Redactieblog

Tante Agaath-lening te laat geregistreerd, dus geen aftrek verlies

Volgens het gerechtshof Amsterdam komt het verlies op een Tante Agaath-lening niet voor aftrek in aanmerking. De lening is te laat geregistreerd bij de Belastingdienst. Het verlies van vader op de lening op zijn zoon is niet aftrekbaar.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Amsterdam de volgende:

A de zoon van belanghebbende, X, heeft medio 1999 een onderneming gestart. De zoon heeft de eenmanszaak in het jaar 2005 gestaakt. X heeft A op 1 november 1999 een lening van 36.302 euro verstrekt en op 1 juli 2003 een lening van 22.000 euro. In 2005 heeft X de vorderingen op zijn zoon ten bedrage van 58.302 euro vermeerderd met de niet betaalde rente van 4 procent kwijtgescholden.

Op 31 maart 2006 zijn de leningen voor het eerst geregistreerd op de voet van de Registratiewet 1970. De ‘Verklaring beginnende ondernemer’ in de zin van de Agaath-regeling is op 10 oktober 2006 aan A afgegeven. In november 2006 verzoekt X de inspecteur het verlies op beleggingen in durfkapitaal vast te stellen op 58.302 euro welk bedrag op grond van de wet gemaximeerd dient te worden op 46 984 euro. De inspecteur gaat niet akkoord omdat de leningen niet binnen vier weken na het overeenkomen zijn geregistreerd. X komt uiteindelijk in hoger beroep.

Hof Amsterdam heeft in navolging van Rechtbank Haarlem het (hoger) beroep van X ongegrond verklaard. Volgens het hof kunnen de leningen niet worden aangemerkt als durfkapitaal omdat zij niet aan de gestelde vereisten ten aanzien van registratie voldoen. Het hof overweegt dat bij X door een bij zijn zoon ingesteld boekenonderzoek geen vertrouwen kan zijn gewekt dat de leningen als durfkapitaal kunnen worden aangemerkt. Ook is geen vertrouwen gewekt door de behandeling van aangiften en een bezwaarschrift van X over eerdere jaren. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Amsterdam, 20 januari 2011 nummer P09/00622

Of registreer je om te kunnen reageren.