticlint en wat flexibele schrikdraadprikkers toch wel zelf kunnen ophoesten dunkt me. Want het is een eenmalige investering die jarenlang mee kan. Als je niet geloven wil dat ik mijn stinkende best heb gedaan om boeren te helpen nadat hun veestapels op schandelijke wijze door LNV waren geruimd, dan lees je er mijn Spotvogeldossiers 'de Pestvogels van Veerman' en 'Wachten op de Pandemie' maar op na. Dat is 974 bladzijden leesvoer, dus dan ben je even bezig! En dan nog een goede tip: als je zo graag tegen kritische mensen aantrapt, let er dan voortaan wel op dat je niet- zoals nu- iemand tegen de schenen schopt die juist achter de boeren staat. Want dat komt nogal nihilistisch over!

 • no-profile-image

  Jan Warmenhuizen

  Jij zeg het nog erg netjes tegen die boerenhark Leo. In plaats van puntje puntje puntje ken je ook gerust dat dingetje noemen waarmee ze alleen maar zeiken als ze niks te kankeren hebben.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Jan als je niks te melden hebt, hoef je niet te reageren.
  Leo en de boeren hebben niks te doen dat ze alle tijd hebben, waar zijn dan die natuurgekkie's er niet, die even langs de boer gaan en vragen hebben jullie hulp nodig>ohh ja dat lijkt op werken en daar hebben ze nog al wat moeite mee.
  Wel eens geld proberen los te krijgen van het natuurfonds, daar zitten ook zogenaamd "deskundig" volk(dit zegt genoeg).

 • no-profile-image

  onno

  Leo, je hebt me uitgemaakt voor minkukel.. En je hebt een artikel geschreven over intrinsieke waarde met een tendentieuse ondertoon. En daar heb ik op gereageerd, omdat je daarmee fout zit.
  @Jan, ik zeur en schrijf net zo lang, totdat er een normale discussie wordt gehouden over de landbouw. En daar versta ik onder dat er ook eens naar de landbouw wordt geluisterd en deze mening niet direct wordt afgedaan als een mening van 'die lui, boerenharken en boerenpuntjepuntje'.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Onno, ik heb je doorverwezen naar de literaire werken van een van onze allergrootste schrijvers: Marten Toonder. Ik maak jou helemaal nergens voor uit: volgens de Schaal van Toonder ben jij gewoon een Minkukel! En die Jeroen ook! Laat ik jelui meteen maar geruststellen: wanneer men als Minkukel geboren is, dan krijgt men zelden een Denkraam! Het zei zo!

 • no-profile-image

  Lies

  Om dan bij Toonder te blijven ;Jeroen en Onno zijn Tom Poes en Leo een 'meneer' Bommel!

 • no-profile-image

  Jeroen

  Leo je weet dat de GGZ er is, schaam je niet om je even daar na te laten kijken. Want als je zelf al niet ziet wat je schrijft en je er op wordt gewezen en het nog niet wil zien, mag je daar wel even laten controleren.

 • no-profile-image

  onno

  @Leo, nu stel je dat Toonder mij voor een minkukel uitmaakt.. Jij durft.. Is ook wel prima, Pinokkio. Statement is gemaakt zo'n beetje. Ik neem aan, aangezien je niets zinnigs meer kan schrijven, dat ik gelijk heb en dat je houding tendentieus is..

 • no-profile-image

  Friedhelm

  Sproookje: Er was eens een klein landje op een grote aardkloot en in dat kleine landje had je drie soorten mensen boeren, burgers en zakenlui. De boeren werkten van 's ochtends tot 's avonds en zorgden voor het voedsel voor het landje zelf en ook voor een paar landen eromheen. Nogal belangrijk werk zou je zeggen, een monopoly eigenlijk, want wie kan er zonder voedsel? Maar helaas kregen ze geen loon naar werken. Nee, voor hun producten kregen ze een aalmoes van de zakenlui. Die deden er vervolgens een lintje omheen en verkochten dat duur aan de burgers. Kassa voor de zakenlui, die hadden het goed in dat kleine landje. Zou je zeggen dat die burgers en boeren samen die zakenlui dat landje gingen uitschoppen, maar nee, liever hakten ze op elkaar in. De burger vond dat de boer het nooit goed deed en de boer probeerde koste wat kost zijn broek op te houden. Gelukkig waren er toch enkele verstandige burgers en boeren die vonden dat het anders moest. En wat deden die enkele verstandige burgers en boeren? Je raadt het nooit: zodra ze de kans kregen hakten ze op elkaar in! En ze leefden nog lang en ongelukkig.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Red overall, ik mis toch ergens waar de hulp van Leo,Herkauwer,Katja,Jan is. Beetje roepen en schelden. Misschien wat over het hoofd gezien,dan wil ik het ook nog wel terug nemen.

 • no-profile-image

  onno

  Red overall, leuk verhaal, maar ik vind persoonlijk niet dat de agrariers altijd in het schophoekje hoeven te zitten en alles maar passief over zich heen laten komen. Vruchtbare discussies komen voort op basis van respect en gelijkwaardigheid. Uitgemaakt worden voor 'die lui, boerenpuntjepuntje, milieuvervuilers, dierenmisbruikers en minkukel' draagt daar niet aan bij.

 • no-profile-image

  Katja Oudshoorn

  Non fiction story: Er was er eens een nietig klein landje waarin godvrezende boeren door hun politeke voorgangers in de grijpgrage klauwen werden gedreven van heidensliberale ondernemers, die de agrarische producten tegen bodemprijzen inkochten en in de door henzelf gevormde winkelketens voor goud geld aan de burgerij begonnen te slijten. Omdat de boeren amper konden leven van hetgeen zij met keihard werken bijeen schraapten en daarover steen en been klaagden, bedachten hun zelfgekozen voorgangers dat eindeloze en onbeperkte groei de enige remedie was om uit de problemen te komen. Daartoe richtten zij coorperatieve leenbanken op, in de top waarvan zich het allerslechtste verenigde van hetgeen confessioneel en liberaal wisten voort te brengen. Door het vormen van ondoorzichtige consortia vervreemdde de markt van agrarische voedingsproducten totaal van de belangen die boeren al van oudsher af aan met hun bedrijvigheid nastreven: namelijk om ervan te kunnen léven. Door de ondershandse (en feitelijk onwettige) prijsafspraken ontving de boer vaak amper de kostprijs voor zijn producten en omdat hij geleerd had om altijd naar boven te likken, vergat hij het gouden gezegde 'de klant is koning' finaal en beschouwde hij de burgerij -dus in feite de hele samenleving - als gierige uitvreters die het vertikten om fatsoenlijke prijzen voor voedsel te betalen. Die ruim 16 miljoen gebeten honden moesten het zich dus laten welgevallen dat zij door boeren stelselmatig als linkserikken werden uitgemaakt, die het verdommen om fatsoenlijke winkelprijzen voor groente, fruit, vlees, boter, kaas en eieren te betalen. Omdat het zelden gebeurd dat er van Politiek Rechts actie wordt ondernomen om naar een rechtvaardige, duurzame en leefbare toekomst voor iedereen (boer, burger en buitenmens) toe te werken, is het eigenlijk wel logisch dat goede ideëen en beleidsmaatregelen nagenoeg uitsluitend worden ontwikkeld door progressieve (= vooruitstrevende) burgers. Politiek Rechts staat in landbouwtermen immers voor behoudzuchtig en geldgeil: slechts in staat tot afbraak! Naarmate banken zich steeds manifester meester wisten te maken van de roerende en onroerende boerenbezittingen (zodat uiteindelijk alle boeren slechts zetbaas op eigen erf zijn geworden) en zowel de groot- en tussenhandel als de winkelketens almaar vetter garen sponnen bij de fysieke en financiële inspanningen van de (klagende edoch nog altijd niet handelende) Rabo-loonslaven, werd het gram dat deze onnadenkenden bij de consument wilden halen, almaar groter. Die kloof kan alleen maar gedicht worden als boeren eindelijk het licht eens gaan zien en beseffen, dat zij zonder kritische consumenten letterlijk aan de Rechtse Varkensteken overgeleverd zullen blijven!

 • no-profile-image

  Jeroen

  Katja en hoeveel rechtse kabinetten hebben we nu gehad sinds '50.
  Ochh jee.... weet je niet? Check je feiten even voortaan.

 • no-profile-image

  koetje

  Godsamme het blijft hier maar doorgaan over dat achterlijke links en rechts.Besef eens dat we allemaal in hetzelfde web van intriges zitten.Katja haar verhaal is geen non-fiction,maar realiteit.Links is het ook allemaal wel best.Waar was links toen Brinkhorst ongeveer 12 jaar geleden de minimumprijzen voor consumptiemelk afschafte?Met de kop in de grond,daar zullen ze ook wel blijven.Net als rechts met de kop in de wolken blijft.Boven op de berg staat een kleine dwerg met een grote verrekijker in de hand.Met die verrekijker probeert hij over de volgende berg heen te kijken naar de daar achterliggende grote alpenweide.Die mooie gevarieerde alpenweide die vlak voor zijn koker ligt ziet hij over het hoofd.

 • no-profile-image

  Friedhelm

  @Katja, Mooi verhaal en inhoudelijk sta ik ook achter het grootste deel ervan. En ik ben ervan overtuigd de meeste boeren ook. Maar als je hetzelfde verhaal vertelt zonder te hakken worden ze niet van de inhoud afgeleid en is je verhaal vele malen effectiever! @Boeren, Probeer nou eens de inhoud te zien en je niet af te laten leiden van hoe iemand het precies verwoord. Het is niet alleen roepen en schelden...

 • no-profile-image

  koetje

  effe iets te haastig,niet goed gelezen non-fictie en realiteit is hetzelfde,haha even in de war.

 • no-profile-image

  Sybren

  Goed verwoord, Koetje! Van links hebben we het ook nooit moeten hebben. Heeft Den Uyl destijds ooit een keer gezegd van: we hebben de boeren niet nodig, we kunnen alles we'll importeren. En rechts die staart zich blind in de almaar schaalvergrotende weg, waarbij we nog meer voor nog minder produceren. We kunnen beter de gouden midden weg belopen samen als boeren en burgers naar een betere toekomst, maar die ligt nu nog bedolven onder een grote laag ..... (Mag een ieder zelf invullen).

 • no-profile-image

  koetje

  shit?

 • no-profile-image

  onno

  Heel zelden ben ik het eens met de strekking van een verhaal van Katja. Deze keer wel. Heeft niet zozeer te maken met links of rechtse politiek als wel geldgeilheid van co-ops en grote bedrijven. Deze zgn managers trekken hele bedrijven leeg van kontanten.Is niet alleen mijn mening, maar ook van verscheidene business consultants in de niet-landbouw die ik persoonlijk ken. In de gezondheids zorg in de USA ken ik een CEO, die vorig jaar ca 1 miljar euro aan loon en aandelen heeft gekregen. Gaat toch helemaal nergens meer over.
  Ik ben ook absoluut van mening dat de huidige toestanden niet zozeer het gebrek van de consumenten is. Nogmaals ik weet zeker dat Katja met plezier 5 ct per liter melk meer betaald, als ze weet dat het tegoede komt aan de veehouderij in zijn algemeenheid. Maar ik heb al zo vaak gesteld dat de 5 ct 50 wordt door de schurftige tussenhandel. Kijk maar naar FC. Vorig jaar een winststijging van 57%, terwijl de boeren omvallen...

