Boerenblog

97 reacties

Stelletje idioten!

Nieuwvestiging was al niet mogelijk in Groningen, nu worden ook de bestaande bedrijven helemaal op slot gezet. Zijn ze wel goed wijs daar in het Provinciehuis?

De provincie Groningen kwam eind 2010 ineens met een nieuw plan op de proppen. Groningen moet drie typen gebieden krijgen. In een wit gebied mag je niks, daar geldt een volledige standstill. Alleen investering voor welzijn en milieu zijn toegestaan, maar je mag het aantal dieren niet uitbreiding. Ligt je bedrijf in een geel gebied, dan mag je slechts 5.000 m2 staloppervlak hebben. In een groen gebied is dat iets meer: namelijk tot 7.500 m2 stal.

De kaart met de gebieden en de regeling die nu voorligt bij Provinciale Staten betekent een sterfhuisconstructie voor onze bedrijven. Alle dynamiek wordt uit de veehouderijsector gehaald. De weg naar duurzame bedrijfsontwikkeling wordt abrupt geblokkeerd. Hardwerkende ondernemers en hun gezinnen die goed voedsel willen produceren, worden in de kou gezet. Veehouders hebben niet de mogelijkheid om de kosten van milieu- of dierwelzijnsinvesteringen door te berekenen. Dan kun je alleen via schaalvergroting de kosten uitsmeren over meer biggen, vlees of eieren. Ik zou graag anders willen, maar dat is wel onze werkelijkheid.

Onwetendheid en emoties bepalen beleid

Nog even naar de voorstellen. Op de kaart is rond elk dorp, stad of woonhuis een cirkel getrokken van 1 km. Dat is wit gebied. Zelfs een nieuw fietspad over de zeedijk langs de Waddenzee kent een zone van 1 kilometer. Zo kun je zelfs niet in de Eemshaven een bedrijf starten. Wel kolencentrales maar geen veehouderij? Niet dat ik naar de Eemshaven wil, maar het geeft wel het idiote van het plan aan. Een plan gebaseerd op onwetendheid en emoties.

Idioot snelle besluitvorming

Toppunt van idiotie is de besluitvormingsprocedure die Provinciale Staten voor ogen heeft. Er ligt nu een zienswijze voor. Daar kunnen we tot en met 14 februari een zienswijze op indienen. Op 15 februari 2011 gaan (denk ik) alle ambtenaren snel aan de slag om de zienswijzen te lezen, te beoordelen en een reactienota maken. GS zal dan wel met spoed een reactie maken op de ingediende zienswijzen. Misschien zelfs al wel dezelfde nacht? De volgende dag, op 16 februari 2011 dus, praten de leden van Provinciale Staten in de commissie over dit voorstel. Hoe gaan ze dit dan voorbereiden? Daar is geen tijd voor! En tot slot willen ze op 9 maart 2011 in de laatste vergadering van de huidige Staten deze regeling goedkeuren. Ze zijn zeker bang dat dit in de nieuwe samenstelling niet meer lukt. Waarom wordt niet meer tijd genomen? Hebt u het ooit zo bont gezien? Is dit nu zorgvuldig bestuur? Leven we in de fundamentalistische bananenrepubliek Groningen? Moeten we ook het plein voor het provinciehuis gaan bezetten?

LTO Noord pikt dit niet

Als LTO Noord hebben we vorige week een ledenbijeenkomst gehouden en ons juridisch laten informeren. We gaan met zoveel mogelijk leden op 14 februari 2011 naar het Provinciehuis om onze zienswijzen aan te bieden en aandacht te vragen voor onze situatie.
De EO zond afgelopen donderdag (3 februari) een reportage uit over dit ‘item’. U kunt dit nog bekijken via deze link (vanaf 11.30 min).
Ik wil u niet onthouden dat de regisseur me belde en vroeg waar hij in Groningen nu megastallen kon zien. Hij reed al een tijdje rond en kon ze nergens vinden. Hij had al aan een aantal burgers gevraagd. Die wisten het niet. Wist ik ze te staan?

In Groningen maakt het openbaar bestuur er een potje van. Ook in andere provincies zie ik dat er over de intensieve veehouderij gediscussieerd wordt. In Noord-Brabant is een speciale commissie is geïnstalleerd. In Friesland staat de vestiging van intensieve veehouderij ook hoog op de agenda, en ook in Flevoland, Overijssel en Gelderland. In bijna alle provincies zijn er hooglopende discussies.

Werk niet tegen elkaar maar met elkaar

Al deze discussies zijn een uiting van onbekendheid. Het is een signaal dat het anders moet, dat kan ik begrijpen. Maar voer dan de discussie op basis van feiten en argumenten. Die worden echter niet uitgewisseld. Het blijft bij mooie praatjes vlak voor de verkiezingen. Het zijn vooral domheid en emoties die over de tafel gaan. Welke strategie moet je hierop als belangenbehartiger loslaten? Kun je dit nog kanaliseren?
Er wordt niet met elkaar gepraat maar over elkaar. Als mensen echt veranderingen willen, moeten we dat met elkaar doen. Samen zoeken naar wegen en plannen, nieuwe dimensies zoeken voor boer en burger. Dat gaat niet in één dag, dat kost tijd. Maar je moet die dialoog wel willen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  onno

  Annechien, dit is jullie eigen schuld.. Jullie werken zelf mee aan de hypes door intern gekonkel en een WUR die zelf de Nederlandse landbouw naar de barrebiesjes helpt.
  En wat doet de LTO? Winsemius and Veerman aanstellen als consultant. Hebben jullie het zelf niet goed begrepen.
  Ik wil niet alles beter weten, maar deze bui zag ik al veel langer hangen en heb dit al vele malen aangekaart in blogs.
  De achterban moet er zelf eens over eens zijn welke kant het op moet. Ik heb al veel vaker de stelling gehad: een veehouder heeft 10 hokken met dieren, alles piekfijn voor elkaar, dierwelzijn is zo goed dat zelfs PETA haar zegen geeft inclusief playmate Marianne.. er zijn luchtwassers, biogas, alles wat je bedenken kunt. Deze ondernemer besluit om van de 10 hokken 100 te maken onder dezelfde voorwaarden. En ineens is hij/zij een milieuvervuiler, mishandelt de dieren volgens sommigen. Alles onder de noemer " megastal" Zolang daar intern geen goed en eensluidend antwoord op komt, ben je een roepende in de woestijn...

 • no-profile-image

  Gerwin

  Als je dit leest, hoe weet je dan in vredesnaam als boer nog waar je aan toe bent. Dit heeft ook niks meer met megastallen te maken maar hier pakken ze alle boeren mee. Ze willen wel dat je in van alle soorten welzijn en milieu regels investeert maar geven geen mogelijkheid om er ook maar 1 cent van terug te verdienen.
  Stelletje idioten is nog mild uitgedrukt.
  "Groningen killer van duizenden boeren gezinnen".

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hebben die idioten niet een beetje gelijk dat nog meer gaan produceren van wat er al genoeg is geen oplossing is voor het structurele probleem. In veel discussies op Boerderij, Foodlog en AGD Foodlog is uitgebreid stilgestaan bij het vermogen van burgers om mega en diervriendelijk aan elkaar te koppelen. Het schijnt niet te kunnen. Onzin natuurlijk, maar het is niet anders. Mega miljarden euro's die rondvliegen in de financiële crisis worden wel geaccepteerd of op zijn minst gezien als een gegeven waar toch niets aan te doen is door de burger. Dat kunnen ze evenmin bevatten. Ik stel voor om de in de aanhef genoemde idioten eens serieus te benaderen en een regeling te treffen waar je met minder dieren toch meer kunt gaan verdienen als steeds met het argument te komen dat je moet groeien om kosten te kunnen compenseren. Het moet die idioten toch wat waard zijn om een door hen omarmde intensieve landbouw te laten floreren. Het woordje intensief (met veel aandacht) heeft een positieve inslag en wordt alleen negatief uitgelegd als je er landbouw achter zet. Wereldwijd worden er vraagtekens gezet bij de fabrieksmatige productie van dierlijke producten en als dat door consumenten gebeurt kun je maar beter naar hen luisteren. Zij kopen je product. Dit slot, niet alleen in Groningen, werpt een heel ander licht op de maatregelen die voor 2013 genomen moeten worden. Hoogste tijd om met de high level group varkenshouderij eens een beetje zaken te gaan doen met Henk Bleker. Misschien dat de leus "er gaat niets boven Groningen" echt iets gaat beteken.

 • no-profile-image

  Jeroen

  @Onno, Den Haag zit lekker voor de twee dames.Dus moeten wel werk houden :) Maar inderdaad,wat jij zegt ben ik het wel mee eens.
  @Paul hoe zie je in een "verenigd EU" meer voor jou varkens te krijgen, als ze nog geen 500 km Oost veel goedkoper geproduceerd kunnen worden?

  Daarnaast dumpt de EU weer lekker veel varkensvlees hier in Oekraine, waardoor de prijs hier met 45 eurocent levend gewicht is gedropt.

 • no-profile-image

  Hans

  Tja Annechien, ik denk dat er in NL veel vaker varkensboeren in een zelfde soort situatie verkeren, deze doen dan een beroep (noodschreeuw) op de LTO. Mischien is dát een optie??? (sorry voor mijn cynisme) Voor de rest sluit ik me bij het commentaar van Paul aan, en versterk: in een land waar ze drie maal meer varkens produceren dan ze zelf opkunnen, moet je niet gaan zeggen dat je het hoofd alleen maar boven water kunt houden door nog groter te worden

 • no-profile-image

  't Hart

  Hoi Jeroen
  Denk jij echt dat jij bij jou daar in het oosten zoveel goedkoper kunt produceren? Heb je dit weleens nagerekend? Volgens mij zit je daar als snel op dezelfde kostprijs... 2x zoveel land nodig, 2 keer zoveel bewerkingskosten, 2 keer zoveel personeel nodig, rentes van 15% en meer (of investeerders die minstens een net zo hoge vergoeding willen hebben) en ga zo nog maar even door. Volgens mij valt het fabeltje dat je daar zoveel goedkoper kunt produceren nogal tegen. Wellicht dat de afzet voor kwaliteitproducen een stuk makkelijker is dan in NL wat je meer winst geeft, maar kostprijstechnisch gezien geloof ik niet dat je gelijk hebt.

 • no-profile-image

  Jeroen

  't Hart. Ik ben hier voor de koeien, maar voor de varkens kan het wel. Zie maar hoeveel Denen hier zitten en die zitten hier niet omdat het niet uit kan.
  Personeel 100 euro per maand. 2 keer zoveel land, waarom? Varkensprijs die 1,70 euro per kg was, tot dat de EU varkensvlees hier ging dumpen, maar andersom niet mag.
  2 keer zoveel bewerkingskosten van wat? Met oppervlaktes van 100 ha, waar je dus met 1 machine veel meer land kan bewerken. Rente inderdaad k**. Kwaliteit is realatief begrip, hier gaan ze liever voor goedkoop.
  Zijn de Nederlandse boeren goed aan het rekenen? Hoeveel % krijg jij voor je geinversteerd vermogen terug?

 • no-profile-image

  Klaas

  Iedere boer zijn eigen-wijsheid. Paul die heilig in Ot en Sien gelooft. Hans die vindt dat Philips niet meer radio's mag maken als waar we in Nederland naar kunnen luisteren. Op ondergetekende is ook genoeg aan te merken. Dat tekent ons boeren, kruiwagen met kikkers. LTO doe je best, Egypte in Groningen.

