Redactieblog

Politiek buigt zich over Verdrag van Utrecht

LTO Noord Utrecht heeft overeenstemming bereikt met de politiek, natuurorganisaties en terreinbeherende organisaties over de aanleg van natuur in de provincie. De Utrechtse politiek besluit volgende week of ze instemmen met het voorstel.

In het Verdrag van Utrecht zijn afspraken gemaakt over de restopgave van 6.000 hectare voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). “Hiervan is 1.500 hectare nog te ontwikkelen voor 2018.

Daarnaast is 1.500 hectare dat definitief niet meer als natuur zal worden aangelegd. Voor de overige 3.000 hectare hebben we de afspraak gemaakt dat dit wordt aangemerkt als groene contour”, zegt LTO Noord voorzitter Henk Veldhuis. In deze contour-zone mogen agrariërs hun bedrijven gewoon ontwikkelen. “Maar de afspraak is dat als er in de toekomst toch meer natuur aangelegd moet worden in de provincie, dat dit dan in deze groene contour-zone gebeurt”, legt Veldhuizen uit. Voor agrariërs heeft het Verdrag als voordeel dat er elders in de provincie geen landbouwgrond omgevormd zal worden tot natuur en dat de ondernemers in de groene contouren nu verder kunnen ontwikkelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.