 • no-profile-image

  Katja oudshoorn

  Oké jongens, dat klinkt allemaal al veel beter. Jeroen tel je even mee? de Quay, Marijnen,Cals, de Jong,Biesheuvel, van Agt, Lubbers 1,2,3 en Balkenende 1t/m4. Dat zijn er 13 en dus beloofd dit kabinet weinig goeds! En om even duidelijk te zijn: de boeren hebben hun grootschalige vooruitgang exclusief te danken aan de PvdA-staatsman Sicco Mansholt. Dat wordt makkelijk vergeten tegenwoordig, maar zonder de PvdA en het Plan Mansholt was het gros van de Nederlandse boeren keuter gebleven tot de dood er op volgde! Ik vestig er ook jouw aandacht op dat het in 1966 de KVP-er Schmeltzer was die de coalitie KVP-PvdA onderuit haalde. Zo betrouwbaar zijn nou die katholieken als regeringspartner! Later wipte Dries van Agt de gereformeerde Willem Aantjes vanwege diens oorlogsverleden, maar bleef het NSB-lidmaatschap van de paapse Joseph Luns angstvallig verzwegen. Daar had Rutte even aan moeten denken toen hij zijn kop in de Verhagenstrop douwde! Gelukkig Koetje Boe, ik schrok me al een koninklijk hoedje. Maar ik had eigenlijhk eerst Non fRictie willen schrijven omdat het oeverloze geëmel over rechts en links eens een keer afgelopen moet zijn. Het doet er ook geen snars toe of de D66-er Brinkhorst al dan niet deugde. Natuurlijk deugde die hautaine hufter niet, maar dat heeft ook al niks met links te maken want D66 is gewoon een wat gematigder afsplitsing van de VVD! Het zou bij wijze van spreken Rutte zelf kunnen zijn!

 • no-profile-image

  Jeroen

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_kabinetten_sinds_de_Tweede_Wereldoorlog

  Net zo makkelijk.
  LPF en VVD rechts, maar jij wil cda er ook schuilen.

  Onno jij kent vast ook wel Althuisius transport, pracht bedrijf, veel eigendom, is overgenomen door Engelse transportgroep toen, al het eigen matriaal,gebouwen verkocht in lease terug en voila men had goeie cijfers, manager kreeg top bonus en toen ging het mis, was er ook geen kapitaal omdat op te vangen. Doen veel van die "top"managers, de boel leeg roven en winst/bonus pakken en dan gaat het mis, ontslag met natuurlijk bonus. In dat opzicht is de wereld verneukt, maar paar die profiteren.

 • no-profile-image

  Sybren

  @Onno, jij kent een CEO in de gezondheidszorg in USA? Wie is dat? Als je connecties hebt aldaar misschien zou je kunnen helpen om het te verbeteren (haha grapje). Maar alle gekheid op een stokje, CEO's van verzekeringsmaatschappijen, banken, investment en lending instituten, al die klootzakken hebben hunzelf verrijkt over de ruggen van de klanten. Hetzelfde met coops. Dus @Katja wij zijn het wel eens dat het anders moet, misschien nog niet precies over hoe en wat, maar daar kunnen we als volwassenen wel normaal over discussieren en overleggen en heen en weer schellen en elkaar neerhalen. Groeten

 • no-profile-image

  Sybren

  Sorry, ik bedoelde te zeggen om NIET heen en weer te schelden etc etc

 • no-profile-image

  Katja Oudshoorn

  Sybren ik ben me er niet van bewust dat ik scheld of anderen probeer neer te halen. Ik gaf alleen een inhoudelijke voorzet om de discussie in goede banen te leiden. We hoeven hier geen encyclopedisch overzicht te gaan aanleggen van managers en andere graaiers die bedrijven om zeep geholpen hebben. Het is al erg genoeg dat zulke inhoudsloze maatkostuums op gaatjeschoenen zichzelf schandalig verrijken over de ruggen van de boerenstand!

 • no-profile-image

  onno

  Inderdaad Katja... En hoe gaan we dit dan doen? We zullen op een of andere manier toch de nederlandse landbouw moet herorganiseren. Ik zou niet weten wie dat zou moeten gaan doen.. LTO? WUR? DDB?
  @Sybren, kon ik dat maar. Die grapjassen verdienen zo belachelijk veel geld, dat verander je niet zo maar..

 • no-profile-image

  Katja Oudshoorn

  Er wordt al jarenlang in het geniep door LNV gewerkt aan het ijskoud wegsaneren van grote delen van de intensieve veehouderij Onno. LNV, of beter het huidige ELI zou zich dan ook vere moeten houden van het uitzetten van toekomstpaden voor boer en tuinder. Want daar valt absoluut niks goeds van te verwachten. En van de WUR al evenmin, vraag dat maar aan mijn zusje Katrien die daar al jarenlang werkt. LTO/ZLTO zijn al wel intensief bezig met deze materie en als je het mij vraagt dan kunnen de sectorale brancheclubs zoals NVV, NVP, NOP et cetera zich daar het best verre van houden. Want wat nodig is, is VISIE. En die vindt je niet bij mierenneukers die alleen maar de godganse tijd met hun eigen toko bezig zijn. Want juist dankzij al die sectorale versplintering vormt de agrarische stand een door motten en schimmels aangevreten patchworkdeken. Het is dus veel beter om diat vod met lompenman Bleker mee te geven en het hele agrometier onder een frisgehaakt sprei tot wasdom te laten komen.

 • no-profile-image

  Sybren

  Het hele agrometier onder een sprei. Dat is geen slecht idee. Maar het zal niet makkelijk zijn het mes in die gesubsidieerde clubs en baantjes te snijden, want die zullen zeer zeker alles doen onder het mom van het is beter voor de landbouw om hun baantjes en natuurlijk goed betaalde salaris te behouden. Maar er moet eens goed met de bezem door Den Haag en Brussel heen geveegd worden. Geldt voor hier in USA ook, is ook een corrupte rot bende.

 • no-profile-image

  onno

  @katja, helemaal mee eens... En ongekend..Om zoiets te doen moet dat komen vanuit de primaire landbouw zelf. En als je ziet wie hier de reacties geven zijn dat vaak de politieke dan wel de economische vluchtelingen. Een enkele daar gelaten. Misschien is dat wel iets voor "boerderij" om de troepen eens wat te organiseren. Maar ja, dan wordt er wel heel veel tegen scheentjes aangeschopt. Een denktank sessie organiseren met degenen die hier actief zijn en proberen om wat vooraanstaande agrariers erbij te betrekken kan zijn vruchten afwerpen. Hier alleen blijven schrijven en mopperen heeft zo weinig effect.

 • no-profile-image

  Friedhelm

  @Katja, dat klinkt goed van die frisgehaakte sprei. En Onno, misschien kan dit forum toch wel dienen om de kleur en afmetingen van de sprei te bepalen en een beginnetje te maken met het haken. Want bijv. het hele agrometier, is dat die van dit landje, van de EU, van Europa, of nog verder? Ik ben er eigenlijk wel voor om in een moeite door ook het voedselprobleem dat over een paar decennia ontstaat (9 miljard aardlingen) aan te pakken en op te lossen :-)

 • no-profile-image

  Katrien Oudshoorn

  Je hebt helemaal gelijk Sybren, het is overal één grote verlakkerij geworden en het maakt niet uit of je nou naar de EU of naar Noord Amerika kijkt. Ik zit maar even te antwoorden voor mijn grote zus Katja omdat ik al jarenlang bij de Landbouwhogeschool werk, die ze via LU hebben opgeleukt tot WUR. Om, mét vette rijkssteun, het bedrijfsleven te kunnen voorzien van fakewetenschappelijke adviezen en de politiek tevreden te stellen met zogenaamd wetenschappelijk onderbouwde rapportages. Maar het is allemaal slécht gebakken en ook nog bedorven lucht! Kat heeft trouwens wel een mooie slag gemaakt met dat gehaakte sprei merk ik. Ik denk dat daar feitelijk het hele mondiale agrimetier onder zou moeten passen Onno, maar het moet dan geen patchworkgedoe worden maar een naadloos geheel. Dat zie ik niet zo heel gauw gebeuren als je het mij vraagt. In ieder geval is het goed om dicht bij huis te beginnen, al zijn inderdaad veel Nederlandse boeren al naar elders uitgeweken. Maar dankzij het internet valt er makkelijk te communiceren. Friedhelm, ik ben het ook helemaal met jou eens dat er nu al heel goed nagedacht moet worden hoe het moet met die almaar groeiende wereldbevolking. Want er komt een moment dat het niet meer mogelijk zal zijn om voor al die monden voldoende voedsel te produceren. Tenzij er ineens overal aardbevingen, tsunami's en smeltende reactorkernen gaan plaatsvinden. Ik heb jarenlang bij het RIKILT rondgekeken en geloof mij maar: nucleair behandeld voedsel kan op termijn DE oplossing voor uit de hand lopende bevolkingsconcentraties zijn! Nét als over de bijensterfte houdt de WUR zich daarover muisstil. Zouden ze zwijggeld krijgen? En van wie dan? Ik denk dat ik dat wel kan invullen......!

 • no-profile-image

  Friedhelm

  Ha Katrien, ze zijn zeker wel blij met jou daar op de WUR? ;-) Nucleair behandeld voedsel, fake wetenschap, bedorven lucht... Nee, ik denk dat de WUR met die bijen gewoon dom is geweest en dat men hoopte dat het stil zou blijven. Je kunt toch niet zeggen dat die Zembla uitzending fijne promotie voor hun onderzoekskwaliteit was. Maar goed, dat naadloze patchwork dus. Wie heeft daar een voorstelling van? Op kleine schaal ben ik met Han bezig een opzet te maken voor lokale triple-B's (zie ook forum "Werken allianties met burgers? – Discussieer mee!"). En in een enkele triple-B met 2500 huishoudens zitten 8 verschillende boeren: een melkveehouder, akkerbouwer, varkenshouder, kippenhouder, tuinbouwer en een fruitteler. Bedoel je misschien zoiets om de sectorale versnippering tegen te gaan?