 • no-profile-image

  onno

  @Paul, en dat bedoel ik dus. Intern gekonkel. Wat in Nederland in al zijn bekrompenheid als fabrieksmatig wordt beschouwd, is elders niet eens een hobby boerderij.
  De 'idioten' daar zijn mensen die zich door onderbuikgevoelens laten leiden. Dat dit gebeurt is de landbouw zijn eigen schuld. Verdeel en heers...En rara hoe komt het, zoals je zelf zegt, dat het woord "intensief" een negatieve klank krijgt, zodra het met landbouw in kontakt gebracht wordt? Door een absolute kansloze instelling en voorlichting.
  Er zijn nog ietwat andere zaken die gaan meespelen straks. Let maar op... De financiering van bedrijven, als de grondgebondenheid niet meer noodzakelijk is, of doordat de grondprijzen gaan zakken, komt door banken in het geding. En dan?
  Zal men toch echt efficienter te werk moeten gaan om andere investeringsinstituten aan te trekken. Of een andere zaak zal bedrijfsopvolging gaan worden. Ik denk dat de huidige generatie opvolgers er prijsmatig er genadig van afkomt. De volgende generatie gaat voor het blok, doordat er grond gekocht tegen een prijs, dat geen landbouwkundige waarde vertegenwoordigd. Is Rabobank misschien daarom zo actief tegen grotere bedrijven in oa de melkveehouderij?
  Iets anders is, wat moet je dan in Groningen? Als men daar op de ruimte niets meer kan, waar dan nog wel? In Amsterdam misschien? Als de insteek van LTO, Rabo, WUR en anderen is om elke vorm van vrij ondernemerschap te ondermijnen, moeten ze dat gewoon zeggen en niet met dergelijke onzin komen.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Paul, aan het einde van mijn blog zeg ik dat we niet over elkaar maar met elkaar moeten spreken. Dat is wat jij ook zegt. Wat mij betreft gaan we dat doen. Inmiddels is er ook bij Provinciale Staten een "voorschrijdend inzicht". Ze hebben het tijdstraject iets opgerekt. In plaats van woensdag 16 februari wordt er een extra commissievergadering gehouden. Dat geeft ons extra tijd. Omdat er maandag op het provinciehuis weinig politici zijn, hebben we besloten om onze pijlen te richten op 17 februari tijdens het landbouwdebat in zalencentrum Balk in Zuidhorn. Dit landbouwdebat is georganiseerd door LTO Noord, Groningese AJK en Boerennatuur. We sturen maandag een brandbrief naar de lijsttrekkers. Daarbij doen we dan een sprekend voorbeeld van een varkenshouder en een pluimveehouder. Zodat de politici kunnen zien wat de effecten zijn van hun beleid op onze bedrijven. Dan blijft het niet zo anoniem en krijgt het een gezicht. Vaak spreekt dat meer.
  Daarnaast willen we een VOLLE publieke tribune op 23 februari om 9.00 uur in het Provinciehuis tijdens de commissievergadering. Ondertussen zorgen we voor publiciteit om aandacht te vragen. De uitzending vorige week bij het actualiteitenprogramma. Een stukje in het Dagblad van het Noorden. En wat we nog maar meer kunnen doen om uiteindelijk in elk geval te zorgen dat er een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden en er niet overhaast en als een overval besloten zal worden. Want dat kan niet! Daarnaast zullen wij de lange termijn zeker niet vergeten. Maar soms moet kort eerst even voorrang hebben.

 • no-profile-image

  Jeroen

  @Annechien, wat met de mening die Onno geeft, dat LTO de negatieve klank van intensief weg moet halen. We leven niet op een eiland Nederland waar we een prijs kunnen regelen, dat is het nadeel van EU. Zie in Frankrijk, die het kleine bedrijf altijd heeft gesteund, waar nu Melkfabriek veel goedkoper melk van een Duitse verwerker kunnen kopen en transporteren dan overal een beetje te halen.
  Denken jullie echt dat de burger zoveel meer wil betalen voor eten? Waarom loopt het biologische aandeel dan niet gigantisch omhoog?
  Mensen willen gewoon kwaliteit voor een prikje.

 • no-profile-image

  onno

  Ik geloof er niets van dat als je het verhaal vertelt van 1 varkenshouder of van 1 kippenboer dat veel zal uitmaken. Vertel eens over de sector? Vertel eens wat er allemaal gedaan is..
  En waarom in vredesnaam niet de melkveehouderij erbij betrekken? Of denkt men dat deze tak zich bezig gaat houden met Ot-en-Sien taferelen?
  Ennuh.. Op maandag zijn er weinig politici? Helemaal fraai. Het lijkt Rusland wel, maandag niets vragen omdat na het weekend... dinsdag niets vragen, omdat men moet bedenken wat op woensdag te doen, woensdag gaat het gebeuren,niks vragen, want men is druk donderdag niet zeuren,want moeten bedenken wat in het weekend te doen en vrijdag al helemaal niks vragen, het is immers bijna weekend.

 • no-profile-image

  Red Overall

  Annechien en anderen, korte termijn acties om schade zoveel mogelijk te beperken, OK. Maar maak er een dialoog van! Niet "wij zijn zo zielig en jullie maken ons kapot". Nee, zeg "laten we kijken naar onze gezamenlijke doelen en die in samenwerking gaan nastreven". En de doelen die niet hetzelfde zijn, probeer daar een modus voor te vinden, een tijdpad, bijv. behoud de uitbreidingsmogelijkheden voor een jaar of drie, zodat de korte termijn dynamiek en daarmee overlevingskansen mogelijk blijven. Maar verbindt daar bijv. de voorwaarde aan dat eventuele uitbreidingen in de 5 jaar daaropvolgend weer teniet worden gedaan. Zodoende heb je tijd gekocht die je vanaf morgenochtend 8:00 uur gebruikt om continu te innoveren zodat je over 8 jaar meer verdient met minder varkens. En die innovatie hoef je niet alleen te doen. Laat de provincie zich eraan commiteren, laat de WUR praktisch nuttig onderzoek doen, maak gebruik van patenten (het EPA in Rijswijk ligt vol met gratis innovatieve ideeen) en schakel creatieve geesten in zoals mijzelf zei de gek. Pak het op en laat zien dat je de burger begrijpt. Zie hem niet als de tegenpartij maar betrek hem als partner in de keten.

 • no-profile-image

  Han

  @Jeroen je weet dat ik het vaak met eens ben zo ook nu weer. Alleen het meer hektares bewerken met één machien is de reken fout die iedere econoom maakt Het gaat niet over de oppervlakte maar over de tonnen die per machine gemaakt / geoogst worden. Het voortbewegen van de machines kost per ha nagenoeg evenveel brandstof en tijd of we praten over veel tonnen of weinig tonnen per ha. Als jouw tarwe € 200 / ton kost, de wereld prijs is het voer netzo duur bij jouw als bij mij. Ik ben als tarwe boer toch gek als ik via vlees miner vang per ton graan dan op de graan markt.
  Verder ben ik het Paul eens deondebuik gevoelens van onz eklanten kunne we niet negeren, die moeten we uitbuiten. Waarom zijn we als Nederlandse producenten bang voor de wereldmarkt? kunnen we onze eigen consumenten die overtuigen van de kwaliteit van ons product? Willen met alle geweld produceren voor een >onder< betaalde markt? Kikken op een grote ondeneming die niet levensvatbaar is, in plaats van levensvatbaar en minder geweldig?
  Het hele verhaal gaat niet over wel of niet gezond voor dieren. Het gaat over wat de burger wil en helaas in een democratie heeft die de macht als ze de meeste stemmen hebben. Het boeren probleem, te weinig stemmen op bestuurs niveau. Dit is alleen maar te verbeteren via het anticiperen op e ondebuik gevoelens, het betrekken van de burger bij je bedrijfsvoering, bij je beleid. Het lijkt tijd te worden voor de CSA (community supported agriculture) een combinatie van boer en burger die samen het plattelands beleid gaan maken en dit dan via de democratie invoeren.

 • no-profile-image

  Han

  Red Overall. Een goed relaas met toekomst visie. Ik sluit me aan bij je laatse opmerking over meedoen indien ---. Ik geef al zolang aan dat de landbouw eens uit zijn loopgraven moet komen en de dialoog moet opzoeken en / of met nieuwe ideëen moet komen om met de rest van Nederland, Europa etc. naar een nieuw platteland en nieuwe voedsel productie moet komen, ookal leidt tot minder export als de boer er maar een goed belegde boterham aan over houdt.

 • no-profile-image

  onno

  @han, CSA kan werken in bepaalde regio's en voor bepaalde doeleinden. Maar doet niet onder voor het feit, dat we de consument moeten inlichten over waarheden. Het probleem met onderbuikgevoelens is dat deze vaak in diaree over gaan en dus weer een ander gevoel geeft. Kun je geen bedrijf op runnen.
  Het heeft niets te maken met het kikken op grote bedrijven. De grotere bedrijven zijn er gekomen uit noodzaak. Als graan 200 euro op de wereldmarkt kost, zal de veehouderij dat moeten betalen en door moeten berekenen. Is eenvoudig. Gaat ook wel gebeuren.
  Ik beweer ook helemaal niet dat de landbouw niet samen moet werken met de consumenten. Integendeel. Maar dit moet wel op basis gaan van feiten.
  Toen mercedes 125 jaar geleden de auto fabriek startte, werden er wielen onder gezet, geen vierkante blokken. Misschien dat er consumenten waren die dachten dat de blokken toch wel mooier zijn en de auto's minder snel kunnen. De mercedes ingenieurs hebben toen ook gezegd: Kan niet, is onzin. Dat mogen we in de landbouw ook wel eens doen.
  Even over de graankosten en machine kosten. Een machine in het oostblok maakt nogal wat meer tonnen in een seizoen. Bij de nederlandse loonwerkers draaien de meest hakselaars en combines maar op halve kracht. En daarnaast moeten we even niet vergeten dat de grondkosten nogal een beetje hoger zijn in Nederland. Als je over werkelijke kosten spreekt, dan valt het rekenwerk over een dubbeltje meer over minder in de diesel totaal in het niet.

 • no-profile-image

  Red Overall

  Die opmerking van jou, Onno, over die vierkante wielen kan ik als innovator niet laten liggen. Een van de krachtigste innovatietechnieken is namelijk iets voorstellen wat absoluut onzin is, op het eerste gezicht dan wel te verstaan. De redenatie gaat bijv. als volgt: vierkante wielen onder een auto betekent een schokkende auto tot die uit elkaar valt. Om dit te voorkomen kun je denken aan een intelligente ophanging, een die zich aanpast aan het schokken door de wielen. Goed, met normale wielen eronder gebruiken we vervolgens die intelligente ophanging om hobbels in het wegdek te compenseren. We scannen het wegdek voor de auto continu en elke oneffenheid daarin wordt teruggekoppeld naar de intelligente ophanging. En je kunt op het dashboard zonder problemen een glaasje wijn zetten.

 • no-profile-image

  onno

  Of je laat het wiel gewoon rond met als zelfde eindresultaat...

 • no-profile-image

  jonge

  Tja, nu er eens iemand van de LTO zelf niet meer kan uitbreiden schreeuwen ze moord en brand. Maar mevrouw Ten Have waar was u de afgelopen jaren toen de NVV wel probeerde in Overijssel en Gelderland de kar rondom Nature 2000 vlot te trekken.....? Niemand van de LTO gezien....allemaal bang dat als de intensieve veehouderij meer ruimte kreeg de melkveehouderij er minder kreeg....dus koos de LTO zoals altijd weer de kant van de melkveehouders en lieten ze de varkensboeren rondom de Natura 2000 gebieden stikken.....is niet veel anders dan wat er nu in Groningen gebeurd.

 • no-profile-image

  jan

  Waarom zou je willen uitbreiden als er geen geld in de varkenshouderij te verdienen is.

 • no-profile-image

  boerinneke

  Hebben wij niet al altijd dit probleem, ben blij dat er nu eens een bestuurder met het probleem geconfronteert wordt.Alleen jammer dat iemand die het "goed"met de sector voor heeft ook alleen maar kan na kauwen dat we vooral schaal vergroting moeten toepassen om onze kostprijs te verlagen. Moet een LTO persoon er niey voor staan dat vooral de opbrengstprijs omhoog moet zodat we wat kunnen verdienen met het aantal varkens wat we nu hebben..

