Verleidelijk diermeel

agd.media
Sta diermeel op beperkte schaal en onder voorwaarden weer toe in veevoer. De voersector smeekt hier al jaren om. De Europese Commissie heeft vorig jaar een voorstel in die richting gedaan.

Maar de versnelde invoering die aanstaand EU-voorzitter Polen nastreeft, krijgt toch geen handen op elkaar in Brussel. Terecht.

Grondstoffen zijn schaars, voerprijzen stijgen. Diermeel afkomstig van slachtafval is een hoogwaardige grondstof, die op dit moment laagwaardig wordt gebruikt voor biodiesel of als meststof. Verwerking tot hoogwaardig veevoer is in principe veel beter.

Maar er gelden een paar zeer belangrijke randvoorwaarden. Kannibalisme wil niemand. Niet alleen omdat het gevoelsmatig niet klopt, ook omdat het kans geeft op ziektes als TSE en BSE. Voerfabrikanten moeten hun productstromen dus exact van elkaar scheiden, als ze weer diermeel gaan verwerken. Er is bovendien een betrouwbaar controlesysteem nodig. Hier wordt wel aan gewerkt, maar de techniek is nog niet beschikbaar.

Diermeel in het voer voor varkens en kippen klinkt erg verleidelijk. Het spaart import van andere eiwitbronnen zoals soja uit. Maar de geschiedenis van BSE leert dat er enorm veel op het spel staat. Beter om toch maar het zekere voor het onzekere te nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.