 • no-profile-image

  onno

  Katja en Katrien. Je moet ergens beginnen en ik geloof ook niet in patchwork, quilten of wat voor handwerk dan ook.. Zoveel geduld heb ik niet.
  WUR heeft al heel lang afgedaan als wetenschappelijk centrum. Zie mestwet. Zie de idiotie van de ammoniak neerslag. Maar er is altijd een 'maar wat dan'. Katja kan ook niet al teveel uit de school klappen want dan klapt ze letterlijk uit de school.
  Dus Robert Bodde maar vragen voor een stukje in de 'boerderij' als eerste aanzet? Zoiets, Landbouw anno nu, en straks...?
  De wereldbevolking is best te voeden, kwestie van politieke keuzes. In Noordafrika liggen gigantische goede landbouwgebieden.. braak.. En alleen omdat de ontwikkelingswerkers graag of een goed gevoel willen hebben of vanuit de kerk zalig verklaard willen worden, gebeurt er niets anders dan een waterputje hier en daar..
  In Europa eens aansturen op een zakelijke discussie met alle betrokken partijen.. Kan ook niet onmogelijk zijn.

 • no-profile-image

  Katrien Oudshoorn

  Beste Friedhelm, je verward mij met Katja want zij en niet ik had het over sectorale versplintering. Hindert niet joh, onze vrienden noemen ons gewoon Kat en Kat. Geinig hé? Blij zijn ze vast niet allemaal met mij bij de WUR, maar daaraan heb ik Minasgatenkak. Ik ken alle lijnen die er daar lopen. Van LEI naar Plant Research naar Alterra naar RIKILT naar CTGB én naar opdrachtgevers die liever niet willen dat hun namen in de openbaarheid komen. Zou tof zijn als Zembla daaraan eens een reportage zou wijden. Dan viel iedereen in de linkse én rechtse politieke kerk subiet van haar of zijn geloof. Dat plan om Robert Bodde te vragen om hier iets over te schrijven in de Boerderij is lang niet slecht. Want er moet nou eindelijk eens beweging gaan komen in de boeren, die altijd alleen maar klagen en aldoor met zich laten sollen. Tof dat jij al contact hebt met Han, want die heeft altijd goeie kijk op de zaak. En Henk van der Pol ook. En de Kritische lezer uit de AGD fora. En Piet Slingerland. En W.Geverink uit Canada. Weet je, ik volg die discussies al jaren en reageerde soms als Wipstaartje. Dat was vooral toen Katja zich nog Wandelaar noemde. Maar in agd valt nu helemaal niet meer te discussieren. Helaas!

 • no-profile-image

  pete

  Ik hoorde dinsdag van onze minister van landbouw dat in de toekomst, met de huidige groei van de wereld bevolking er van de 156 landen en de WTO maar 7 overblijven die netto voedsel exporteur blijven. Australie, Argentinie, Frankrijk, Kazackstan en nog eentje daarlangs waarvan ik de naam vergeten ben en Canada. 7 van de 156! Ik denk dat je je dan nog eens goed moet bedenken wat je van de huidige boerenstand vraagt. Want als het nu zo moeilijk gaat, stappen er geen opvolgers in het bedrijf en word je nog sneller afhankelijk van het buitenland. Moet het zover komen dat Nederland in het buitenland grond gaat leasen om voedsel te verbouwen zoals sommige arabische en aziatische landen op dit moment doen?

 • no-profile-image

  pete

  Het zijn 7 landen, had een drukke week en ben er dus twee vergeten.

 • no-profile-image

  Katja Oudshoorn

  Ik heb het ook heel druk Pete, maar ik zal nooit vergeten dat Henk Bleker helemaal geen minister maar slechts een staatspennelikkertje is. Maar dan wel een onbeduiden klerkje met een afgrijselijke hoogmoedswaan! Die Grunniger romp op klompen zal vast en zeker een gigamess gemaakt hebben van het aantal landen waarover jij het hebt. Want CDA? Het reactorvat in er mee! Hé zusje van me, jij hebt vandaag de honneurs fantastisch voor me waargenomen en ik ben reuze blij met jouw inside informatie vanuit de Wageningse Wildernis. Hardstikke gaaf dat er nu eindelijk een serieuze discussiegroep tot stand lijkt te gaan komen. Met Friedholm en zijn rode overal voorop kan er straks wellicht een heuse agrirevolutie op gang komen. De tijd is er meer dan rijp voor, want de met gemeenschapsgeld overeind geholpen bankiers zijn alweer grof aan het graaien geslagen! Nieuwe Bankiersslogan: You'll never walk alone want de ING graait met je mee!

 • no-profile-image

  Friedhelm

  @Pete, Dat leasen van grond in het buitenland, dat vind ik nog eens een goed idee! Als de rebellen in Libie Khaddafi eruit gegooid hebben leasen we Libies zandbak twee eeuwen voor een habbekrats en maken daar mooie landbouwgrond van. Lossen we in een moeite door het woestijn- en waterprobleem op. En elke boer die het in Nederland niet meer trekt, krijgt daar een stuk grond.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Sapristie nog aan toe, ik was een dagje off-line en dankzij Kat en Kat, Friedholm en enkele anderen komt er steeds meer structuur in dit forum. Maar ik denk dat het niet een heel erg realistische gedachte is dat de Sahara zomaar is om te vormen tot vruchtbare landbouwgrond. Ik ken zelf voorbeelden uit Tunesië, Marokko, Senegal/Mali en Mauritanië waar zulke pogingen niet bijster veel hebben opgeleverd. Althans niet op een duurzame tijdsschaal. Zélfs wanneer er een rivier stroomt (de Fleuve Senégal bijvoorbeeld) met ogenschijnlijk jaarrond zoet water, loopt men stuk op de aanwzigheid van (lage percentages) chloride (zout dus) in het water, doordat de rivier onderweg door uitgestoven zoutpannen stroomt. Irrigatie ten behoeve van natte rijstteelt of aardnoten leidt tot geconcentreerde verdamping van dat water en het zout blijft achter. Al na een paar jaar slaat de bodem daardoor dicht en groeit er niks meer! Van zichzelf vruchtbare land- en tuinbouwgebieden zoals de kustlaagten rond en bij Merja Zerga in Marokko en de Vlakte van Mateur bij Lac Ichkeul in Tunesië zijn uitzonderingen in Noord-Afrika en de hogere gronden die zich lenen voor akker- en tuinbouw zijn merendeels bedekt met een substantiële watervasthoudende losslaag. Alléén zulke gebieden in Libië zouden vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor zover zij dat al niet zijn. Dat wil dus zeggen: een strook landinwaarts langs de hele Mediterrane kustlijn. Om de zandbak daarachter vruchtbaar te maken en te houden zijn niet alleen megahoeveelheden mest en humus nodig, maar ook oceanen vol zoet water. En dat is daar nergens voorhanden. De gedachte dat men met supertankers mest en zoet water als ballastlading mee kan nemen naar de Libische kusten om op die manier de Sahara vruchtbaar te maken, getuigt van een zorgelijke vorm van realiteitsgestoordheid. Zo'n tanker is inderdaad groot, maar enig idee hoe uitgestrekt de Sahara wel niet is?

 • no-profile-image

  koetje

  Laten we vooral die grond die al vruchtbaar is,vruchtbaar houden Leo.Ik heb afgelopen weekend een stuk of 3 rapporten doorgelezen van verschillende schrijvers die je zo van internet kunt plukken.In alle 3 wordt gezegd dat het eigenlijk zo jammer is dat de grond hier zo vruchtbaar/rijk aan voedingsstoffen is.Dan kun je er namelijk zo moeilijk nieuwe natte natuur van maken ivm de diffuse eutrofiëring.Te zot voor woorden wanneer je beseft dat men elders op de wereld worstelt met mineralen tekorten.
  Wij hoeven hier in principe alleen maar onderhoudsbemesting toe te passen hiervoor hebben we dierlijke mest genoeg.Het punt is dat 25 % van het hier gewonnen aardgas opgaat in de kunstmestindustrie.Kassa voor vadertje staat.Ook blijkt dat niet de goede-landbouw-praktijk leidend is voor het mestbeleid,maar de deadline van 2027 van de kaderrichtlijn-water (KRW).

 • no-profile-image

  onno

  sooner or later redden we het wel met zijn allen.. Het zou toch helemaal perfect zijn als we in deze forum denktank een zinnige discussie op touw kunnen zetten. Voor het belang van iedereen. Als alle mensen die hier in deze fora het beste beentje voor zetten moet dat lukken. Een ieder zijn eigen ervaring. O
  @Koetje. Wat je nu beschrijft is al eens eerder 'aangeraakt' over een discussie over de mestwetgeving. In combinatie met wat DuoKat zegt moet je als landbouwer daar toch doodziek van worden..

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Ik ben het helemaal met je eens Koetje Boe en het had ook helemaal nooit zovér mogen komen dat productieve landbouwgronden (die enkel zo productief waren omdat daar vanaf de jaren '50 miljarden guldens/euro's in werden gestoken) 'nieuwe natuur' wordt nagestreefd. Ik ben nog van de 'oude school' en weet zodoende bliksems goed dat productieve landbouwgronden absoluut ongeschikt zijn om op vegetatiekundig natuurbeheer op na te streven. En al helemaal niet op het tegenwoordige beleidsmatige tijdspad, waarbij men gister al resultaten wilde zien. Daarom heb ik mij daar vanaf begin jaren '90 fel tegen verzet en kreeg herhaaldelijk spreek- en publicatieverboden opgelegd. Zodat ik uiteindelijk blij was om met prepensien te kunnen gaan. En nu zijn we dan op een moment aangekomen dat de Grote Leugen van 'de Horden van Vera' niet langer meer te verdoezelen valt. Zij vertsjeerden niet alleen de hele biodiversiteit in de bestaande natuurreservaten en - monumenten met hun wanbeleid, maar verrabbezakken ook duizenden bunders vruchtbare landerijen. Zij zijn, kortom, er de oorzaak van dat het hele draagvlak onder Natuurbescherming en -beheer is weggewalst en dat boeren en natuurbeschermers steeds sterker tegen elkaar worden opgehitst! Vera, Breeveld, Litjens, Helmer, Bekhuis: ik noem maar een paar willekeurige namen van lieden die met hun stompzinnigheid alles naar de Gallemiezen hebben gejaagd. Ons hele land één troosteloze zee van distels, klissen, en brandnetels. Van Rottumerplaat tot de Achelse Kluis. En het wordt alleen maar erger!

 • no-profile-image

  Jan Warmenhuizen

  Jullie hebben wel gelijk en ik ken d'r over meepraten. Want hier vlakbij leg het Naardermeer en alle polders die eromheen leggen bennen helegaar naar de kloten geholpen voor die verrekte natuurontwikkleling. Vroeger broeiden er een lerp weidevogels in de Bovenmeent en de Keverdijkse Polder: kieften, grutters, tuken, kempen, snippen, slobben, talingen, leeuweriken, piepers en nog veel meer. En nou zit d'r geen mallemoer meer. D'r groeit enkel nog rotzooi waar allenig nog merels, winterkoningen, heggemussen, rietgorzen, bosrietzangers, blauwborsten en sprinkhaanrietzangers in kennen leven. En de Overscheense Polder hebben ze grotendeels afgegraven voor moerasvorming. Dat was de laatste plek waar nog wat grutters woonden! Alles naar de kloten. En waarvoor?