 • no-profile-image

  't hart

  Jeroen, ik begrijp uit jouw reactie dat bij jou bij de koeien de kostprijs idd op hetzelfde niveau ligt als hier in west europa? En 2 van jouw personeelsleden van 100 euro doen net zoveel als een personeelslid in west-europa? Hoeveel personeelsleden heb jij dan in totaal op je bedrijf? Inclusief alles op kantoor, administratie ed?
  Onno, 500 bunder combinen keer 3 ton is 1500 ton in ukraine. Dat is ongeveer 150 bunder in Nederland. Of wou jij beweren dat een gemiddelde combine veel meer doet in Ukraine? En wat zijn dan mijn kosten om 500 ha grond te bewerken, te zaaien, zaaizaad, kunstmest, spuiten?

 • no-profile-image

  Jeroen

  't Hartkamp.
  Nee dat zeg ik toch niet, de koeien doen het goed financiel gezien.(melkprijs schommelt wat tussen de 35 en 40 euro)
  Personeel vergelijking> wat kost jou een medewerker in Nederland? Incl alles? 2500 euro.
  3 ton? We halen er toch wat meer af. Korrelmais had ik gezien, wat op 6.5 ton ha.
  500 ha, wat jou kosten zijn, die weet jij, want jij beweerd dat mijn kosten hoger zijn, dus jij weet precies wat de kosten bij jou en mij zijn.
  Maar als jij 40 ha zelf hebt, wat is de waarde in de verkoop? 1.2 miljoen? Dat als krediet hier geven a 15 procent= 180.000 euro:40=4500.- die jij moet verdienen.

 • no-profile-image

  't hart

  't lijkt wel wikipedia hier, binnen een paar minuten heb je antwoord! Hoewel, antwoord.......? Een vraag met een wedervraag beantwoorden duidt erop dat degene die iets gevraagd wordt het antwoord niet weet.
  Enfin, Personeel heb ik niet, maar zal idd wel zoiets, of meer, kosten. Nog steeds ben ik erg nieuwsgierig naar het totaal aantal mensen dat in dienst is bij jou en dan in verhouding met bv. jouw melkproductie. Die 3 ton was niet gebaseerd op korrelmais maar op tarwe/gerst, veel meer als 3 ton gemiddeld over de jaren en de verschillende bedrijven, vergeet het maar. Maar goed de korrelmaisopbrengst in Nederland ligt in ieder geval al een stuk hoger dan in ukraine, terwijl het Nederlandse klimaat redelijk ongeschikt is voor fatsoenlijke korrelmais. 2005 t/m 2010 12,7 ton bij 16% vocht volgens PPO. Da's bijna 2 keer zo hoog als jouw 6,5.
  Die rente die jij daar netjes uitrekent is precies wat jouw kostprijs omhoog jaagt aangezien jij die rente betaald over jouw investeringen (uitgezonderd je land want dat kost bijna niks), daar gaat je kostprijs.
  Tenslotte, die melkprijs die je noemt, is dat je verkoopprijs of je kostprijs? Ik ben heel erg nieuwsgierig naar je totale kostprijs per kg product. Ik denk dat als je alles mee gaat rekenen je kostprijs nagenoeg hetzelfde is als in west europa, dus dat je het met de aantallen verdient (of verliest), maar ik kan er natuurlijk naast zitten.

 • no-profile-image

  Jeroen

  ´t hart, gerst/tarwe wist ik zo niet en wou niet met onzin nummer komen, korrelmais wist ik. mijn kostprijs weet ik wel, maar ik heb ook een contract waarin ik niet alles mag zeggen. Maar ik werk met oude stallen,dus geen hypermodern gebeuren wat de kostprijs omhoog jaagt. Want voor melk heb je gelijk, ga je stal alla techniek etc west europa neerzetten, zijn de verdiensten niet zo optimaal tenzij je het heel groot aanpakt. Mijn personeel aantal is nu nog 75 eind deze maand gaan er 35 uit. Opmerking dit is incl boekhouder,inseminator,veearts,pootbekapper etc, (de mensen die een NL agrarier inhuurd). Productie op jaar is ongeveer 4 miljoen(2010).
  De rente die jij nu gebruikt betekend nog dat je 2250 euro per ha winst die je moet maken, om voor de inverstering van het land.(exl vermogen voor andere objecten).En de rente die je noemt is bij inversteringen, nu is er ook mogelijk via green projects van danone voor een andere rente te lenen. Maar koeien in hypermoderne stal hier heb je haast geen voordeel. Waar is mijn antwoord?

 • no-profile-image

  Han

  @Onno hoe we het wenden of keren, de landbouw moet niet steeds in de verdediging en de stress schieten als er weer eens een ons ongewenste ontwikkeling aandient. Zinloos, neem de aanval de beste verdediging. Ik wil hier alleen maar zeggen, neem het voortouw en ga in gesprek met de burger, die democratisch de meerderheid heeft. Niet door je te verdedigen maar door duidelijk te maken, wat de gevolgen van de >mooie< politieke plannen zijn.
  @Jeroen ik weet dat de kosten in UA anders liggen dan in Nederland, helaas heb ik de brouwgerst in 2000 - 2003 (mijn tijd bij Interbev) niet onder wereld prijs kunnen maken, omdat de kosten over de hele wereld negenoeg gelijk zijn. Kan ik afgezien van enkele overbevolkte gebieden als Nederland uitgaan van ongeveer dezelfde kosten voor grond. Verder was en zal nog in UA de transport duurder zijn dan elders op de wereld vanwege slechte infrastructuur en bureaucratie bij de spoortransport. Indertijd rekende de internationale graanhandel met transportkosten UA gelijk aan 3 X kosten Europa gerekend aan boord zeeschip. Ik geef zowel jouw als Onno mee, >staar je niet blind op lage machine kosten per ton geoogst product<. Zolang jullie werken met >eigen< kapitaal zal het wel lukken, maar zogauw er bankgeld van 18 % of meer neer geteld moet worden voor je investeringen, zijn je lage kosten snel verdampt. Ik heb toen ter tijd geen bedrijf sluitend kunnen maken met dat soort rentes en de in UA geldende aflossings termijn van rond 5 jaar voor zowel machines als gebouwen. Ik weet Onno dat jij uitgaat van ingevoerd geld tegen de bij ons in het westen geldende rente van 2 x niks, maar dit mag geen uitgangspunt zijn voor een landbouw prijs beleid. Sorry maar hier ben ik tegen, want het is niet reëel om de prijzen af te stemmen op die enkeling die alle input voor de laagste kosten kan combineren, omdat hij over goedkoop geld beschikt en daarmee zich een plaats kan verwerven in een land waar de verdere kosten laag zijn.
  @'t Hart. neem van mij aan dat afgelopen jaar toen de melk mondiaal op zijn kont zat, het in de UA en Rusland niet beter was. Ookal roepn ze allemaal dat hun kosten veeeeel laaaager liggen dan in het westen, was het echt treurnis. Hier lagen dan vermoedelijk niet voerkosten aan ten gondslag, maar meer andere zaken die met het managment van doen hebben. Mijn ervaring is, dat wil men in Oost Europa ons weg concurern ze nog wel heel wat kosten moeten maken aan scholing, gezondheidszorg en vooral het leefbaar houden van het platteland, want anders blijven alleen de niet bruikbare werknemers over en is de rest vertrokken naar de steden om daar zijn heil te zoeken. Landbouw problematiek is meer dan een centje per kilogram meer of minder, gaan we in O.E, uit van zwaar doorgevoerde automatisering dan benaderen hun kosten de onze. een melkrobot melkt nu eenmaal niet meer dan 60 -70 koeien en maakt geen verschil tussen Nederland, Rusland of China. Voor de voederwinning geldt hetzelfde verhaal de Combine in Nederland is goedkoper dan in bv. Rusland (invoer heffing) omdat de heren hun eigen productie willen beschermen.

 • no-profile-image

  maarten

  Interessante discussie. Op ons bedrijf weet ik wel dat 100 euro/maand aan de lage kant is en dat is niet een officieel vast dienstverband. In een jaar tijd zijn de sociale (mn pensioen)lasten verdubbeld tot ca 70 euro per maand.
  Verder kunnen en willen de werknemers niet zoveel zelfstandig werken in vgl met NL. Ik ben altijd veel tijd kwijt met hen een beetje controleren, aanwijzigen geven en onderdelen/hulpmiddelen op scharrelen. Wij wonen ca 45 km van Lutsk, in deze stad kun je bij allerlei zaken wel terecht maar het is elke keer een zoektocht. Via telefoon of internet is het heel lastig om een vergelijkbaar onderdeel te krijgen. Bv onze Peugeot is 306 nu in onderhoud en er blijken diverse varianten van kleine onderdelen te zijn en dit is allen te zien als je ze in de hand hebt. Alleen kun je dan niet met je auto naar de winkel rijden. Los dit soort situaties maar op. Een hele dag heen en weer draven etc is niks.
  Tav tarwe en gerst veldopbrengsten zal het wel ongeveer kloppen (gem 3 ton/ha. meerjarig gemiddelde).
  De diesel is wel wat goedkoper maar is de afgelopen maanden vanwege overheidswege fors duurder geworden.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Ik heb ondertussen vernomen dat onze actie richting gemeenten om ze te benaderen om ook een bezwaar richting provincie in te dienen succes heeft. De gemeenten: Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde hebben een zienswijze ingediend bij Provinciale Staten dat zij het niet eens zijn met de regeling. Ik hoop dat er meer volgen. En jazeker willen wij een hogere opbrengstprijs. Op naar minimaal kostprijsniveau van €1,70. Een betere positie voor Nederlands varkensvlees in het NL schap. Dat zal ook een goede uitstraling naar het buitenland hebben. Dus voor iedereen goed.

 • no-profile-image

  Han

  Hoi Maarten. Bedankt voor je eerlijke verhaal waar kosten ontstaan in UA waar een Nederlander niet aan denkt. Ook Jeroen ziet dat vermoedelijk niet als extra kosten, hij heeft eenvoudig één of meer auto 's met chauffeur ergens op het bedrijf voor dit soort klussen. Zo zijn er nog wel meer van die verborgen kosten te vinden waar een West Europeaan geen weet meer van heeft. Een klein voorbeeld voor de niet Oost Europa gangers; Toen ik twee jaar geleden met een kapotte waterslang stond van de russische maishakselaar had ik meer dan 1,5 dag nodig om er één te vinden en binnen 24 uur had ik breekbouten uit Nederland voor mijn PZ aanbouwhakselaar op het land.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Investeren en schaalvergroten om de kostprijs te verlagen lijkt me meer op een lachertje. Wat hebben al die investeringen en schaalvergrotingen in de landbouw de laatste decennia nu opgeleverd. De opbrengstprijzen zijn gelijk gebleven, echter de kostprijs is intussen alleen maar gestegen!!!! Dan kun je wel roepen dat je gaat investeren om de kostprijs te verlagen. Maar dat blijkt dan een groffe leugen te zijn. De werkelijkheid is dat je met investeren en schaalvergroten je kostprijs niet naar beneden haalt, maar juist verhoogt. De inzet van investeringen en schaalvergroten is dan niet om de kostprijs te verlagen maar die kostprijs juist te verhogen. En daarnaast alleen maar inzetten op meer productievolume met een lagere marge per kilo product. ( kostprijs hoger, opbrengstprijs gelijk) Het neveneffect daarvan is, dat wanneer je als individuele boer gaat investeren en schaalvergroten, je niet alleen je eigen kostprijs opdrijft maar ook dat van je buurman. Vanwege die investering en schaalvergroting kun je dan als investerende boer met meer productievolume en minder marge toch proberen dan een gezinsinkomen te generen. Echter de buurman die niet investeerde krijgt die kostprijsverhoging, veroorzaakt door de individuele boer die wel investeerde, ook voor de kiezen. Waardoor de buurman vanwege zijn gelijk gebleven productievolume, maar nu met dezelfde lagere marge als de investerende boer, geen gezinsinkomen meer kan genereren. (Zo werkt tegenwoordig de economie nu eenmaal.) De praktijk wijst uit dat ten gevolge van flink investeren en schaalvergroten in de landbouw de kostprijzen de laatste decennia uit de pan zijn gerezen. Het omgekeerde dus van de alom geprezen leus dat investeren en schaalvergroten kostprijsverlagend werkt. Zijn we niet allemaal een stelletje idioten??

