Redactieblog

477 x bekeken

Splitsing koopsom met DLG wordt fiscaal gevolgd

Volgens de inspecteur wordt een te groot gedeelte van de koopsom van een agrarisch bedrijf toegerekend aan de privé-woning. Dit standpunt wordt echter niet overgenomen door de fiscale rechter. De splitsing van de koopsom zoals deze is overeengekomen met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) wordt gevolgd.

Kort samengevat is het vonnis van de rechtbank Arnhem de volgende:

Een agrarische ondernemer staakt onderneming en verkoopt grond en opstallen aan DLG. De rechtbank verwerpt het standpunt van de inspecteur dat koper en verkoper een te groot gedeelte van de koopsom aan de privévermogensbestanddelen hebben toegerekend.

Wel honoreert de rechtbank het standpunt van de inspecteur dat ter zake van de overgang van grond naar het privévermogen ten behoeve van de bouw van een woning te weinig winst werd aangegeven.

Het standpunt van eiser op de overgangsregeling van artikel 70 Wet IB 1964 wordt verworpen omdat eiser geen beschikking heeft aangevraagd en verkregen. Ook wordt het beroep op het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 2006, nr. CPP 2005/3338M, verworpen. De door eiser – in aanvulling op de vergoeding voor de cultuurgrond – ontvangen RBB-vergoeding is volgens rechtbank belast, zowel de hectaretoeslag daarin, als de vergoeding voor te betalen belasting.
Tenslotte vernietigt de rechtbank de opgelegde boete.

Meer informatie: LJN: BP2981, Rechtbank Arnhem , 3 februari 2011 nummer AWB 10/3029

Of registreer je om te kunnen reageren.