 • no-profile-image

  Katja Oudshoorn

  Hier in de Ronde Venen is het al net zo erg met die zogenaamde 'nieuwe natuur'. Ik woon hier mijn hele leven al en vroeger trilde de lucht in het voorjaar van het concert van weidevogels. Maar toen begonnen ze met die natuurontwikkeling op cultuurgraslanden en zit er al jarenlang bijna geen een weidevogel meer. Dat is geen toekomstgericht beleid, maar wiillens en wetens alles wat mooi, belangrijk en waardevol is helemaal kapot maken. Ga maar eens in polder Nellestein van NM kijken. En hier in de Mijdrechtse Bedijkingen is het ook huilen met de pet op. Natuur? Me hoela!

 • no-profile-image

  onno

  Ik moet dat helaas ook onderschrijven. Onlangs weer even terug geweest in de Stellingwerven, inderdaad het is oorverdovend stil...

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Inderdaad Onno. Ik ken die streek ook nog van vroeger en heb daar, en ook noordelijker in De Walden, toen (jaren '70/80) erg veel weidevogelpieken geringd. Alle soorten die Jan noemt voor de omgeving van het Naardermeer (Jan: ik ringde destijds jonge kempen op de Visserijkade en bij Muiderberg) kwamen toen volop voor in Linde- en Tsjongervallei, langs Koningsdiep en bij Blauwverlaat-Rohel-Buitenpost. Tien jaar terug deed ik daar bodemwaterkarteringen en trof er nauwelijks nog weidevogels aan. Dat zal inmiddels alleen maar slechter geworden zijn vrees ik. Alleen de Scholekster, Kievit en Wulp doen het nog redelijk. Vooral dankzij de vele maisakkers!

 • no-profile-image

  koetje

  Is wel wat aan te doen mensen,'t
  is nog niet te laat,maar boeren kunnen het niet alleen.Vergeet even die overheid en ga gewoon nadenken.Bleker en de rest zitten nu te brainstormen over de verdeling van de toeslagrechten in de toekomst.300 euro/ha als je "iets" doet aan natuurbeheer,even denken,waar ben ik die 300 euro eerder tegengekomen?O ja in dat stuk van Robert Bodde,dat bedrag kun je ook verdienen met prima graslandbeheer,misschien nog wel meer.Nou dan nog maar wat vroeger maaien en geen toeslagrechten aanvragen,kun je ook niet gekort worden als je iets fout doet,kom je er alleen met een boete vanaf.Of je gaat iets doen als boer/burger coalitie lekker tussen alle shit door.No one can stop it.

 • no-profile-image

  Friedhelm

  Eeh, ik woon hartje Rotterdam en of ik nou een merel zie of een vink, ik ben overal blij mee. Ganzen (om maar es wat te noemen) en meeuwen hebben we hier trouwens ook. En of we zalm hier in de Maashaven hebben, nog niets van gezien... Maar doen we dat van onderop of van bovenaf? Doen we het zelf of wachten we af... @Leo, Innovatie begint altijd met dromen. Realistische gedachten (=kritisch denken) is in dat proces zeer nuttig maar niet aan het begin. En al is het vroeger niet gelukt dan laten we het nu toch gewoon wel lukken. En het zoete water halen we uit de lucht, met condensatiemuren en -lijnen en gebruiken dat voor druppelirrigatie. En inderdaad, hier mestoverschot daar tekort plus lege tankers die kant op is alvast een begin en gratis en voor niks. We nemen rustig de tijd...

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  De rondvliegende Rotterdamse fauna is me goed bekend Friedholm. Vorig jaar vingen we een koppel bonte probleemganzen weg bij Kralingen en twee jaar geleden een toom losvliegende Bankivakrielen langs de Straatweg. Ik droom nooit als ik denk en ik denk momenteel dat het een heilloze gedachte is dat je infiltratiewater kunt filteren uit de gortdroge saharalucht. Die lege tankers Moeten met ballastwater geladen worden omdat ze anders op de oceaan in tweëen breken. Daarom pompen ze die lege tankers na het lossen van de ruwe olie in Europoort vol met zeewater en dat moet er dan in Noord Afrika of de Golfstaten weer uitgepompt worden. Het is niet zo makkelijk om in Botlek of Europoort een supertanker vol zoet water te pompen. Want waar haal je dat dan vandaan? Koetje Boe, nog vroeger maaien? Dan blijft er helemaal geen greidefoegel meer over man. We mogen toch hopen dat Bleker het spoor niet helemaal bijster wordt en dingen gaat doen ten behoeve van de natuur, die averechts gaan uitpakken. Want dan spant hij in één slag al zijn Welsh ponies achterstevoren voor zijn bolderkar.

 • no-profile-image

  Katrien Oudshoorn

  Goed beeld schets jij over de problemen om sla te gaan telen in een zandbak, Leo. Ik loop hier in de wandelgangen Jandouwe van der Ploeg weleens tegen het lijf en dan zetten we soms een boompje op over rural development. Derde Wereld dus. Daar spelen ook vaak zulke problemen. Hier in ons kikkerland gaan we ervan uit dat alles maakbaar is, maar in de tropen pakt dat wel eventjes anders uit. Zéker in woestijnen en semi-deserts. Daarom is het ook zo achterlijk dat natuurontwikkelaars bij ons overal onkruidwoestijnen van maken.Zeëen aan onkruidzaad, maar alles leidt tot niks!

 • no-profile-image

  Friedhelm

  Ha Leo, dat met die droge Saharalucht valt wel mee hoor. Je weet toch wel wat je moet doen als Henk je hartje Sahara achterlaat omdat ie het toch niet eens is met je? Een gat, een beker erin, een zeiltje erover en een steen erop, en 's morgens heb je een glas overheerlijk woestijnwater!

 • no-profile-image

  Friedhelm

  Leo, als je geen mest in die tankers wilt stoppen, ook prima, er is zat mest in de Sahara, in de vorm van stikstof in de lucht! Dus we hebben grond, water, mest en zon. Wat wil je nog meer als boer?

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Beste Friedhelm, ik heb geen plannen om met Jan op reis te gaan en de tijd van commando'tje spelen in een zandbak ben ik een beetje ontgroeid. Als jij de Sahara wilt gaan bebouwen met granaatappelen of mispels dan ben je bij Khadafi wel aan het juiste adres. Hij wil je misschien zelfs wel een paar gallons puike dromedarisenzeik en wat zakken kamelendroppings meegeven. Want het is daar immers allemaal bullshit.

 • no-profile-image

  Katja Oudshoorn

  Houden jullie nou verdikkeme eens op met dat zandgevecht, stelletje Woestijnratten. Er waren juist zulke goeie brainstormsessies op gang aan het komen en nu wordt het ineens een soort Desertstorm. Jammer, want in zo'n zandbak groeit zélfs geen onkruid.

 • no-profile-image

  koetje

  Dat komt Katja omdat tussen de regels doorlezen verrekte moeilijk is voor de meesten.Het is zóóóóó NL om alle problemen in de wereld op te willen lossen,terwijl er hier in dat kleine kikkerlandje nog meer dan genoeg is te doen.Ik ben er wel klaar mee.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Zo is het Koetje Boe. Jammer dat Friedholm ineens door woestijnblindheid getroffen werd want de discussie kwam juist zo mooi op gang in een goede richting. Even terug naar het onderwerp Natuur versus Vruchtbare Landbouwgrond. In het forum 'Wat doen we met de ganzen? Discussier mee!" heb ik uitgebreid uit de doeken gedaan dat het huidige wanbeleid met Gedoog- en Opvangebieden die allemaal bijna voor 100% uit graslanden bestaan, dom, kortzichtig en inefficiënt is, omdat (en dat weet jij natuurlijk ook) heel veel ganzen juist graag de oogstresten op akkers eten. Ik pleit er al jarenlang voor om juist in bouwlandgebieden goede overwinteringmogelijkheden voor ganzen en zwanen te creëeren en boeren daarvoor beheervergoedingen (zeg maar aanmoedigingspremies) te geven om niet alle akkers meteen na het oogsten van granen, mais, piepers of bieten om te ploegen en met wintergraan in te zaaien. Die gebieden blijven uiteraard gewoon boerenland, maar kunnen dan wél een heel groot deel van de winterganzen maandenlang van voedsel en rust voorzien. Het is feitelijk onzin om grote landbouwgebieden als natuurreservaat aan te kopen of die status in stand te houden enkel vanwege de ganzen. Er moet gewoon landelijk een einde komen aan de ongestructureerde hobbyjacht zodat de rust in het buitengebied niet door ondeskundige lolknallers verstoord wordt. Pas dan krijgt Henk Bleker gelijk en kunnen boeren heel goed een belangrijk stuk natuurbeheer zélf uitvoeren, zonder dat daaraan hoge extra kosten verbonden zijn. Hetzelfde geldt voor weide- en akkervogels, sloot-, greppel en bermbeheer enz. Stel een belastingvrije stimuleringspremie per bunder vast en betaal die gewoon jaarlijks uit aan de boeren. En zorg ervoor dat er regionaal enkele Echte deskundige faunabeheerders zijn (bij voorkeur in dienst van terreinbeherend instanties) die 'flankerend' kunnen bijspringen waar en als dat nodig mocht blijken. Schaf vervolgens het Faunafonds af, want de jaarlijkse premies kunnen veel beter via het reguliere ELI-loket worden uitbetaald. Boeren behouden of herkrijgen hun Zorgplicht en zijn zélf verantwoordelijk voor het weren van dieren van kwetsbare teelten. Zoals het feitelijk al honderden jaren was voordat het hobbyjachtgelieerde tegennatuurlijke wanbeleid destijds werd ingevoerd.

 • no-profile-image

  onno

  Goed zo Leo, goed doordacht stukje...
  @Red Overall, als we nu eens bij het begin beginnen en de landbouw opstarten buiten de Sahara, is wat eenvoudiger en heeft direct rendement.
  Ondergetekende gaat met een groepje naar Ghana om daar eens rond te snuffelen..Kansen genoeg, maar niets is simpel..
  @Koetje, je hebt gelijk. De nederlandse landbouw gaat 'om' als er niets veranderd, maar de oplossing voor het buitenland hebben we al klaar..
  Als we nu toch eens met elkaar een stukje in elkaar flansen voor Robbert om in de 'boerderij' te zetten en zodoende eens een discussie op gang te krijgen? Han, het DuoKat, Friedhelm,Leo, koetje zijn jullie er ook voor te porren?

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Vanzelfsprekend Onno. Ik heb ook wel ideëen over Afrika en heb daarover al het een en ander op schrift staan. Want ik was niet alleen in Noord- en West-, maar ook in Oost- en Zuidelijk Afrika. Niet in kale zandbakken maar vooral in de savannen en bushvelden van de semi-desert. En ik heb ook de agrarische toestanden in het Oostblok vanaf 1971 én de veranderingen na de val van de Muur van jaar tot jaar gevolgd.Want ik ben dan misschien geen agrariër, maar ik heb wél heel wat voetstappen op het platteland staan. Nationaal en internationaal!