 • no-profile-image

  Spuit

  Helemaal gelijk natuurboer. Ik heb nog altijd 2 koeien, 3 varkens en een moestuin. Laat een ander maar schaalvergroten.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Han, Ik weet die kosten drommels goed.
  Ik moet voor "elke scheet" betalen. Voor de werkplaats als de trekker daar mocht staan.
  Ik betaal voor elke kg luzerne kuil,mais kuil, alle kosten zijn gerekend. Dat het hier niet het heilige eiland is weet ik ook. Maar door dat de Hectare kosten laag zijn kan ik al een goed basisvoer maken voor redelijke prijs, als je dus alles gaat rekenen en dat doen ze weer niet in NL.
  Ik heb nieuw zeil aan de zijkant van de stal, 350 meter, nog geen 8.000 euro,ziet er wel niet zo goed uit als EU product, maar doet het zelde en ik kan het nog vaak vervangen voor die prijs die ik van hun kreeg. Alleen vertrouwen kan je hier weinig en veel controle nodig en veel tijd daar aan kwijt. Het is net wat je leuk vind. Maar nieuw grootschalig projecten zijn haast gedoemd om te mislukken door lokaal management,wat niet die beloofde 9.000 liter uit de koe trekt.
  Maar hier nieuwe stal voor 2.000 zeugen neerzetten is sneller gedaan dan in NL.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Beste Annechien, als je kost met een stal van 7000 m2 niet kunt verdienen wat moet je dan in godesnaam met meer.

 • no-profile-image

  bison rancher

  Als ik dit zo lees vraag ik me af waarom iemand nog steeds probeert te boeren in dat overbevolkte vliegenpoep Holland.
  I zou zeggen verkoop die rotzooi en ga naar Canada.Hier kun je nog aan the gang zonder all dat gezeik van dit regeltje dat regeltje.
  Ik was dat geouwehoer 30 jaar geleden al zat in Nederland.
  Ik zal niet zeggen dat je van boeren hier rijk word,maar waar ik zit zitten je niet dwars om elke heining paal en kram.
  Ik heb hier nog nooit om een vergunning gevraagd als ik wat wou bouwen.Gewoon materiaal kopen en opzetten.End of story.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Ik vind Annechien steeds een voorbeeld van een modern LTO-bestuurder, net als Jan Cees Vogelaar en Hans Huibers. En toch kan ik haar standpunt in dit geval moeilijk begrijpen. Wel als boer zijnde. Want de boerenrealiteit is dat schaalvergroting economisch aantrekkelijk is. Maar als 5.000/7.500 m2 (= een halve of driekwart hectare) varkens nog niet genoeg is, wat dan wel? 2 hectare of 10 hectare varkens? Met als gevolg dezelfde kwetsbaarheid als de glastuinbouw? Met name door de enorme kapitaalsintensiviteit. Vanuit boerenstandpunt is die uitbreidingsdrang begrijpelijk, maar vanuit het sectorbelang??? Mijn stelling: de melkveehouderij heeft grote concurrentiekracht ONDANKS productiebeperking - door grote bodemvruchtbaarheid en gunstig klimaat. De intensieve houderij heeft een matige concurrentiekracht JUIST DOORDAT de keuze in het verleden is gemaakt om de sector geen groeibeperkingen op te leggen. Met als gevolg dat veel varkens/kippenboeren een half jaarinkomen kwijt zijn aan mest die tot ver in Duitsland weg moet (wat als ze opeens de grens dichtgooien door bijv dioxine, virus, bacteriën in de mest?). En wat vinden varkensboeren in andere delen van het land? Uitbreiding in Noord-Nederland betekent stoppen van boeren elders. Vanwege dieren/mestrechten kan dat een warme sanering betekenen, maar is daar op sectorniveau over nagedacht? Mij komt het over dat de enige drang is: onbeperkte groei.

 • no-profile-image

  't Hart

  Jeroen, dat zijn antwoorden waar je wat mee kan. Niet de hakken in het zand en maar in het wilde weg wat terugroepen, maar duidelijke antwoorden.
  Ik denk dat de aanpak bij jouw op het bedrijf de enige juiste is, met weinig investeringen een zo hoog mogelijke opbrengst halen. Dus niet de superdure stallen en machines maar de oude gebouwen gebruiken en toch een hoge productie halen.
  Blijft het feit dat een melkkostprijs bij mijn weten met name bepaald wordt door de voerprijs en die kosten liggen in ukraine nu eenmaal niet lager dan in west-europa. Je hebt het zelf over lage kosten per hectare, maar wat telt zijn de kosten per ton product.
  Daarnaast is het ook nog eens zo dat er in Ukraine relatief duur management (8000 pp. per maand + verblijfskosten, huis, auto is niks) nodig is om die hoge producti te halen en weg is je lage kostprijs.
  Helaas is jouw kostprijs een geheim, maar wat ik maar zeggen wil is dat iedereen in West-europa het altijd heeft over het verschrikkelijk goedkoop produceren in het oosten, maar dat is en blijft een fabeltje

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Huib, ik snap je. Ik heb de cijfers in Groningen vanmorgen net opgezocht. Er zijn in tien jaar tijd: een 5000 biggen minder gekomen. 10.000 vleesvarkens meer en 5000 fokzeugen minder in Groningen. We zijn van 166 varkensbedrijven naar 103 varkensbedrijven gegaan. Dus een schaalvergroting met min of meer dezelfde aantallen dieren. Namelijk 155.000 in 2000 ten op zichte van 156.000 in 2009. Voor kippen zie je hetzelfde. Daar zie je een lichte daling en een verschuiving van vleeskuikens naar leghennen. Ik zie dat als markt. Dus een echte uitbreiding zie je niet in Groningen. WEL een schaalvergroting. Daar kun je op tegen zijn, maar het is wel een economische wetmatigheid op dit moment. Dus ook al wil je verandering, je moet de tussentijd wel kunnen overbruggen. WAt nu voorligt is dat die ontwikkelingen niet mogelijk zijn. Veel bedrijven liggen ook nog eens in WITTE gebieden en die mogen helemaal niet uitbreiden. Die zijn ten dode opgeschreven. Geen dynamiek is de dood in de pot. Dus niks ongebreidelde uitbreiding. Nieuwvestiging hebben we al een aantal jaren opgegeven. Het gaat om de boeren, die er NU nog zijn.
  En ja over die quotering al dan niet daar kunnen we hele bomen over opzetten. Ook de melkveehouderij staat aan de vooravond van de schaalvergroting. Zeker als de quotering wordt afgeschaft. Dat besef je toch ook wel? Ik vraag me ook wel eens af of het zo allemaal moet. Ik zou graag de beweging inzetten naar meer marktconcepten, naar onderscheidendheid. Naar een Nederlandse ham, die dezelfde uitstraling zou krijgen als de Parmaham! En er zijn nog veel zaken waar ik over dromen. Dromen zijn goed om je toekomstbeeld neer te zetten, maar de harde realiteit is dat je moet overleven. En dat we moeten proberen langzamerhand ons toekomstbeeld vorm te geven. Dat gaat niet van de vloer op de zolder. Maar gaat stapje voor stapje. En zo zal het ook gaan gebeuren. Maar dan moet er wel RUIMTE zijn om de plannen te verwezenlijken!!

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Ik had ook liever nog de boerderij van mijn opa met 5 koeien en 10 varkens. Nog een buurtsuper, geen internet en 1 zender op de zwartwit TV. Je kunt de klok echter niet stil zetten, hooguit 30 jaar terug door te verkassen naar een gereformeerde kolonie elders ter wereld.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Ik vind dat er echt te grote woorden gebruikt worden. Stelletje idioten, bananenrepubliek, sterfhuisconstructie, etc. En discussies op basis van emoties: is de reactie van bijv Spuit 11 een toonbeeld van diepgang? Alsof beperking van onbeperkte groei direct betekent terug naar Ot en Sien? Over de melkveehouderij. Het quotum is ooit ingevoerd omdat de melkplas onoverzwembaar werd met dramatisch lage prijzen. De melkveehouderij is bepaald niet stil gaan staan hierdoor. Volgens mij is het aantal bedrijven gehalveerd. In Groningen zijn veel gemengde bedrijven, akkerbouw en varkens. Zou het geen zegen blijken te zijn dat er beperkingen komen aan de varkens en bedrijven die willen uitbreiden dat "gedwongen"worden te doen in meer akkerbouw, dus meer grondgebonden varkenshouderij? Een constructieve opstelling zou kunnen zijn: nu een maximum van 7.500 varkens (of 5000 of 4000) en een jaarlijkse groei van dat aantal van 5 of 10%. Geen 20% want dat is verdubbeling in 4 jaar, verviervoudiging in 8 jaar, etc. Dat moet je als sector toch niet willen? Regels voor mest, dierenwelzijn, groeimogelijkheden dat lijken allemaal gevolgen van een stel idioten (ambtenaren, milieu/dierenwelzijnsmaffia, etc). Volgens mij is het direct gevolg van de dynamiek in de landbouw zelf. Namelijk een na-ijleffect van niet serieus nemen van kritiek op de landbouw in de jaren 70/80.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Beste Annechien, kun je mij voorrekenen dat je met 600 fokvarkens meer verdient
  dan met 300?

 • no-profile-image

  Bestuurder

  Het is al eerder gezegd, maar waar: Wat in Nederland als mega bestempeld wordt, is elders ter wereld vaak hobby. Wat jeukt is de beperkte ruimte hier. Geef gewoon elke bestaande locatie een bouwblok van 3 hectare en verplicht een plan voor landschappelijke inpassing. Verbied gelijk nieuwvestiging, er zijn immers locaties zat in Nederland en juist nieuwvestiging geeft actiegroeperingen en politieke druk.

 • no-profile-image

  onno

  Ik zal me niet in de discussie mengen of het wel of niet goedkoper is om in het oostblok te produceren. Ik weet wat het exact kost en opbrengt en dat kunnen heel veel nederlandse landbouwers niet zeggen. Ik weet wel heel zeker dat de kostprijs in ieder geval een mooi stukje lager is dan 32 euroct/l.. Als men nog steeds denkt dat Nederland een voorgangsland is in de landbouw, slaap zacht..
  @Huib. Leuk he, discussies op emoties. De politiek doet elke dag niet anders. Partij van de dieren is hier totaal op gebaseerd.Mijn ot-en-sien verhaal moet je niet uit de context halen. Het verhaal is om ook de melkveehouderij erbij betrekken, omdat 5000 m2 gebouwen ook in de melkveesector sneller overschreden wordt dan je denkt.
  Je praat over een na-ijl effect van 30 jaar.. Dat is ook onzinnig. In die 30 jaar is nogal een beetje veranderd en verbeterd. En inderdaad we kunnen nog veel meer verbeteren en innoveren, maar dat is in elke bedrijfstak gelijk. Als we dat niet gedaan hadden woonden we nu nog in een hol.
  Ook zeg je dat een groei van pak 'm beet 10% wel kan.. Een bedrijf van 200 koeien, heeft dus in 10 jaar een verdubbeling, minimaal. Das leuk voor Nederlandse begrippen, maar dat wil de politiek dus niet.
  Ik weet ook niet of er wel eens wat gelezen wordt wat door de FAO geschreven wordt, maar dan kan ik je wel inlichten dat de wereld toch echt wel wat veranderd is. En dat er 50% meer voedsel geproduceerd moet worden om iedereen rustig te houden. Je hebt gezien wat er in Egypte gebeurd is nadat de voedselprijzen teveel stegen. Een paar jaar geleden was dat bijna hetzelfde geintje in de Ukraine,maar toen hebben ze in allerijl de broodprijzen naar beneden gedraaid.
  Nederland hoeft natuurlijk niet de hele wereld te bevoorraden en kan dat ook niet. Het gaat even om het punt.
  De regels voor mest etc zijn door de landbouw zelf afgeroepen,, omdat ze zich in deze als idioot gedroegen. Eerlijk is eerlijk. Maar dat wil niet zeggen dat de politiek zich nu niet idioot gedraagt. Vergeet even niet dat alle regeltjes een enorm kostprijsverhogend effect hebben.

