Waterschap heeft begrip voor schade en overmacht

Anne Mieke Ravenshorst
Waterschap Rijn en IJssel is niet aansprakelijk voor de waterschade van augustus 2010. Dat staat los van het feit dat het waterschap geen begrip heeft voor boeren die schade hebben opgelopen, zegt Jannie Lamberts, waarnemend dijkgraaf waterschap Rijn en IJssel.

Op 10 februari meldde onze verzekeringsmaatschappij dat Waterschap Rijn en IJssel niet aansprakelijk gehouden kan worden voor de waterschade van augustus 2010. De feitelijke omstandigheden, het optreden van het waterschap en bestaande jurisprudentie maken dit volgens de verzekeraar onmogelijk. Als waarnemend dijkgraaf heb ik dat oordeel diezelfde dag nog, tijdens een informatieavond, gedeeld met de aanwezige belangstellenden.

In het Agrarisch Dagblad van 18 februari wordt gesuggereerd dat het waterschap geen begrip heeft voor wat de boeren eind augustus is overkomen. Dat is onterecht en doet ook onrecht aan de enorme betrokkenheid van alle waterschappers, die zich keihard hebben ingezet om de schade nog zoveel mogelijk te beperken.

Mede door die inzet begrijpen wij als geen ander wat de wateroverlast voor veel ondernemers in dit gebied betekent. Bij elke bijeenkomst en elke vraag van elke boer en burger en journalist benadrukken we dat. Maar begrijpen welke schade, frustratie en ellende, zowel bedrijfsmatig als voor het gezin, zo’n enorme regenbui veroorzaakt, is iets anders dan daarvoor de aansprakelijkheid dragen. Dat kan niet en dat mag niet. Want waar het waterschap juridisch niet aansprakelijk gehouden kan worden, zou zo’n tegemoetkoming niet door de verzekering worden gedekt maar uit de waterschapsbelasting bekostigd moeten worden.Uit gemeenschapsgeld dus.

In de artikelen in het agd wordt terecht ingegaan op de mogelijke effecten van ecologisch maaibeheer op de waterstand en -afvoer in perioden van extreme regenval. Het is één van de belangrijkste uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek dat wij als waterschap direct hebben laten uitvoeren na de wateroverlast.

De onderzoekers wijzen erop dat ecologisch maaibeheer een tragere afvoer en uiteindelijk ook hogere waterstanden veroorzaakt, dan het geval zou zijn geweest als we alles zouden hebben gemaaid. Maar als we dat wel hadden gedaan – en daarmee de Flora- en faunawet hadden overtreden – had de Achterhoek ook onder water gestaan. Het waterschap heeft anders gezegd gedaan wat ze mag en moest doen.

Wij begrijpen dat het zuur is dat je oogst onder water staat, dat je tonnen schade lijdt, je bedrijf waar je je dag in dag uit voor in het zweet werkt, misschien wel op instorten staat, maar je kunt daar niet zomaar het waterschap de schuld van geven. Waar sprake is van mogelijkheden tot verbeteringen, is nog geen sprake van verwijtbaar handelen.

Ons watersysteem kan veel aan. Toen op 16 augustus in één dag 60 mm regen viel, de hoeveelheid van een maand, trad er nauwelijks overlast op. Maar op 26 augustus viel er in één dag 140 mm. De lessen uit de evaluatie helpen ons nog iets meer dan die 60 mm aan te kunnen. Maar ook wanneer we alle mogelijke verbeteringen hebben doorgevoerd, zal een (onverhoopt) volgende regenbui van 140 mm op één dag, weer forse overlast veroorzaken. Soms moet je erkennen dat er sprake is van overmacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.