 • no-profile-image

  Friedhelm

  Ok jongens (en meisjes), de Sahara vinden jullie nog wat te ver weg. Prima, hebben we het andere keer over. @Onno. Dan graag even concreet, wat moet er volgens jou in dat stukje voor Robbert?

 • no-profile-image

  Katja Oudshoorn

  Ik vind de Sahara helemaal niet te ver weg Friedhelm, maar zie niet in wat de winst kan zijn om een zandbak in cultuur te gaan brengen. Dat is al net zo achterlijk als om te proberen de Middellandse Zee in te polderen! Doen joh, want het is een fluitje van een paar Dhiram. Gewoon bij laag tij een rijtje caisons in de Straat van Gibraltar afzinken en pompen maar!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Hé Katja, we gane dan wel niet samen op reis naar de sahara maar ik zat er wel nét over na te denken. Jij schreef ommers dat er daar zelfs geen onkruid wil groeien. Nou, dan hoeft d'r vanzelf ook geen roundup gespoten te worden. En omdat er ook al geen gewassen groeien hoeft d'r ook geen Imidacloprid gebruikt te worden om de bijenvolken kapot te spuiten. Bijen komme daar sowieso niet voor, Aardhommels wel. Maar die geven geen honing. Ik denk dat Bayer niet erg veel intresse in de Sahara zal hebben. Maar het lijkt me een ideale plek om doctor Blacquiére en doctor Bosveld te dumpen. In een Osmose!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Wat zeg ik nou, in een oase bedoel ik vanzelf. Maar van mij maggen ze ook best wel in een osmose!

 • no-profile-image

  Friedhelm

  Katja, de winst is dat je je kennis en vaardigheden als Nederlandse boer niet verspilt maar te gelde maakt. Hier in Nederland worden die kennis en vaardigheden ge(mis)bruikt om een net ietsje betere oogst te behalen. Allemaal gemier in de marge. Nee, in de Sahara (en in de Gobi etc.) kun je het verschil maken, daar kunnen de geroemde Nederlandse kennis en vaardigheden echt hun nut bewijzen. Tel daarbij de 'gratis' grond, de toekomstige voedselcrisis en de export van die kennis en je kostje is gekocht als Nederlandse boer (of die van je kinderen dan, je moet wel een beetje over je graf heen kunnen denken).

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Wat zeg je me nou Friedhelm? De Gobi? Beste man, daar bennen vorig jaar bijkans een miljoen koeien, schapen, geiten, ezels en paarden van honger gestorven. Tel uit jawel. Je verlies!!!!

 • no-profile-image

  Friedhelm

  Jan, kun je nagaan wat voor gigantisch gat in de markt dat is!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Begin maar alvast met irrigatiekanalen te graven Friedhelm. Vanuit Baikalmeer? Of vanuit Yantse Kiang? Waangedachten jongen.

 • no-profile-image

  Sybren

  In het westen van de USA zijn ook stukken woestijn ontgonnen. Alleen dreigt er straks wel een tekort aan water te komen in California.

 • no-profile-image

  onno

  Friedhelm, richt nu je eens op landbouwgebieden die eenvoudiger te ontginnen zijn. @sybren, yep, zoals ik al schreef: de amerikaanse gedachte "we do it all the time' heeft zo zijn sporen nagelaten in Saudie Arabie, geen water meer daar en bij 2015 mag er geen graan meer verbouwd worden.. Ik heb zo'n hekel aan om te zeggen; 'zei ik toch' maar is wel zo..

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Sybren het is een heilloze weg om op deze manier met de discussie door te gaan. Zovér als ik weet zijn er in de States of Canada geen zandbakken zoals de Sahara gecultiveerd. Ik was hartje zomer in Death Valley en geloof me: als je daar een bak water leeggiet dan is het al verdampt voordat het de grond geraakt heeft. Jaarronde aanwezigheid van Water is - met bodemgesteldheid en - vruchtbaarheid- dé voorwaarde om een gebied geschikt te maken en te houden voor de teelt van gewassen. Als dat water moet worden aangevoerd met pijpleidingen of supertankers dan is het volkomen irrealistisch om cultivering na te streven.

 • no-profile-image

  Friedhelm

  OK Onno, kun jij een aanzet geven voor Robbert?

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Daar ken je lang op gaan zitten wachten Rooie Tuinkabouter. Zulke discussies kommen echt niet uit de lucht vallen en die Onno doet vanzelf helegaar niks meer. Jammer van de goeie aanzetten die d'r gegeven werden. Voor de zoveelste keer:noppes! Maar zo gaan 't al jarenlang met al die boerenforums. Als het belangrijk begin te worden dan vluchten ze de stal, het melkhok of de stiekeme halalkelder in! Forums zallen echt nooit en te never de boerenbreipot op kennen lossen. Dat mot van die gasten zelf kommen. Maar wat valt d'r nou helemaal te verwachten van rompen op klompen? Zure Zult. Met augurken. Bitter Sweet!

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Who the fuck is Robert Bodde uut Doetinchem?

 • no-profile-image

  katrien oudshoorn

  Ja zusje, geen spoor van Forumsluitspier Robert Bodde. En dan komt er telkens ongevraagd zo'n aggressief spotje van Oci Agro tussendoor. Zouden die hersenloze degeneraten nou niet beseffen dat ZIJ onze hele weidevogelpopulatie en biodiversiteit naar de kloten hebben geholpen?ZULTKOPPIG SCHOFTENTUIG!

 • no-profile-image

  Ga je

  Tja Katrien Katja en Jan Warmenhuizen. Jullie reacties brengen dit forum zeker op een hoger niveau. Moeten jullie morgen als jullie nuchter zijn nog maar even nalezen. Jullie gedragen je als twee waswijven en een gepensioneerde beroeps korporaal.

 • no-profile-image

  koetje

  Zeg Jan,even een vraagje,die afgegraven Overscheense Polder was dat goede vruchtbare landbouwgrond?

 • no-profile-image

  onno

  @Jan, Onno doet nog wel wat hoor.. Had even wat bezigheden elders..Ik kom vandaag of morgen wel met een opzet. Fijn dat je me gemist hebt.

 • no-profile-image

  Sybren

  Ja Leo het was niet mijn bedoeling echt hier op in te gaan maar wilde even benadrukken dat stukken semi-desert in California, zuidelijk Idaho en oostelijk Washington ontgonnen waren door o.a. de Dust Bowl in het midden westen en de New Deal inde 30 er jaren. Via irrigatiekanalen vanaf de bergen werd smeltend sneeuwwater gebruikt voor irrigatie en deze gronden die goede vruchtbaarheid hadden geschikt weren voor landbouw. Na de oorlog werden veel meer gronden ontgonnen met eigenlijk dezelfde redenen als de Nederlandse landbouw (grotere bedrijven, ontginning in de polders) om naar zeggen de werld te voorzien van voedsel en bij een mogelijke derde wereldoorlog genoeg voorrraad te hebben. Veel werd voor de export geproduceerd (Japan en Zuid Korea zijn grote afnemers van luzerne hooi) en nu dreigt er tekort aan watter te komen en op verschillende plekken daalt het grondwater etc etc. Maar enfin daarmee lost het probleem in NL niet op.
  Maar ik denk dat bij meeste boeren de weidevogelstand wel aan het hart gaan. Als natuurorganisaties met de boeren samenwerken ipv door de politiek opgelegde onbenullen beleid wordt er me dunkt meer bereikt. Kijk naar het Fryske Gea die veelal wel land opkoopt die minder geschikt is voor hoge productie zoals zoute kwelgebied en boeren huren dat land, maar mogen niet maaien voor 15 juni en is daarna geschikt om zeg maar pinken te weiden etc. Ik ben niet zo'n vogel kenner, maar ik vond het toch altijd leuk om al die verschillende vogeltjes te horen vooral in het voorjaar.

 • no-profile-image

  Jan Warmenhuizen

  Béste landbouwgrond Koetje Boe. D'r leggen een paar mooie melkveehouderijen in die polder maar voor de rest groeien d'r nou enkel nog distels en brandnetels. En russen en biezen vanzelf. Je weet wel, het Genadekruid van NM!

 • no-profile-image

  koetje

  Wat hebben ze met die afgegraven grond gedaan dan Jan?Toch geen taluds en dijkjes van gemaakt zoals op andere plaatsen?Als dat water dan straks groen wordt van de algen kun jij wel raden waardoor dat komt.Kun je ook wel raden wie hier dan de schuld van krijgt.

 • no-profile-image

  Jan Warmenhuizen

  Goeie vraag Koetje Boe. Ze hebben d'r geen dijkjes van aangelegd maar alles afgevoerd. D'r leg aan de andere kant van de A1 een gronddepot van de gemeente en 't zou best kennen dat ze het daar hebben neergedonderd en later als ophoogaarde willen gaan verkopen als d'r in het IJmeer luxe villa-eilanden motten worden aangelegd. En je heb helegaar gelijk man: als d'r aanstonds algenbloei komt in die nieuwgegraven moeraszooi dan krijgen de boeren weer de schuld. Nitraatuitspoeling. Terwijl die polder klem tegen de A1 aan leg en alle roet, fijnstof en andere verkeerstroep daar vanzelf neerslaan.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Het is met onze weidevogels vooral zo slecht gesteld omdat er in dit land altijd met meerdere maten gemeten wordt Sybren. Het was al in de jaren '30 bekend dat de mechanisatie in de landbouw slecht was voor de weidevogels. En dan hebben we het over de komst van de........maaibalk! Aanvankelijk aangedreven met .....paarden! Vanaf de jaren '60 begon het na de uitvinding van de cyclomaaier al op veel plaatsen écht zorgelijk te worden en sindsdien zijn er op kosten van de belastingbetaler zoveel onderzoeken gedaan, dat er onderhand een megastal mee te vullen zou zijn. Al die wetenschappelijke rapporten en adviezen belandden vervolgens in de onderste bureauladen van LNV, die rechtstreeks loosden op het Haagse Papierversnipperbedrijf O.S.N. (= "Opgeruimd staat Netjes). Met onderbouwde adviezen en aanbevelingen werd vrijwel niks gedaan, maar keer op keer werden er de meest krankzinnige - en geldverslindende - fakeoplossingen bedacht, die alleen maar ten doel hadden om als bliksemafleider te fungeren. Het laatste debakel dat uitgemolken werd was de nestpremie. Boeren kregen jarenlang zo'n 50 euro voor ieder weidevogelnest dat op hun land werd gevonden. Of er wat van zo'n legsel terecht kwam deed er voor LNV niet toe: geld moet immers rollen. Bij voorkeur in de richting van de boer! Zo werden veel boeren dus letterlijk premiejagers en ik ken voorbeelden van zulke geldwolven die alle weidevogels uit reservaatgebieden naar hun maisakkers en raaigrassteppen lokten. Want veel weidevogels broeden vroeg in het voorjaar nou eenmaal graag op 'warme' zwarte grond en in weelderige vegetatie als er elders alleen maar drijfnat en koud weideland met heel kort gras voorhanden is. Vervolgens ging bijna alles overstuur en kwam er haast geen kuiken groot. LNV was daarin echter absoluut niet geinteresseerd en de meeste natuurbeschermers hadden helemaal niet in de peiling wat er werkelijk gaande was. Zo zijn we dus onze unieke weidevogelgemeenschappen vrijwel overal kwijtgeraakt! En nu pas begint het door te dringen dat er wéér iets onherstelbaars op het platteland voorgoed kapot gemaakt is. Het is zoals een oude indiaan eens gezegd heeft: "you'll surely miss the silence...........when it's gone!' Die 'stilte' bestond vroeger uit het machtige concert van al die weidevogelstemmen in de prille voorjaarslucht. Nu razen er van 1 april tot 1 november dag en nacht tractoren met maaikneuzers, schudders, harkeerders, silagewagens, mestinjectoren enz. door onze poldergebieden. En als ik de oorzaken van de teloorgang van onze natuur met naam en toenaam noem, dat wordt ik voor leugenaar en fantast uitgemaakt. Beschamend!