 • no-profile-image

  maarten

  Hoezo eerlijke verdeling van voedsel rondom in de wereld. Dit zal zeer waarschijnlijk de komende 50 jaar ook wel niet gebeuren. De huidige bestuurders/machthebbers hebben daar geen boodschap aan. Dus ook al stijgt de wereldvoedselproduktie ongeveer in vergelijkbare mate als de verwachte bevolkingsgroei, dan heeft dat nog dat gewenste eelijke resultaat. Afgezien verstorende factoren van allerlei tijdelijke en regionale verschillen in klimaat (bijv oa Australie) en grondstof/milieuschandalen (dioxine in Duitsland).

 • no-profile-image

  onno

  @Maarten. Is gewoon een politiek besluit...Kijk maar hoe dat ongeveer gegaan is in de Ukraine. En zolang ontwikkelingshulp mensen alleen maar een waterputje slaan omdat ze zichzelf zo belangrijk vinden, wordt het voorlopig ook niet anders.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Onno, het lijkt me sterk dat je uit kunt rekenen wat melkproductie kost en opbrengt in de oostblok landen. Tenzij je de melkveehouderij dominant wil laten zijn in de totale veehouderij. Op de veevoermarkten zijn niet alleen de melkveehouders actief. Maar daar komen de melkveehouders de varkenshouders, kippenhouder e.a. ook tegen. Wil je voor de melkveehouderij voor kostprijs en opbrengstprijs exacte berekeningen maken, dan komt het er op neer dat de veevoerprijzen op basis van de melkveehouderij moeten worden neergezet. En de varkenshouders, kippenhouders e.a. op de veevoermarkten geen rol mogen spelen. Anders valt een berekening kostprijs/opbrengstprijs van melk niet te maken. En die veevoermarkten zijn juist de crux in veehoudersland, ook voor de Nederlandse varkenshouders. Echter de melkveehouderij heeft een politiek gevoelige status, en daardoor komen de veevoerprijzen op melkveehoudersniveau te liggen. Waarbij de varkenshouders, kippenhouders e.a. het nakijken hebben. En zolang de politiek, vanwege die politiek gevoelige status, de melkveehouderij financieel (subsidies)nogal meer ondersteunt dan varkenshouders, kippenhouders e.a. Dan wordt op de veevoermarkt door sectoroverschrijdende concurrentie een voordeel aan de melkveehouderij gegeven en tegelijk een nadeel aan de varkenshouders, kippenhouders e.a.
  Verder hebben de Nederlandse melkveehouders binnen LTO een democratisch dominante rol, waarbij de Nederlandse politiek de melkveehouderij ook nog eens een politiek gevoelige status geeft. Met als resultaat dat ten opzichte van varkenshouders, kippenhouders e.a., de melkveehouders in Nederland de beste financiele resultaten behalen en het meeste toekomstperpectief hebben. Praktijk!!!!!!Ook de mestwet is zo in elkaar gezet dat de melkveehouders er gemakkelijk mee uit de voeten kunnen, terwijl de intensieve veehouderij en akkerbouw er grote moeite mee hebben. Die dominante rol van de melkveehouderij in landbouwend Nederland mag wel eens een paar stappen achteruit gezet worden. Op dezelfde manier doorgaan betekend dat in Nederland de melkveehouderij momenteel door sectoroverschrijdende concurrentie de grootste bedreiging vormt voor intensieve veehouderij, akkerbouw enz. Ook al zouden de Nederlandse varkenshouders geweldig innovatief en vooruitstrevend zijn. Ze zullen dan eerst door een betonnen muur van de melkveehouders moeten. Want o wee die innovatie en vooruitstrevendheid van de varkenshouders zou best eens ten koste van de melkveehouderij kunnen gaan. Dat het andersom gaat, meer koeien en minder varkens in Nederland, zien de melkveehouders liever. Als je het mij vraagt zullen de melkveehouders in Nederland een stapje terug moeten doen. Eerder komt er geen lucht voor de Nederlandse varkenshouders.

 • no-profile-image

  Hessel Bouma

  Ben het met Annechien eens, gezonde familiebedrijven dienen toekomst te houden. Met Gem. Zuidhorn overeenstemming voor een gewone uitbreiding van vleeskuikens, ingebed en ruimtelijk netjes ingepast. Gaan van 68000 naar 106000. Een normaal gezinsbedrijf, die milieuvoorzieningen kan betalen. De PvdA wil toch ook het gezinsbedrijf overeind houden.
  Hessel Bouma.

 • no-profile-image

  onno

  @Natuurboer. Ik kan toch echt wel zien wat het op onze bedrijven kost...
  Wat je even overslaat is dat de nederlandse melkveehouderij gedwongen was om grondgebonden te worden, waarentegen varkenshouders van alles anders mochten en kunnen uitvinden. Ik wil het nog wel even zien, als een gemiddelde varkenshouder nu grond moet bijkopen voor 60.000 euris per ha.
  En ga me nu alsjeblieft niet vertellen dat de melkveehouderij niet innoveert. Wat men in Nederland doet staat niet als voorbeeld voor de rest.
  Maar goed, mijn punt is bij deze dus gemaakt, dat door intern gekonkel de nederlandse landbouw niet verder komt. En ik geloof dat jij ook nog eens een stukje geschreven hebt over de concurrentie van boeren onder elkaar en dat dat niet zo fraai is..

 • no-profile-image

  maarten

  Niet alleen bewegen de varkens- en pluimveehouders op de graanmarkt. Op dit moment is er een maximale broodprijs in Oekraine. DE politiek heeft dat bepaald! ca 30 eurocent/800 gr. Verder heeft men de graanhandelaren verplicht BTW aan hen af te dragen. Deze konden zonder dat ze zelf grond in gebruik te hebben zonder BTW te verrekenen graan kopen en verkopen. Nu is het voor hen niet meer aantrekkelijk om aan de binnenlandse handel hun graan te slijten, dus proberen ze het te exporteren. IK ben maar een kleine varkenshouder maar ik moet maar afwachten of de in december gekochte/betaalde partij komende week wordt geleverd en of er eventueel nog bij betaald moet worden. Zoals Jeroen al eerder schreef is de varkensvleesprijs fors gedaald, dus weinig of geen resultaat. Dit soort eenzijdige politieke denken verstoren, de agrarische zaken flink en is dus een instabiele risicofactor, die onkostenkant behoorlijk ondoorzichtig maken.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Dat schaalvergroting een economische wetmatigheid is onzin. Dat gaat voor de landbouw in elk geval niet op. Het gaat om de marge mevr. ten Have Als economische wetten in de landbouw zouden gelden dan zou men produceren voor een koopkrachtige vraag. Die marge krijg je niet als men meer gaat produceren. Ik begrijp niet dat je daarin blijft geloven. Ook al is de produktie in Groningen niet veel veranderd, het is toch teveel voor de huidige vraag in de markt. CDA'ers en LTO'ers lullen allemaal hetzelfde; de produktie moet plaatsvinden op gezinsbedrijven. Daardoor zijn de arbeidskosten vrijwel nihil en kunnen de opbrengstprijzen laag blijven. En al dat gelul is in het belang van het grootkapitaal en zeker niet in het belang van boeren.

 • no-profile-image

  onno

  Maarten. We zitten in het ietwat zelfde schuitje. Ik moet er wel bij aantekenen, dat als men de broodprijs niet aan een maks bindt de rapen goed gaar worden in het ukr-landje. Je zei zelf al, gepensioneerden krijgen daar zo'n beetje 70-80 euro per maand. En zelfs in de Ukraine kun je daar niets van kopen.
  Graan wordt nog niet echt ge-exporteerd vanwege de export ceritficaten die je niet krijgen kunt.
  Nibulon en andere grote jongens moeten ook wat verkopen anders kunnen ze niet beginnen met hun eigen voorjaarswerkzaamheden. Dus zal wel wat los lopen denk ik, althans voorlopig.

 • no-profile-image

  maarten

  Een goede vriend en collega hier had ook in december een partij graan gekocht. Gisteren zouden er 4 vrachten aankomen bij op het bedrijf. 3 zijn aangekomen en nr 4 spoorloos. Dat zijn geen lekkere grappen. Een fikse aanbetaling gedaan, vervolgens in ruim een maand tijd een marktprijsverhoging van ca 35 euro/ton. Gevolg voor mijn/zijn bedrijfsvoering? In dezelfde periode de vleesprijs met ca 30 eurcent naar beneden. Verder flink gestegen brandstof en kunstmestprijzen en deze lopen bijna elke dag op met het naderen van het voorjaar. Al is het hier vandaag bar winters met al gedurig een (natte)sneewsormbui.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  hendrik, broer van Gait, vertel jij me eens wat jij nu concreet voor ogen hebt. Vertel mij hoe jij je bedrijf voert. Waardoor verdien jij meer geld dan ik. Dan kan ik ervan leren. Ik ben heel benieuwd.

 • no-profile-image

  Gait

  Hendrik met zijn gezinsbedrijf waar de arbeidskosten bijna nihil zijn.... Het zegt genoeg over zijn eigen stomheid.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Vreemde reactie, Annechien. Hendrik, broer van, heeft wel een punt. Er zijn maar weinig boeren en tuinders die marktonderzoek doen naar afzetmogelijkheden. Ze pakken hun boeltje, keurig verpakt in een accountantsrapport, gaan naar de bank en vragen hoeveel geld ze kunnen lenen. Vervolgens gaan ze produceren, varkens, melk, tomaten maakt niet uit want het product wordt bij VION, Campina of The Greenery afgeleverd en die moeten het maar slijten. Zijn de opbrengsten vervolgens niet naar hun zin gaan ze op straat protesteren, daar hebben ze tenminste een gezicht, of anoniem schelden op internet. Wat er gebeurt als de opbrengsten wel positief zijn weten we allemaal. Dan gaan we er nog eens flink wat meer van maken, totdat.......de geschiedenis zich herhaalt.

 • no-profile-image

  Boer Harms

  Hendrik, je hebt er niet veel van begrepen. Kijk om je heen, de kruidenier en de bezorgbakker in de dorpen zijn verdwenen, in de grotere dorpen zijn nu nog de kleine supermarkten als Attent, Spar, etc, maar die zullen ook verdwijnen onder het gelweld van Lidl, Jumbo en andere grote meagamarkten, de lokale banken verdwijnen dit alles onder de economische wetmatigheid van schaalvergroting. Kortom schaalvergroting is onontkombaar!!
  Terug naar de veehouderij. Groningen beperkt bouwblokken tot 5000m2 onder invloed van emotionele onderbuikgevoelens t.a.v. "mega"bedrijven. Hoe kun je nu verwachten dat je met een halve werkweek (5000m2 is ca 4500 vleesvarkens) wel een volledig gezinsinkomen behaalt? M.a.w. waarom is de agrarisch ondernemer in Groningen veroordeelt tot een baan erbij of wellicht (zoals LTO ons vaak wil doen geloven) een boederijwinkeltje erbij, een minicamping, agrarisch natuurbeheer en andere flauwekul....

 • no-profile-image

  Albert

  Boer Harms is net iets slimmer dan boer Paul en Hendrik. Ook Paul krijgt geen 100% garantie op afname van zijn product. Net of kleinere boeren wel marktonderzoek verrichten, praat toch wijzer.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Albert, je mist het punt. Wel gegarandeerde afname maar helaas nog geen gegarandeerde of kostprijs gerelateerde minimumprijs. Die richting wil ik wel op en dat kan alleen in een markt waar geproduceerd wordt naar gelang er vraag is. Niet andersom.

 • no-profile-image

  Han

  Hendrik broer v.G. 12 febr 18.24. Ik ben het met deze reactie eens, met de kanttekening dat de techniek ons in staat stelt meer te produceren per man en we om dit financieel goed te maken naar schaal vergroting moeten. Of deze schaalvergroting meer inkomen oplevert is de vraag, tot nog toe heeft de vraag naar voedsel meer dan bij kunnen houden. Gevolg al meer dan 50 jaar een opbrengst prijs onder de kostprijs. Nog steeds geloven onze voormannen na rijp beraad met hun economen, dat de boer maar weer richting Rabo moet om de schaalvergroting door te zetten. Uitkomst mag bekent verondersteld worden, marge niet groter, risico wel groter zonder dekking. Mijn vraag aan Annechien ;'Waarom moet een boer genoegen nemen met arbeids inkomen van niet meer dan dat van één arbeidskracht en terwijl zijn gezin en zijn kapitaal meewerken in het bedrijf en hij alle financiele risico's draagt??

