Strengere regulering

agd.media
De wereldindex voor voedselprijzen heeft het hoogste niveau sinds 1990 bereikt, aldus wereldvoedselorganisatie FAO. Veel vingers wijzen richting ’de speculanten’. Maar dat is te makkelijk praten. Sommige speculanten doen juist goed werk.

Termijnhandel is een vorm van speculatie. Maar de agrarische termijnmarkten hebben juist een dempende werking op de prijzen. Termijncontracten zijn uitstekende middelen voor producenten en afnemers om prijsrisico’s te ondervangen. Wijzen naar ’de speculanten’ heeft dus geen zin. Oud-Eurocommissaris Fischler wijst daar in een interview in deze krant terecht op.
Anders is het met financiële producten die als het ware over de termijnhandel heen gaan. Hierin gaan grote bedragen om die niks meer met het werkelijke product te maken hebben, en veel lucht in de prijzen blazen. Grote prijsbewegingen op de voedselmarkt zijn gevaarlijk, omdat ze mensen direct in hun bestaanszekerheid aantast. Te grote fluctuaties moeten daarom bestreden worden. Strengere regulering van de financiële markten moet speerpunt zijn bij het aanpakken van de voedselcrisis, net als eerder bij de bankenkcrisis.
Verder geldt de gulden regel: de beste remedie tegen hoge prijzen zijn hoge prijzen. Zij nodigen uit tot productieverhoging.

Of registreer je om te kunnen reageren.