 • no-profile-image

  Jan Warmenhuizen

  Vroeger barstte het van de weidevogels in de polders bij Muiden en rond het Naardermeer, maar vanaf dat ze met die nieuwe natuur zijn begonnen zijn bijkans alle kieften, grutters, tuukjes, leeuweriken en piepertjes uitgestorven. D'r bennen enkel nog een paar bonte pieten over, maar die gaan vanzelf ook wel weg omdat d'r overal een metershoge rotzooi groeit. Bleker mot inderdaad de schoften aanpakken die dat op hun geweten hebben.

 • no-profile-image

  Katja Oudshoorn

  Jan, het is hier in de Ronde Venen precies zo gegaan. Vroeger volop weidevogels en nu alleen nog onkruid en ruige troep. De schuldigen blijven inderdaad buiten schot, terwijl die lui juist zouden moeten worden aangepakt voor de misdaden die zij tegenover de natuur, de cultuur, het landschap en de huidige en toekomstige generaties op hun geweten hebben. En we komen nu dus als vanzelf terug bij het startthema van deze discussie: "Amsterdammers afschieten". De hoofdaanstichter van die natuurverrotzooiing, dierenmishandeling en diversiteitsmoord heet namelijk Frans Vera en werd in De Pijp geboren. Afschieten hoeft voor mij niet per sé, maar levenslang op slootwater en oud brood in de Bijlmerbajes zou voor die hufter wel rechtvaardigheid zijn!

 • no-profile-image

  onno

  Het opzetje voor Robbert..Duurde even wat langer, maar had even eigen gezeik...

  Landbouw Anno nu... maar later..?
  De landbouw in Noord-West Europa in het algemeen en Nederland specifiek is onderhevig aan vele wensen en invloeden van buitenaf.
  Hierbij kan gedacht worden aan de 'mega stallen', het verdwijnen van het weide vogelbestand en niet in het minst de (te) lage vergoeding voor de produkten van de primaire producent. De laatste decennia is voornamelijk de nadruk gelegd op schaalvergroting om logischerwijze het rendement van de agri-business te vergroten. Maar is dit de juiste weg? En hoe kunnen we het begrip bij onze medeburgers vergroten en tevens een goede vergoeding creeeren voor de mensen werkzaam in de landbouw.

  Zoiets...

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Daar zeg je zo wat Onno. Ik denk dat er al tientallen jaren een totaal verkeerd beeld is ontstaan van Hét Primaire Product van de boer. In een dichtbevolkt en overge-urbaniseerd land als het onze is het Landschap met al wat daarin leeft (dus niet alleen boeren en hun vee maar ook alle wilde dieren en planten) net ze goed als een waardevol product te beschouwen. Ons land is wereldvermaard vanwege ons 'karakteristieke' polderland, maar dankzij de boeren is dat cultuurbezit intussen grotendeels beroofd van al haar oorspronkelijke schoonheid en charme. En dat gaat maar door, als we het CDA/VVDkabinet haar gang laten gaan. Om een paar grijpstuivers kortetermijnwinst te kunnen maken wordt er voor honderden miljarden euro's schade toegebracht aan het aanzien en de leefbaarheid van ons hele buitengebied. Daarom vind ik al jarenlang dat niet-industriële boeren een vaste beheervergoeding moeten krijgen voor inrichting en onderhoud van hun landerijen. De industriëlen horen helemaal niet op het platteland thuis: ook niet in LOG's. Want daaraan worden momenteel kostbare landgoederen en andere waardevolle buitengebieden opgeofferd. LOG's horen thuis in Botlek, Europoort en op de Maasvlakten. Temidden van de petrochemie, die vanwege het opraken van fossiele brandstoffen toch in haar laatste bestaansfase is aangekomen!

 • no-profile-image

  koetje

  "Ons land is wereldvermaard vanwege ons 'karakteristieke' polderland, maar dankzij de boeren is dat cultuurbezit intussen grotendeels beroofd van al haar oorspronkelijke schoonheid en charme."
  Daar zeg je nogal wat Leo,eigenlijk zeg je:het is geen 5 voor 12,maar al 5 over 12.
  Waar moeten we ons dan nog druk om maken als er toch niks meer valt te redden cq herstellen.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Koetje Boe, er zijn her en der nog wat snippers gespaard gebleven, zoals bij jou in de streek De Anjumer Kolken, de Engwirdumermieden en de Paessenserlannen met Bantpolder. Maar wees nou eens eerlijk en zie wat er in Kollumerland, het Lage Midden en de Sudhoek is aangericht door ruilverkaveling en schaalvergroting. En dat is op heel veel plaatsen in ons land het geval. "Gelukkig" zijn onze landgenoten meegegroeid met die veranderingen want op den duur went natuurlijk alles. Maar ik hoor dikwijls dagjesmensen en recreanten opmerkingen maken over de negatieve ontwikkelingen door de eindeloze schaalvergrotingen en intensiveringen op het platteland. Mondiaal beschouwd blijft ons polderland echter uniek en dat zou bij de regering eindelijk eens moeten gaan door dringen. Want zélfs om kwart over twaalf is er nog tijd om datgene wat resteert te behouden. Al was het maar uit bezorgdheid om de leefbaarheid voor komende generaties!

 • no-profile-image

  koetje

  Toch Leo,dat door jou geroemde oude polderland,is door de eeuwen heen door de boeren gemaakt,diezelfde boeren zijn door het aloude kostprijsdenken in een hoekje gedrukt. Over de schuldvraag is al zoveel geschreven,iedereen is schuldig,achterom kijk je een aap in de kont.Ik persoonlijk kijk liever vooruit,maar om het handje continu te moeten ophouden bij het ELI-loket bedank ik eigenlijk voor.Als je er gewoon simpel over nadenkt,hoe komen die subsidies tot stand?Dat is gewoon een allemachtig omslachtige geldstroom,om een enorm ambtenarenapparaat in de benen te houden.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Koetje Boe, ik heb Altijd gezegd dat onze boeren het unieke agrarische landschap gemaakt hebben, maar dat het in naam van diezelfde boeren door techneutisch molest naar de gallemiezen is geholpen. Dat had niet gehoeven, als men geluisterd had naar wat Sicco na de lancering van zijn Plan Mansholt aan kritische kanttekeningen plaatste. En ik ben er van overtuigd dat dit ook voor de boeren beter zou hebben uitgepakt. De kouwe kant van mijn familie boerde destijds langs de Vlist tussen Cabauw en Schoonhoven in iets wat ik in mijn herinnering heb als 'het aards paradijs'. Toen ik daar 7 jasar geleden voor mijn werk kwam ben ik me rot geschrokken. Ik zou daar nog niet opgebaard willen staan! DAT heeft men dus in een halve eeuw met heel ons land gedaan. En niemand is daar gelukkiger door geworden, de boeren nog wel het minst! Ik heb niet gezegd dat er aan het boerenlandschapsbeheerplan een omslachtig lokkettenpakket moet zitten. Er moet gewoon een vast bedrag per bunder per jaar worden uitgekeerd aan boeren die vrijwillig instappen. De hectarepremie kan worden bepaald door een puntentelling van de waardevolle landschapselementen (ecotopen) per bedrijf. Gewoon een simpele optelling van de gesommeerde waarden per bedrijf gedeeld door het aantal hectaren. De aldus verkregen premie per hectare x het aantal bunders kan dan gewoon jaarlijks automatisch aan de boer uitbetaald worden. Makkelijker kan het niet. Het enige dat nodig is. is een periodieke bedrijfscontrole om te zien of er conform de afspraken geboerd wordt.

 • no-profile-image

  koetje

  Het zal wel liggen aan de generatiekloof Leo,maar ik zie hier en daar wat rare vlekjes in die laatste reactie van jou.Jij gelooft blijkbaar nog steeds dat de politiek het allemaal wel kan oplossen,ik denk dat echte oplossingen van onderaf zullen komen. Ik denk trouwens ook dat je het wel met Bleker eens gaat worden met zijn groene en blauwe diensten.Ik zag hier trouwens in de sloot deze week een zomertaling rondzwemmen.Serengeti in de boerensloot!

 • no-profile-image

  onno

  NOg even over het discussie artikel voor de "boerderij".
  Als Leo en het duo Kat nu eens een deel schrijven over de landschapsindeling.. Han en ik een deel over de produktverkoop aan de consument..
  Koetje Boe en red overall, kunnen de kritische noot er onder plakken.. Misschien dat we dan eens ergens komen...?

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Beste Onno, die landschapsparagraaf komt wel goed. Hopelijk lukt het je ook om over de andere onderdelen overeenstemming te bereiken. Dan gaan we er met vereende krachten een mooi werkstuk van maken! Foutje Koetje Boe. Ik heb geen grein vertrouwen in de politiek, want dat is een bekrompen kennel vol met bloedhonden, poedels en teckels die letterlijk overal hun geurmerk aan menen te moeten bevestigen.en dat loopt dus strijk en zet op fiasco's uit. ECHTE oplossingen komen immers ALTIJD van onderaf, want politici kunnen luisteren, denken noch tot analytische overwegingen en verantwoorde besluiten komen. Daar hebben ze immers hun ondergeschikte ambtenaren voor. Die tegenwoordig allemaal van weet ik hoeveel walletjes vreten! Of ik het met Bleker eens kan worden hangt meer van hem dan van mij af. Ik sprak in mijn leven met duizenden boeren en we werden het vrijwel altijd eens. Maar Bleker is geen boer en zelfs geen politicus. Hij is gewoon een tegendraadse Oldambter ouderling: en met dat slag heb ik niet erg veel ervaring. Mij dunkt dat hij eerst maar eens door Jezuietenkind Verhagen gekerstend moet worden. Hartstikke tof dat jij zomertalinkjes in jouw sloot hebt man. Die bennen zeldzaam geworden. Maar in de Serengeti komen onze talinkjes niet want die overwinteren in de Sahel: Fleuve Senegal, Djoudj, Cassamanche, Guinee Bisseau tot aan het Tsjaadmeer. In Oost Afrika overwinteren de vogels uit Oost Europa en West Siberië. Ik heb ze wel in Tanzania gezien, samen met Skriezen. Skean nou?