 • no-profile-image

  natuurboer

  Preces Paul, wij zitten wel zowat op één lijn. Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. En dan eerst verkopen met prijsafspaak en dan pas produceren. Dat doen de autofabrikanten ook. Via een garage verkopen de autofabrikanten eerst een nieuwe auto mét een prijsafspraak aan de consument en daarna pas wordt de nieuwe auto geproduceerd. Daardoor worden er ook nooit meer nieuwe auto`s geproduceerd dan er verkocht zijn. ( Ooit wel eens een klioknallerauto voor de halve nieuwprijs kunnen kopen????). Waarom mogen autofabrikanten als ondernemer deze handelswijze met de consument wel toepassen. Terwijl de boer als ondernemer dat niet mag. En het nog nog altijd andersom moet doen. Eerst produceren vóórdat het verkocht wordt. Weet U het waarom tussen autofabrikant en boer dat handelsverschil met de consument bestaat?? Volgens het ministerie van ELI zijn autofabrikant en boer toch beide gelijkwaardige ondernemers?

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Als je wilt weten hoe ik naar de toekomst kijk, lees dan nog eens mijn blog DUURZAAMHEID, ZORGT NIET VOOR ONDERSCHEID van rond de jaarwisseling. Dan weten jullie hoe ik naar de toekomst kijk en welke richting we op zullen gaan.
  Ik heb niet voor niets gezegd dat de prijs naar €1,70moet. Dat is de prijs die we voor een kg vlees moeten ontvangen om alle kosten vergoed te krijgen. Dat is arbeid, inclusief rente en aflossing en alle kosten. Dus zeker heeft de boer recht op een fatsoenlijk inkomen.
  En dat we maar ongebreideld door kunnen en moeten gaan met schaalvergroting. Ik denk van niet.
  Wat mij nu boeit is, hoe denkt Hendrik, de broer van, hier nu over. Jij wilt een quotering? Gaat de boer zich bezig houden met marketing? In plaats van de P van produceren? Hoe blijven we Europees concurrerend? Ik hoor het graag.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Er denkt iemand grappig te zijn met de post van 20.36. Waarschijnlijk hevig gefrusteerd door de lage prijzen maar ik vind het niet aardig.
  DE oplossing voor betere prijzen is hier meermalen besproken. Simpel gezegd is het niet anders dan dat te produceren waar koopkrachtige vraag naar is. Het liefst nog een kwart procent minder. Ik heb mijn bedrijf in 1994 omgeschakeld naar biologisch. In die tijd kwamen vertegenwoordigers langs om te vragen of je iets voor hen wilde telen. De vraag was groter dan het aanbod. En dan kun je leuke prijzen maken. De biologische pluimvee produktie groeit harder dan voor mij wenselijk is en is aangewezen op export. Biologisch voer wordt van verre aangesleept om hier de biologische kippen te voeren. Ze gaan de gangbare landbouw achterna. Daarom ben ik overgeschakeld op biologisch dynamische landbouw. Nu produceer ik voldoende voor de vraag in de markt en krijg een faire prijs voor mijn produkt. Dat kan en werkt goed.
  Nu wil ik niet dat alle pluimveehouders overschakelen op BD, maar ik wil aangeven dat het systeem kan werken als je met elkaar de produktie weet te reguleren.

 • no-profile-image

  onno

  Ik ken dat Maarten.. Het gaat voor velen in de Ukraine een niet zo lekker jaartje worden, denk ik.
  Ik heb eens met de directeur/eigenaar van Nasa Raba, die ca 50% van alle kip producten in de Ukraine levert, een bak koffie gedronken.. Die heeft me gewaarschuwd, toen ik in de Ukraine begon, en zei: Alles wat je wilt doen, moet je zelf doen, in eigen beheer houden. DAt is de dus een van de redenen dat wij de ondernemingen zo groot maken..Succes Maarten!

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  In Nieuwe Oogst staat een artikel dat grenzen aan bedrijfsgrootte in veel provincies worden ingevoerd. Als je boeren vraagt dan zal iedereen zeggen daar tegen te zijn. Maar als je een andere vraag stelt: is het goed dat er bedrijven met 1 of 2 hectare varkensstal komt dan zal het antwoord heel verschillend zijn. Iedere boer wil uitbreiden. Maar voor de een betekent dat: als de prijzen nou een beetje redelijk zijn en over tien jaar komt er wat grond van een buurman vrij dan kan een van de kinderen het bedrijf mooi overnemen later. Maar er is ook een groep die heel andere zienswijze heeft: innoveren, moderniseren, schaalvergroten. In de akkerbouw: gps, rupsbanden, onbereden grond, extra land, grotere gebouwen. In de melkveehouderij: melkrobots, richting 500 koeien. In de intensieve veehouderij: alles automatiseren, 1, 2, 5 ha stal. In de galstuinbouw: alles mechaniseren, 2, 10, 30 ha kas. Er is sprake van 2 subculturen (dat bedoel ik niet eens als waardeoordeel). De grootschalige boeren kijken vooral naar elkaar - en ook naar het buitenland. Gevolg is de gedachte dat niet uitbreiden levensgevaarlijk is. Als er wat verdiend wordt ga je dat niet stoppen in >aflossen + belasting betalen< maar in >nvesteren + hypotheek verhogen< Met als gevolg een enorme kwetsbaarheid. De gedachte dat marktliberalisering dwingt tot schaalvergroting kan dan zomaar verkeerd uitpakken. Zie de verhalen van ondernemers in O-Europa hoe de kwetsbaarheid toeneemt. Nog een belangrijk detail: koeien melken in Rusland is nu interessant want een mooie prijs, want nog importerend. Maar de kosten van importeren/exporteren (=transport) zijn hoog. Zie graansector in Oekraïne: totaal kosten af boerderij naar haven in Oekraine naar Rotterdam is ongeveer €0, 05 - €0,07 per kg. Bij wereldmarktprijs van €0,10 kan dat niet uit. Bij €0.20 loop je binnen - als je tenminste mag exporteren. Maar ik begrijp de emotie wel: Ondernemen is ook het proberen een droom te verwezenlijken. Als een "stel idioten"dat blokkeert is dat frustrerend. Maar als je geen regels wil dan moet je niet naar het oosten gaan.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Huib, ik snap dat je niet oneindig door kunt gaan. Dat dit doodloopt. Maar in Groningen is het zo dat er gewoon veel bedrijven helemaal niets kunnen en dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is iets anders dan 2, 5 of 10 ha. Of welk getal je maar invult. Dus daar zit een groot verschil.
  Hendrik, dank voor je antwoord. Ik lees ook dat je zorgen hebt over de biologische tak. Zolang het een vraagmarkt is, gaat het goed. Maar nu er geexporteerd moet worden, maak je je zorgen. Wat gaat daarop jullie antwoord zijn? Hoe ga je daar uitkomen?
  Overigens was het in de varkensmarkt zo dat toen Duitsland een vraagmarkt was, dat een prijsverhogend effect had. Nu Duitsland zelfvoorzienend is, zitten we in de problemen.
  Hoe gaan we hiermee om? Productieregulering? Hoe moet dat in een exportmarkt? Hoe gaan we dat Europees regelen in een liberale markt? Of zijn er andere mogelijkheden? Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden!

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  "In Groningen zijn veel bedrijven die helemaal niets kunnen en dat kan niet de bedoeling zijn" Voor velen is één van de routes - starten/uitbreiden in de intensieve veehouderij - afgesloten. Is dat erg? Dat zal de toekomst uitwijzen. Misschien is het alternatief wel erger. Je zegt dat Duitsland eerst een exportmarkt was en nu niet meer. Wat is het individueel belang van een boer? Mogelijkheid tot groei of gedwongen worden tot andere activiteiten? Zijn kelinere bedrijven met nevenbaan wel minder rendabel?kwetsbaarder? En waar wordt je liever door gedwongen: idiote ambtenaren of de markt? En wat is het sectorbelang: dat er nieuwe bedrijven bij mogen komen? En is het een sectorbelang dat afremmen de 1.5% grootste bedrijven (cijfer Nieuwe Oogst) mag uitbreiden? Wat is de sectorvisie in deze?

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Beste Annechien, Omdat ik de ontwikkelingen voor biologisch eieren zorgelijk vind ben ik overgeschakeld naar biologisch dynamische produktie. Deze is grondgebonden omdat BD pluimveehouders minimaal 50% van de voederbehoefte zelf produceren. De produktie is vraaggestuurd en dus zijn er nooit teveel BD eieren. Liberalisering op de wereldmarkt van landbouwprodukten is niet goed voor de boeren. LTO zou daar in het belang van de boeren tegen moeten zijn. Een verbetering van de opbrengstprijs is alleen realiseerbaar via produktie regulering. Je moet je niet afvragen hoe dat dan moet worden ingevuld maar je moet het eerst willen en dan gaan invullen. Tot nu toe heb ik die wil bij de LTO nooit waargenomen.
  Als elke varkenshouderin Europa 10% minder varkens gaat houden is het probleem van lage prijzen opgelost.

 • no-profile-image

  onno

  Huib. Schaalvergroting naar een bedrijf met 500 koeien? Leuk, maar dat mag dus niet. Geeft namelijk meer dan 5000 m2 aan gebouwen. En innoveren? Wat moet je nog meer innoveren dan een melkrobot, voerrobot..

  Waarom zou je graan vanuit de Ukraine naar Rotterdam verschepen? Je hebt Rusland als achterland, Turkije op een dag varen, Egypte binnen handbereik.
  De andere kant op naar China, Iran Irak India. Is allemaal niet zover als je denkt.
  In het oosten zijn uiteraard ook regels. Toch een verschilletje.. Als je daar netjes werkt kun je verder als ondernemer. In Nederland kun je nog zo netjes werken, maar zodra je iets hoger dan het maaiveld komt word je afgemaaid.
  Laten we ook niet vergeten dat de schaalvergroting is ingegeven door de noodzaak om te investeren in milieu eisen. Niks mis mee, maar moet wel betaald worden. En waarom mag een veehouder niet zo groot zijn, dat hij een paar arbeiders aan het werk kan hebben, zodat hij ook eens tijd kan hebben om de musical voorstelling van zijn dochter op de basisschool kan bijwonen.?
  In het oosten moeten de mensen werken voor hun kost, en zijn blij dat ze voedsel krijgen van een fatsoenlijke kwaliteit. In het westen gaat alles ten onder aan mensen die zich in feite doodvervelen en dan maar onderbuikgevoelens ontwikkelen en deze projecteren op anderen.
  Ik geloof dat Han wel eens gezegd heeft: In het oosten is het idee sterk; Ik heb niets dus zul jij ook niets hebben.
  In het westen is het nog erger..

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Hendrik, dank voor je verdere uitleg. Tot nu toe kiezen we voor liberalisering omdat dit het overgrote deel van onze leden wil. Ik heb echt geen andere signalen. Dan een aantal mensen die er anders over denken. Een aantal zitten vaak in dit forum. Jij bent er één van. Paul Jansen, Huib. En natuurboer? Wellicht lopen jullie voor de troepen uit. Ik ben voorzitter van de vakgroep varkenshouderij van LTO. Zo af en toe test ik eens wat mijn leden vinden. Houd ik ze eens een spiegel voor. Uiteindelijk bepalen zij. En niet ik.
  Ikzelf ben er wel van overtuigd dat we moeten zoeken naar nieuwe wegen. Een betere verbinding tussen producent en consument. Zorgen voor een onderscheidend product etc. We kunnen niet in een keer van de vloer op de zolder en zullen dus relatief 'veilige' experimenten moeten doen. En uit de ervaringen die we daar op doen verder moeten werken. Je aan de Nieuwe Oogst dat we daar als organisatie ook aan werken. Een mooi voorbeeld is de ondernemers uit Drenthe die genomineerd is voor de ondernemersprijs daar. Hij is een nieuwe weg ingeslagen.