 • no-profile-image

  koetje

  Zeg Leo,voor jullie gaan schrijven,hebben jullie wel eens onderzoek gedaan hoeveel van "onze"weidevogels er in het buitenland worden afgeschoten of gevangen?

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Daar zeg je wat Koetje Boe. Uit terugmeldingen van in ons land geringde weidevogelkuikens blijkt dat er vooral in Frankrijk erg veel kieviten, scholeksters, tureluurs, grutto's, wuplen, snippen en andere weiodevogels worden afgeschoten. Vooral in de prefecturen Pas de Calais, Somme, Picardië, Manche en Vendee gaan jagers tekeer alsof het niet op kan. Maar ook in landen als Spanje, Portugal en Italië weten ze er wel raad mee. Bovendien worden er ook in landen als Marokko, Algerije, Tunesië, Mali, Senegal en Guinee Bisseau veel van onze weidevogels afgeschoten en opgegeten. Het wordt tijd dat de EU eens werk gaat maken van de internationale bescherming van trekkende diersoorten die door lidstaten als ons land tegen hoge kosten en inspanningen beschermd worden.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Koetje Boe, ben je in het Dokkumner Diep gevallen? Jij vroeg me iets en ik gaf je antwoord. Op zo'n manier komt er natuurlijk niks terecht van een forumdiscussie.

 • no-profile-image

  Sybren

  Zal ik het even vervolgen. Door het economische belang van na de oorlog is er niet of nauwelijks na de weidevogels omgekeken, want Nederland moest na de oorlog weer opgebouwd worden en snel. De wederopbouw ging snel en voorspoedig. Steden en infrastructuur groeiden en ook de landbouw werd gemoderniseerd en de schaalvergroting werd ingezet. Er werd geëxporteerd en deze export draagt er weer bij dat Nederland een netto-exporteur is. Dat helpt uiteindelijk ook weer mee aan het veroorloven van de verzorgingstaat.
  Maar ja de vogelstand ging achteruit en een aantal mensen beseften dat en probeerden actie te ondernemen om de vogelstand weer te herstellen. Maar dat kon de economische vooruitgang wel eens belemmeren, dus heeft het rijk zogenaamde natuurgebieden etc gecreëerd, waarbij goede landbouwgrond werd opgekocht etc etc. Ook werden ganzengedooggebieden geschapen, waarbij boeren een vergoeding krijgen, maar waarbij ze bijna de hele eerste snede naar de kloten zien gaan, omdat het aantal ganzen steeds groter is geworden. Wat moeten we nu doen?? De mechanisatie terugdraaien? Nou ik zou niet weer willen werken op de manier van voor de oorlog. Ik heb vele gesprekken met mijn opa gehad over vroeger tijden. Moeten we de ganzen het grasland laten kaalvreten?? Wat kunnen we daaraan doen?? Nou de beste manier is toch om een oplossing van onderen te zoeken dat burgers EN boeren totelkaar komen. @Leo zegt om boeren die aan weidebeheer doen een vaste vergoeding van de overheid krijgen. Misschien ook geen slecht idee. Maar net nu dat de regering op allerlei manieren gaat bezuinigen. De verzorgingstaat kost geld.

 • no-profile-image

  koetje

  O sorry Leo,wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de fondsen wervende natuurverenigingen de halve waarheid vertellen.Net als sommige ecologen,jij geeft eerlijk toe dat het weidevogel probleem zich niet alleen beperkt tot de broedgebieden,een jaar heeft nu éénmaal 12 maanden.Er zijn jaren bekend dat er in sommige landen wel 60% van de daar overwinterende kemphanen worden weggevangen en opgevreten.Grutto's zijn gek op Portugese rijstvelden,die rijstboeren verdwijnen misschien straks als de wereldmarkt op drift gaat.Oplossing?
  Geen Lassie toverrijst in de schappen,maar iets doen met die rijst uit Portugal of Senegal.Samen met komkommers,zuivel,karbonade.kipfilet enz,uit onze stallen en kassen en polders.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Sybren, ik denk niet dat er ook maar één (zegge: 1) zinnig en verstandelijk ontwikkeld mens op jouw nihilistische commentaren zit te wachten. Na de oorlog is er tientallen jaren het politiek-bestuurlijke besef geweest dat onze unieke weidevogelgemeenschap beschermd en behouden moest worden en daar is geen hectare 'waardevolle landbouwgrond' aan verkwanseld. Want het 'fugeltsjeslan' dat werd aangekocht stelde agrarisch vaak heel weinig voor. Bovendien ontvingen duizendcen boeren jaarlijks een vette beheerpremie om rekening te houden met de weidedvogels Er is ook nog nooit één (zegge: 1) boer geweest die zijn hele eerste snede kuilgras door ganzen opgevreten heeft zien worden. Met dit soort tendentieuze smeerlappperijpraat wakker jij alleen maar de polarisatie aan man. En die kunnen we nou juist missen als kiespijn. Koetje Boe, het Hoantsje is niet hét probleem wat betreft onze weidevogelpopulatie, want die hebben we zelf al uitgeroeid met onze eenheidsworstgraslanden. Hoantjes nestelen namelijk niet in raaigrasmonocultures, maar in extensieve graslanden met voorbeweiding en een kruidenrijke korte of halfhoge vegetatie. Ik heb in de jaren '70 en '80 tientallen nesten gevonden en ook heel veel pieken geringd, dus ik weet waar ik over praat. Bovendien is de kemphaan als soort een van de talrijkste steltlopers ter wereld, maar die broeden haast allemaal op de noordelijke toendra's. Rijstteelt versus gruttobescherming kan inderdaad een probleem zijn, maar in het geval Portugal moet de EU daar wel een strakke mouw aan kunnen passen. In Senegal is vnl sprake van droge rijssteelt omdat de ontwikkelingshulp-irrigatierijstvelden langs de Fleuve Senegal totaal verzilt raakten omdat het rivierwater lage concentraties zout bevat. Daar hebben destijds Wageningse ingenieurs zich stevig op verkeken en zoutpannen in plaats van rijstvelden gemaakt. Maar daar spreekt men tegenwoordig niet graag meer over!

 • no-profile-image

  koetje

  Toch jammer dat je zo nodig Sybren een veeg uit de pan moet geven want ik kan een heel eind meegaan met zijn analyse.De vogelbescherming en nog een aantal clubs hebben de "fluit dit kabinet terug" actie opgezet.Diezelfde vogelbescherming heeft net als de provincie NH niet zolang geleden ook opdracht gegeven voor onderzoek rond het wel en wee van de weidevogels tijdens de grote trek en overwintering.Waarom worden die rapporten niet met veel bombarie naar buiten gebracht?Heeft dat te maken met fund-raising?

 • no-profile-image

  Natuur landman

  Koetje boe, probleem met Leo is, dat als iemand niet aan zijn ideal doet, hij dom of erger is. Maar hij vergeet, dat hij zijn uitleg niet goed heeft als een groot deel van de mensen heb niet begrijpt. Is wel vaker met mensen in een dromerige wereld.

 • no-profile-image

  koetje

  Misschien moet je af en toe wel even dromen om ergens te komen.En de dialoog aangaan.....met wat wederzijds respect.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Tja Leo, ik ben het hier met mijn voorgangers eens. Diplomatie en mensenkennis is niet je sterke kant terwijl je daar in jouw vakgebied zo van afhankelijk bent.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Beste Geverink, het zijn juist de diplomaten met hun egocentrisch gestuurde mensenkennis waaraan wij een groot deel van de huidige malaise te danken hebben! Koetje Boe, dit kabinet is bezig om op een meer dan schandalige manier integrale kapitaalvernietiging te plegen. Ik werkte zelf jarenlang in het Noord Hollandse monitoringproject waarin we de weidevogelstand van het veenweidegebied van jaar tot jaar in kaart brachten. Daar zet de bende van Rutte nu botweg een streep doorheen. De provincie NH heeft er geen geld meer voor vanwege hun falikant mislukte IJslandse avontuur. En Vogelbescherming? Ach laat me niet lachen. Die heimelijk op reformatorische grondslag gestoelde club van futloze hielenlikkers heeft zich door grootschalig aannemen van rijkssubsidies met kop en kont aan satan Verhagens nukken en grillen overgeleverd.

 • no-profile-image

  Sybren

  Bedankt Koetje Boe voor je reactie. @Leo, je valt me nu toch weer tegen. Na ik dacht dat we eindelijk een mooie discussie op gang kregen, iets wat jij zelf ook zei te willen en dat we het op een aantal punten al over eens werden, ga je nu weer flink tekeer nadat je ook maar weer iets leest dat je niet zint. En trouwens als ik al je berichten lees spreek jij jezelf ook nog wel is tegen.
  Als je mijn bericht goed heb gelezen kan je zien dat ik op verscheidene punten het nog met jou eens was volgens een van jouw vorige berichten.

 • no-profile-image

  koetje

  Even jouw analyse analyseren Sybren.De overheden en natuurverenigingen hebben ondanks al die belastingcentjes input,er niet veel natuurwinst output(die gehoornde buitenlandse haarballen daargelaten) uit weten te slepen.Kortom veel BTW-centjes in een bodemloze put gegooid.Boeren natuurbeheer werkt ook niet helemaal zoals het zou moeten,maar dat komt weer doordat voedsel produceren voor de laagste kostprijs niet helemaal strookt met natuurbehoud/herstel.

 • no-profile-image

  Sybren

  Idd Koetje, veel geld is verspild. Het politieke besef kon er wel zijn, maar het economische belang stond wel voorop. Om dan toch wat aan de natuur te doen, werd een onbenullig beleid gevoerd en werden er veel guldens verkwanseld.

 • no-profile-image

  Sybren

  Land dat als lanbouwgrond van mindere kwaliteit is opgekocht wordt door natuurorganisaties zoals het fûgeltsjelân door it Fryske Gea is natuurlijk ook wel goed. Maar ipv dat natuurorganisatie die landbouwgrond opkopen nu met de boer om tafel gaan en een plan maken over het weidevogelbeheer. als bijv in perceel X een stel vogels broeden kan de boer overwegen weidegang ipv maaien of stalvoederen of zo iets. De boer krijgt hiervoor een vergoeding natuurlijk omdat hij zijn bouwplan moet aanpassen.
  Hier moet dan ook wel regelmatig op worden gecontroleerd. Boeren die niet meedoen krijgen ook niets.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Beste Leo. Als je iets minder vogels geteld had en wat meer hielen had gelikt had je jezelf meer dan twintig jaar geleden al in een positie kunnen wurmen waar je invloed had kunnen uitoefenen op de zaken waar je nu over klaagt. Kijk naar Frans Vera. De goeie man heeft naar blijkt niet eens de capaciteiten om de toiletten schoon te maken op het departement waar hij koning is, maar heeft zich daar door de juiste hielen te likken toch in weten te draaien.