 • no-profile-image

  Willem

  Wat in de discussie opvalt is dat velen zich "bekommeren" om de kwetsbaarheid van grote bedrijven. Niet dat ze zelf die kant op willen (integendeel), niet dat ze het zelf in de portemonnee voelen (gelukkig niet) en vast ook niet uit medelijden. De gepredikte kwetsbaarheid van grote bedrijven is dus een schijnargument. Het zou beter zijn dat mensen in de discussie hun werkelijke reden van afkeer van schaalvergroting uitspreken en er niet maar een beetje omheen draaien. Is het afgunst, is het wat Onno zegt "wat ik niet heb, mag een ander ook niet hebben", zit de schaalvergroter jou op de afzetmarkt dwars? Mensen, wees gewoon eerlijk.

 • no-profile-image

  onno

  Inderdaad Willem. LTO, Rabobank en andere beleidsmakers moeten eens vertellen welke richting de landbouw moet hebben. We kunnen als agrariers zoveel willen, maar als dat niet gesteund wordt, moet er een plan b komen.
  Het eeuwige stokpaardje van 'duurzaam' produceren en 'onderscheidende' producten is wel zo'n beetje uitgereden. Naar mijn bescheiden mening zal of de landbouw volledig verticaal moeten integreren, oftewel nog een enorme schaalvergroting, of men zal toch echt meer geld van de cooperaties moeten eisen, omdat ik nog steeds van mening ben dat de produkten in de supers in het algemeen niet zo goedkoop zijn. Ik ben benieuwd hoeveel veehouders eens in de supermarkt rondlopen en zien hoeveel verscheidene produkten er al te koop zijn en wat het kost..

 • no-profile-image

  Marlies

  Er wordt steeds maar weer gepraat en gesuggereerd dat de consument niet wil betalen, en dat de consument diervriendelijk vlees en produkten wil. Ja een (klein)aantal zullen dat beslist willen en dat zijn de wakkerdier en partij van de dieren leden, die dan ook nog eens veel veel tam tam maken, maar ik denk dat de meeste nederlandse consumenten gewoon naar de supemarkt gaan en dat kopen wat ze nodig hebben, en wat dat het kost??? Ja dat weten ze niet eens en waar en hoe het geproduceert al helemaal niet!! Ik kijk altijd wat het vlees in de supermarkt kost en het valt mij dus op dat de prijzen(van vlees) daar de laatste maanden nogal gestegen zijn, terwijl onze prijs niet eens de kostprijs is, en zelfs weer gedaald was. Naar mijn idee en dat heb ik al enkele jaren zijn het toch de supermarktketens die over onze (bezwete) rug de winsten maken. Ik denk als die een eerlijk produkt voor een eerlijke prijs inkopen en eerlijke prijs verkopen er voor ons ook een normaal inkomen te halen valt.

 • no-profile-image

  Realist

  Men wil ontwikkelingen geweld sturen, vooral van buitenaf de landbouw. Ook vanuit banken lantseren ze ontwikkelingen, wel vaak plannen die hun zelf goed uit komen. Ook zie je het plan van koe in de wei waar de grote melkcooperatie zich wil warmen. De vraag is, welke taken horen bij wie? Een belangen organisatie voor de boer en tuinders moeten er zijn voor hun leden! Ze zijn er voor de leden niet voor die banken of andere cooperatie. Dit moet strikt gescheiden zijn!!!!!!! De boer en tuinder wordt alleen maar gebruikt en uitgeknepen. Dus wat er overschiet is voor hun. De boerenvakbonden zijn er niet voor niets gekomen. Die staan er voor de producent, de boer! De andere belangenorganisaties zijn de loopjongens van de Cooperaties, daar krijgen ze hun vergoedingen van! Dat is ook de reden dat er geen goede visie is en uitgevoert wordt. Het is toch te gek voor woorden dat er loggebieden zijn voor intensieve veehouderijbedrijven. Als men de bedrijven die op een gunstige plaats liggen, een redelijke en verantwoorde uitbreiding kunnen realiseren, had men geen LOG nodig. Al die bedrijven op elkaar dwingen is helemaal niets! In Groningen is nog zoveel ruimte en de mest is daar van groot belang. Als men daar wat bedrijven heen verkast had of nog doet, draagt het bij aan een economische inpuls. Wat er nu gebeurd is economisch dodelijk, men moet ophouden met die luchtfietserij en met twee benen op de grond blijven staan. Wees duidelijk en breng je plannen eerlijk naar buiten. Hou op met onzinnige reclame van producten, de consument zit op die onzin niet te kijken. Je maakt er de sector mee belachelijk, en het resultaat is dat je zelf onderuit gaat. Dit over imago gesproken! Weg met die arogante dictators, alleen nog klantvriendelijk personeel die eerlijk met de consument en producent omgaat! Dan win je de strijd, anders stort de hele zaak als een kaartenhuis in elkaar! We zitten nog steeds in een crisis, er is veel uit de beerput naar boven gekomen. Veel van de veroorzakers proberen hun smerige praktijken te verdoezelen. Maar het vertrouwen is bij velen helemaal weg! Velen zijn in hun ziel geraakt!!!!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Marlies, stukje uit verslag van CBS: =====
  Ten opzichte van een jaar gelden waren voedingsmiddelen in december 2010 1,0% duurder. Deze prijsstijging komt vooral op rekening van groenten en aardappelen. In vergelijk met een jaar geleden zijn deze producten maar liefst 12,3% in prijs gestegen. Ook fruit was met een prijsstijging van 5,8% flink duurder in vergelijking met december 2009. Daarentegen waren oliën en vetten (-4,3%) en melk, kaas en eieren, (-1,4%) en vlees (-1,1%) goedkoper. ==== Argumenten over en niet tegen schaalvergroting. In de intensieve veehouderij is rendementsrekenen door schaalvergroting praktisch uitgewerkt. Massa = kassa heeft Annechien zelf in haar blog geconstateerd is passè. Maatschappelijke acceptatie tegen industriële landbouw. Kun je negeren maar bijv de eerstvolgende uitbraak van een veewetziekte zal aangegrepen worden om je de nek om te draaien. Het is niet de vraag of zo'n situatie zich ooit voordoet maar alleen wanneer. Exportland, weet je wel wat het betekend. Misschien hoeven ze je niet eens de nek om te draaien en heb je jezelf dermate kwetsbaar gemaakt dat dat voldoende blijkt. Dioxine incidentje van 2 mnd terug alweer vergeten? Iedereen is vrij om te doen en laten wat ie zelf wil maar, om eens een voorbeeld te noemen, om bij tegenvallende resultaten blokkades op te gaan werpen bij ketenpartijen die je overproductie proberen te slijten is ook een beetje idioot.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Annechien, het wordt zo langzamerhand tijd dat je met Siem Jan Schenk om de tafel gaat. Voor meer lucht in de varkenshouderij zal het melkquotum erop moeten blijven. En liefst de beide 1% uitbreiding van het melkquotum 2010 en 2011 ook weer terugdraaien. Door die 2% uitbreiding hebben de Nederlandse melkveehouders een slordige 100.000 ton veevoer voor de neus van de varkenshouders weggekaapt. En je weet welk een invloed een paar % meer of minder op de prijsvormingen in landbouwland heeft. Het is maar net welk dierlijk eiwit je maakt van veevoer. Melk of vlees. Terugdraaien melkproductie betekent hogere melkprijs met in het kielzog een hogere vleesprijs. Met als neveneffect kansen voor een lagere voerprijs. Alsook minder kosten voor mestafzet. Die uitbreiding van het melkquotum lijkt me een te grote impact te hebben op de varkenshouderij. Ik ben dan ook zeer verbaasd dat er vanuit de varkenshouderij nooit een vorm van protest gekomen is vanwege de afschaffing van het melkquotum.

 • no-profile-image

  onno

  En de volgende mafketel staat op de lijst.. Mevr Hermans vanuit WUR.. Ik had al eens een inteview met haar gelezen ergens in een dagblad. Maak je borst maar weer nat, agri nederland!

 • no-profile-image

  Henny

  Met alle respect hoor, maar waarom komen er zoveel reacties vanuit het buitenland als je de afzenders mag geloven. Hebben die geen problemen in hun (nieuwe) vaderland, dat ze zich zo nadrukkelijk bezig houden met die in Nederland ?? Of weten ze het alleen beter hoe het op een ander moet ?

 • no-profile-image

  onno

  Inderdaad Henny.. Ik snap het ook niet. Of agri nederland is in slaap gesukkeld of het boeit ze niet.
  Als ik in het oosten dezelfde instelling had,was ik allang platgewalst.

 • no-profile-image

  koetje

  Dit is een varkenshoudersblog,niet mijn afdeling,maar kan iemand ook uitleggen waarom Vion 20% vleesvervangers van Meatless in zijn gehaktballen stopt?

 • no-profile-image

  maarten

  Maar 20 % vleesvervangend materiaal, in de russiche/oekrainse kan dit wel op lopen to 70-80%. Meestal is dit soya-gerelateerd materiaal en kost maar 10-20 % van de vleesprijs. Dus gewoon kassa, leve de worstfabrikant en erg jammer voor ons als eerlijk proberende (varkens)vleesproducent.
  Veel consumenten denken dat ze het kunnen proeven van wat materiaal, echte en minder/geen echte grondstoffen in dierlijke produkten. Hieraan zou volgens mij duidelijke en eerlijke voorlichting van de landbouwsectoren moet komen. Hoe melk ,vlees en eieren werkelijk vertwerkt worden en hoe. Dan krijgt men inzicht wie met de vette winst gaat strijken. Dan is de keus oa aan de consument of wij met elkaar deze situatie laten op deze manier laten voortduren.

 • no-profile-image

  onno

  Maarten. Er is 1 verschil met Nederland.. De rus/ukrainer weet nog wat landbouw is, alleen er is bijna niets anders te koop, dan wel niet te betalen. Nederland staat zover van de landbouw af,dat er allerlei onzin wordt uitgekraamd.
  Nog iets: Duitsland is tegen oprichting van producent verenigingen... Oftewel tegen co-ops. DAar moet Annechien maar eens tegen in het verweer gaan. Heeft verstrekkende gevolgen..

 • no-profile-image

  maarten

  Ik kan nog wel andere voorbeelden noemen, hier op bazarmarkt worden allerlei zogenaamde Hollandse kaas verkocht, komt niet in de buurt hoe Nederlandse kaas smaakt uit de fabriek. Ik zal het helemaal niet hebben over de echte smaak van kaas van een zelfkazende boer. Men heeft nauwelijks idee hoe schoon en echt de melk hier is en hoe deze werkelijk verwerkt wordt in de fabriek. Bij de voordeur ziet het er nog redelijk uit maar aan de achterzijde?

 • no-profile-image

  Han

  Discussie legt de nodige gevoelens bloot. Ik lees mogelijke uitwegen; 1) schaalvergroting, 2) libralisering en nog wat ideeën, die al vaker over tafel zijn gekomen. Ik heb bij schaal vergroting de volgende opmerking, Hoe denken de schrijvers dat te doen? Zijn ze zich er wel van bewust dat iedere investeerder een minimale rente verwacht en een redelijke vergoeding wenst voor de risico's die de landbouw met zich mee brengt. Daar komt bij dat zo gauw we met vreemd personeel gaan werken iedere minuut geld kost, een uitgave is.
  Waarom roepen alle boeren om libralisering als uitweg; "Ze geloven in het sprookje, dat wij in Nederland wel; even de competitie zullen winnen met al die buitenlandse boeren. Nog de landbouw nog de tuinbouw heeft tot nu toe nog steeds niet de financieel en economisch positie kunnen bereiken die hen een gelijkwaardig leven geeft aan andere Nederlanders, die gelijke risico's nemen met hun ondernemerschap. Mijn conclusie kan alleen maar zijn, dat schaalvergroting net als vrijhandel zijn grenzen kent. Alleen de landbouw willen die grenzen nog niet onderkennen en onze voormannen incl. bank en regerings leiders blijven de onovertroffen vrijhandel en concurentie kracht van de Nederlandse boer en tuinder prediken. Het begint te lijken op een geloof, waar ook niemand ooit het bewijs van heeft gezien.