 • no-profile-image

  koetje

  Wat zeggen ze daar bij jullie ook alweer Geverink?Iets van the bigger they are,the harder they fall?De praktijk krijgt altijd gelijk,de theorie moet dan weer gaan bewijzen waarom de praktijk gelijk heeft.Dus gaan ze weer rapporten laten schrijven(zo van kijk eens hoe goed wij bezig zijn met zijn allen) door jonge ecologen ,die weer tot dezelfde conclusie komen als de oudere.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Zo'n spreekwoord hebben wij hier inderdaad Koetje maar dat is een spreekwoord dat meer op het bedrijfsleven slaat. Klunzen die blunderen worden daar ontslagen terwijl ambtenaren die blunderen vaak een promotie krijgen naar een baan binnen de organisatie waarin ze hopelijk minder schade aanrichten. Door deze werkwijze blijven de goede mensen onderaan de ladder. Zo werkt dat hier ook in de ambtenarij. Als er een baan open is wordt er niet gekeken naar wie van de solicitanten het meest geschikt is maar er moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld dienstjaren, of een bepaald percentage van het departement moet uit minderheden bestaan dus komt het te vaak voor dat de mensen die de baan krijgen er eigenlijk niet de eerste keus voor waren of zelfs ongeschikt. Frans Vera zou op die basis nog wel eens de baas bij SBB kunnen worden.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Beste Geverink, hielen likken is het allerlaatste wat ooit in mij zou opkomen. Je moet mij svp ook niet met een charlatan als Frans Vera vergelijken. Toen ik op een juniavond in 1993 met Vera - vergezeld van Leen de Jong die toen jurist bij vogelbescherming was- door de Leeuwense waarden liep broedden daar nog meer dan 50 paren grutto's en talloze andere bedreigde weidevogels. Vera focusde op zo'n 20 jaar tevoren door kwajongens aangeplante schietwilgen en proclameerde dat de hele uiterwaarden er zo moesten gaan uitzien. Dezelfde rotzooi dus die ik ook toen al tientallen jaren kende van Weichsel, Warta, Neisse, Oder, Mulde, Elbe, Moldau, Donau, Lonya, Sava, Rhone en Saone. En waar nog op geen vierkante meter een ornithologische rijkdom is te vinden zoals die waarin onze Nederlandse uiterwaarden uitmuntten. Maar oké, voor deze ene keer wil ik dan wél hielen gaan likken. Als dat er tenminste toe kan leiden dat Vera de rest van zijn leven in een kerker mag gaan slijten. Want de schade die dat ene ellebogenwerkend stuk Amsterdams grofvuil heeft aangericht, is vele malen erger dat hetgeen de totale Nederlandse agri-sector onze weidevogels heeft aangedaan. Boeren boeren namelijk om er zelf en met hun gezin van te kunnen leven. Dat is oorbaar. Vera had ook gewoon wekelijks zijn hand kunnen ophouden bij het sociale loket op de Wallen of in de Pijp. Dat zou land, volk en onvervangbaar natuurbezit een heleboel rampen bespaard hebben. Die man is té erg voor woorden. Ga maar eens kijken en ruiken in de Oostvaardersplassen. Het stinkt er naar Frans Vera. De Kadaverproducent! O ja: in die leeuwense Waard, waar ik rond 1975 nog 115 paren grutto's telde, broedt al bijna 20 jaar geen weidevogel meer. Het is Vera niet geraden om zijn grootstadse kop hier nog ooit te vertonen!

 • no-profile-image

  johan cruijff

  leo:Eigen voorzetje inkoppen. !!!!!!!!Makkelijk zat.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Leo ik maak geen vergelijking en jouw betoog klinkt als een slecht excuus. Personen als Frans Vera zijn een ramp voor de natuur. Het totale ontbreken van kennis is voor die persoon echter geen belemmering geweest om naar de top te komen. Hoe kan het dat jij leo met een flinke portie verstand van zaken en inzicht in al die jaren nooit verder gekomen bent dan klagen over diegene die het in jou ogen fout doen. Je zit al 40 jaar in dit werk toch?. Ik vraag me dan af waarom je in al die jaren nog steets niks in de pap te brokkelen hebt. Is dat omdat je het veel leuker vindt om voetvolk te blijven om zelf naar plekken als de Weigsel, Warta, Neisse, Oder, Mulde, Elbe, Moldau, Donau, Lonya, Sava, Rhone, en Saone te kunnen gaan en raporten te schrijven? Kun je niet of wil je niet met mensen omgaan of ben je een diplomatieke bruut die schadelijk zou kunnen zijn in de top van een organisatie? Het zou spijtig zijn dat een persoon met jouw capaciteiten de kans heeft laten liggen om de richting van het natuurbeleid te bepalen maar nu klaagt over de personen die er een zootje van maken.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Geverink, ik heb een brede rug, maar nu ben je veel te vér gegaan. Ja: ik was vanaf 1972 werkzaam als LNV-ambtenaar ten behoeve van het ecologisch natuurbeheer. En ik vatte die taak uitermate serieus op. Zo serieus, dat ik verkoos om me niet weg te laten promoveren naar een pennelikkerfunctie, maar op 'de werkvloer' actief te blijven en zodoende jaar na jaar de negatieve ontwikkelingen in het veld op de voer kon volgen en daarover waarheidsgetrouw kon rapporteren en adviseren. Dat deed ik dermate landsdekkend, dat ik waarschijnlijk ook de nodige voetsporen heb staan op het land van Koetje Boe in Dongeradiel of op dat van Piet Wisse bij Wouterswoude! Ga mij niet verwijten dat ik niet bij machte was om het agri-industriële machtsblok (jarenlang onder politieke bescherming van Gerrit Braks) tot staan te brengen. Ik heb alleen maar mijn werk zo goed mogelijk gedaan. En zodoende heb ik ook meteen aan de bel getrokken toen die totaal geschifte Vera begin jaren '90 met zijn waanzinplannen op de proppen kwam. En willige oren vond! Maar mij werden spreek- en publicatieverboden opgelegd. Vanuit LNV en vanuit de directies IBN, Alterra en WUR. Omdat er met die verraggende natuurverwoesting veel geld te verdienen was. Ik heb mijn stinkende best gedaan om het tij te keren en wens daarvoor nu geen rot fruit naar de kop geslingerd te krijgen.

 • no-profile-image

  koetje

  Ben je al aan het schrijven Leo?Probeer het dan ieder geval te doen zonder het woord subsidie te gebruiken.Voor wat inspiratie kun je eerst wel even naar de tekst van dit liedje luisteren:http://www.youtube.com/watch?v=jloQ6xsx3bE

 • no-profile-image

  W Geverink

  Leo wat een hartverscheurend verhaal! Sorry hoor dat ik je met een scherpe stok aan het prikken was maar nu is dan eindelijk het hoge woord er uit. Voor mij en vele anderen verrassend. Het neemt moed en waarschijnlijk antidepressiva om op het dek van nederlands zinkende natuurschip te blijven staan om te ramp stap voor stap te documenteren. Niet iedereen zal zich daarvoor op willen offeren.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Beste Geverink, vermoedelijk ken jij ook wel de Schotse wijsheid: "a bottle a day, keeps antidpressiva away"? Schotse Landwijn, Frysk kruidenbitter of Rivella met een tic, ik heb me nooit laten ontmoedigen en blijf er van uitgaan dat ten slotte het verstand zal zegevieren over het onbenul. Ook al lijken we daar onder het huidige Haagse regime van dove verstandelijk gehandicapten en blinde zelfbewierokers steeds verder van verwijderd te raken. Het is natuurlijk een godspe, maar in feite ziet Henk Bleker het niet verkeerd als hij stelt dat boeren de natuur veel béter kunnen beheren dan de manier waarop dit de afgelopen 20 jaar door NB-organisaties gebeurd is. Met ecologisch goed doortimmerde en beleidsmatig weldoordachte beheercontracten kunnen boeren er inderdaad voor zorgen dat de landschapscomponenten die kenmerkend zijn voor ons land - zoals veenweidegebieden, slagenlandschappen, grazige uiterwaarden en beekdalen, kustvlakten, gecultiveerde ontginningsgebieden en inpolderingen et cetera, duurzaam op een manier worden beheerd, waarbij de natuur ruimte wordt geboden om zich rijk geschakeerd te kunnen ontwikkelen. Daar zijn absoluut geen zelfoverschattende doctorandussen of ingenieurs en al helemaal geen kopklepperige Larenstein- of WURkneuzen voor nodig! Ons cultuurlandschap- inclusief al wat daarin al van oudsher leeft en groeit- is en was een product van eeuwenlange boerenbedrijvigheid. Wanneer boeren de gelegenheid wordt geboden om een wezenlijk inkomensbestanddeel te genereren uit agrarisch natuurbeheer, dan hoeft de noodklok voor het behoud van zowel kenmerkende landschappen als voor de natuurlijke levensvormen die daaraan verbonden zijn, niet meer zo hard geluid te worden. En wellicht kan de klokkenstoel waarin dit carrillon zich bevindt op termijn dan zelfs ontmanteld worden! Koetje Boe, laten we het schone lied "als de klok van Arnemuiden" maar aanheffen. Wat zou jij ervan denken als we dat gezang dan lieten vertolken door jouw streekselvera's: Hepie en Hepie? Uitgebracht op het onvolprezen Fryske Gea-label zouden daarmee ook de regionale boerenverstandsgrenzen in ons pietluttige landje misschien geslecht kunnen worden. Zéker als Henk Bleker het album eigenhandig zou signeren en voorzien van de complete tekst van het schone Grunninger vers: 'Het peerd van ome louks is dood!" Want zeg nou zélf: een mooiere ode aan de kleinschalige paardenfokkerij is welhaast niet denkbaar!

 • no-profile-image

  koetje

  Mijn voorkeur gaat toch uit naar de wat meer intelligentere teksten.Maar als jij je thuis voelt bij Hepie en Hepie...ook prima.

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Zowel 'De klok van Arnemuiden' als 'Het peerd van ome Louks' behoren tot ons vaderlandse culturele erfgoed Koetje Boe. Hepie kwadraat niet natuurlijk, ook al denkt men daar in Harkema Opeinde beslist anders over. Maar ik vind het ook priima als er gekozen zou worden voor 'Berend Botje" met als zuidnederlandse tegenhanger 'waar in het bronsgroen eikenhout' en als Randstedelijk equivalent 'wij willen Holland houen'. Maar daar ben jij het als vrije Fries natuurlijk ook niet mee eens? In dat geval moet er maar een Nije Dei uit de Kast gehaald worden, nou?

 • no-profile-image

  Jan Warmenhuizen

  Hé Leo en Koetje Boe, waar bennen jullie nou mee bezig? Ik ken nog een veel betere tune als het om de politiek gaat. Van Manke Nelis. "Vuile Huichelaar"! Dat gaan vanzelf dan over Marnix Verhagen: de al aan tafel veronreinigde ontlasting van het CDA!

Laad alle reacties (156)

Of registreer je om te kunnen reageren.