 • no-profile-image

  Han

  Henny Someren. Je vraagt waarom er zoveel mensen uit het buitenland reageren. Ik denk, dat dit komt omdat zij na enkele jaren elders te vertoeven met andere ogen naar de Nederlandse landbouw kijken. Doorgaans is hun blik ruimer en zitten ze niet meer in de Nederlandse maalstroom aangewakkerd door het beleid en het gevoel van hoe het altijd geweest is, moet het blijven.
  Zie de reacties van deze reizigers als inbreng in de discusie, omdat zij hun >nieuw< opgedane kennis willen inbrengen ter verbetering van de landbouw en de samenleving waar ze uit gekomen zijn.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Aan de hand van publicaties en stukken van provinciale Groningen heb ik kunnen nagaan dat het alleen bedrijven van de intensieve veehouderij betreft. De melkveehouderijen blijven dus buiten schot in deze. Vanwaar dat onderscheid. Ik heb het al vaker op deze weblog aangekaard. Melkveehouderijen wordt in Nederland de hand boven het hoofd gehouden. En het melkveehoudersvirus is dus ook al tot de Provinciale Staten van Groningen doorgedrongen. Wanneer aan de hand van reeds eerdere publicaties de politieke trend een uitbreiding van de Nederlandse melkplas inhoudt. Waarbij tegelijk de intensieve veehouderij dan dient in te krimpen. (Voer, mestwet) Speel dan asjblieft met open kaarten. En niet zo als nu, in het geniep de intensieve veehouderij dwarszitten en dwingen tot krimpen. Om later, in relatie tot voer en mest, de uitbreiding van de melkplas in Nederland mogelijk te maken. Ik hoop dat bij Annechien de alarmbelletjes zijn gaan rinkelen.

 • no-profile-image

  Sybren

  Annechien schrijft dat de meerdeheid van de leden voor liberalisatie van de markt is. Zijn de leden wel goed geïnformeerd? Er zou toch wel even goed moeten worden uitgelegd wat dat allemaal betekent. Wat de voor- en nadelen zijn en wat de gevolgen zijn van een vrije markt. Waarom zijn de opbrenstprijzen zo laag? Het is toch zo zeker als wat dat er gewoon teveel in NL wordt geproduceerd en de burger is toch ook al niet voor megastallen in NL. Men moet toch eens een keer af van deze tunnelvisie. Als de boeren dan nog voor deze ingeslagen weg zijn dan moeten ze niet meer zitten te mekkeren over te lage prijzen of dat de burger opgejut door enkele geitewollensokken clubjes tegen dit soort bedrijven gaat zijn.

 • no-profile-image

  Han

  Sybren je hebt keurig aangegeven, dat de landbouw op 2 gedachten hinkt. Als het goed uitkomt even Vrijemarkt zit het tegen dan maar weer beschermd beleid.
  Maar niemand vraagt zich af of de boer echt voor deze race is, die de vrije markt veroorzaakt. Nee we worden vanaf dag één op de Middelbare en daarna de Landbouwschool gehersenspoeld met "Vrije Wereld Handel" is het ultime genot voor iedere ondernemer zelfs voor ieder mens en daar komt bij het zal de armoede eb de honger bestrijden. Wie dat niet wil is een aso. De leraar zet even uiteen, dat we op deze wijze altijd onze producten kunnen afzetten over de hele wereld, dat hier een prijskaartje bijhoord, van de laagst betalende klant zet de prijs wordt vergeten. Met andere woorden de laatste kilo's die de prijs bepalen gaan naar de hongerlijdende arme sloeber. Als de economie leraar dit had uitgelegd, zouden de jonge boeren, dan ook nog zo voor een heel grote productie met een veel te lage prijs gaan. Of zouden ze kiezen voor minder kilo's en minder kosten en minder weerstand van de mede burgers maar wel meer gewin?

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  @Han. ik ben van mening dat de komende jaren zal blijken dat door verschillende oorzaken, mislukken van oogsten, landbouwgrond welke niet gebruikt wordt voor voedselproductie maar voor biodiesel of andere energievoorzieningen (!!!!), groeiend tekort aan voedsel in zijn algemeenheid in de wereld (getuige van de vele onlusten in diverse landen op dit ogenblik o.a. in het midden oogsten), voedsel duurder gaat worden. Van de zo hoog opgegeven liberalisering van landbouwproducten zal dan niets terecht komen en zal eerder een sterke bescherming van de eigen markt tot gevolg hebben. Daarom ben ik de komende jaren benieuwd naar de wereld onderhandelingen op dit punt. Liberalisering is een modernoord waar niks van klopt aangaande landbouw. Het wordt gepredikt door regeringleiders en die hebben maar een doel: Heers en verdeel en geef de mensen brood en spelen, dan hou je ze zolang mogelijk rustig. Dat is de reden waarom boeren nog steeds geen eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Onwil bij politiek om een adequaat landbouwbeleid te voeren waarbij consumenten een reële prijs betalen voor de producten. Enfin dan gaat het aandeel besteedbaar inkomen voor voedsel omhoog en dan is er dus minder te besteden aan allerlei luxe producten die de economie weer omhoog kunnen stuwen. Maar geloof me. Alle regeringsleiders doen ons geloven als of de kredietcrisis over is maar de gevolgen zijn nog lang niet te overzien, getuige de enorme staatsschulden die opgebouwd zijn en die afgewenteld moet worden op diezelfde consumenten en de volgende crisis zal een veel meer omvattende zijn. Het systeem is failliet maar onze regeringsleiders willen ons tegen beter weten in anders doen geloven. En hier gaat dan weer om de kracht van het woord. Als je dit maar lang genoeg herhaald gaat men er zelf nog in geloven ook. Helaas kan ik het niet positiever inzien op dit gebied

 • no-profile-image

  Han

  @Sjaak. Tot mijn grote spijt moet ik het >100 % met je eens. We worden niet eens geregeerd door de regeringen maar door het geld, de handel. Ik heb een abonnement op internet nieuws van Raw Materials Econ een oude uitspraak van hen is >borrowing out of depth<.

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  @Han. Dan ken je vast ook wel filmpjes zoals deze: http://www.youtube.com/watch?v=Xw8OkHZxARA

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Goede bijdragen Sjaak Mocking! "Liberalisering is een modernoord waar niks van klopt aangaande landbouw. Het wordt gepredikt door regeringleiders en die hebben maar een doel: Heers en verdeel en geef de mensen brood en spelen, dan hou je ze zolang mogelijk rustig." Dat klopt helemaal. Een gelijke gedachte heerst in de landbouw. "Schaalvergroting wordt gepredikt door boerenleiders met als gedachte dat we alle concurrenten wel even eruit zullen werken"

 • no-profile-image

  onno

  @Huib. Helemaal waar, alleen een beetje jammer van de laatste zinnen. Schaalvergroting is helaas bittere noodzaak in deze omstandigheden om meer centen en procenten van de totale geldstroom in handen te krijgen. En kijk nu eens niet alleen naar de varkenshouderij...

 • no-profile-image

  onno

  Heeft iemand van jullie wel gelezen dat men 'producent organisaties' in de landbouw wil verbieden in Europa? Oftewel het opstarten van nieuwe co-ops... Ik hoop dat men in LTO, Annechien oa, zich gaat beseffen wat dat betekent. Kun je je lekker druk maken in Nederland of iemand wel mag uitbreiden van 200 naar 300 koeien, maar wat echt gaande is ziet men niet..

 • no-profile-image

  Han

  @ Sjaak. Dit filmpje zou verplichte stof moeten zijn op iedere school.
  @Onno. Het verbod op producent organisaties is vermoedelijk bedacht om te voorkomen dat één co-op alle productie in Europa onder controle krijgt. Twee co-op 's die fuseren kan met de Mededingings Autoriteit worden gecontroleerd, maar een nieuwe club opzetten niet, Iedere burger heeft het recht zich te >organiseren< en lid te worden van die ééne organisatie. Zie de leiders in de burelen zijn de boeren al weer enkele stappen voor.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Onno, "Schaalvergroting is helaas bittere noodzaak in deze omstandigheden om meer centen en procenten van de totale geldstroom in handen te krijgen." Dat klopt wel, dwz als het op geleidelijke schaal gaat. Maar ik doelde op iets anders. Wat voor een individuele producent geldt hoeft niet voor de sector als geheel op te gaan. Ik wil niemand beschuldigen, zeker Annechien niet, maar de automatische reactie dat uitbreiding van de sector altijd goed is is zeer dubieus. Bijv bij de invoering van de wet van Braks die de sector stil legde. Nog gauw gemeentehuizen open tot 12 uur 's-nachts. Hadden we ze nog mooi even te pakken was de gedachte, want boerenbedrijven moeten een gezonde groei kunnen hebben. Maar dat daardoor de sector als geheel een ongezonde groei had werd ontkend. Want hoeveel geld is een varkensboer nu kwijt aan mestafzet per jaar? Dat nadeel is door de sector over zichzelf afgeroepen. En het mechanisme is onontkoombaar: zelfbeheersing is bijna ondoenbaar. Nu staat de melkveehouderij te trappelen om een "gezonde groei" door te maken. Mijn stelling: de melkveehouderij heeft wereldwijd een sterke concurrentiekracht ONDANKS productiebeperking. Wegens goede ondernemers, vruchtbare bodem, gunstig klimaat. En de varkenshouderij heeft zichzelf juist in de problemen gewerkt, juist door in het verleden een onbeperkte groei door te maken. Dat mechanisme van onbeperkte groei kan alleen de sector zichzelf aanrekenen, dwz. individuele boeren die hun boerenleiders steunden, en boerenleiders die niet tegen hun achterban ingingen.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Wat heeft in de landbouw de schaalvergrotingen van de laatste tien jaar de boeren nu opgeleverd? Aan de hand van gegevens van CBS en LEI kan daar een rekensom op losgelaten worden. In die laatste tien jaar is de totale omzet van de Nederlandse landbouw terug gelopen van € 8 miljard naar € 7,5 miljard. Een teruggang van € 500 miloen. Tel daar bij op een inflatie aan de kostenkant van een 1% per jaar. En in die tien jaar is nóg eens € 750 miljoen uit de landbouw verdwenen. Alsook het gezinsinkomen van de 30.000 gestopte boeren x ca € 20.000 = € 600 miljoen. Bij elkaar opgeteld zijn met al die schaalvergrotingen de totale inkomsten van de Nederlandse lanbouw de laatste 10 jaar met ca € 1,85 miljard gedaald. (mimimaal) En daarmee is die € 1.85 miljard ook uit de plattelandseconomie verdwenen. Geen wonder dat er verarming van het platteland optreedt. Of anders gezegd, de laatste tien jaar heeft de schaalvergrotende boer verarming van zijn eigen leefomgeving in de hand gewerkt .

 • no-profile-image

  Medewerker

  Eén rekenfout natuurboer. Er zijn veel medewerkers met een inkomen voor terug gekomen op de grotere bedrijven. Hereboeren vroeger noemden die minderwaardig knechten. Gelukkig leven we in 2011 nu. Er zijn ook minder bakkers in Nederland dan vroeger, maar nog wel velen die hun brood verdienen in de bakkerijbranche.

 • no-profile-image

  Han

  Medewerker. Het aantal medewerkers weegt niet op tegen het aantal bedrijfshoofden die opgestapt zijn. Ik kan me wel vinden in de uitspraak van Natuurboer. Bij dit alles komt dat een deel van de medewerkers zich in de perefirie van de stad heeft moeten vestigen omdat uitbreiding van het dorp planologisch verboden werd. Als jouw verhaal zou kloppen zaten we nu niet met leegloop gebieden in de echte landbouwstreken in Oost Nederland.

Laad alle reacties (93)

Of registreer je om te kunnen reageren.