2 reacties

Openheid in kwestie-Bleker had commotie kunnen voorkomen

Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) heeft ruim 174.000 euro subsidie ontvangen voor het omzetten van landbouwgrond in natuur, zo blijkt uit berichtgeving in dagblad Trouw. Hoewel Bleker zelf vindt dat hij niets onoorbaars heeft gedaan, wil de Tweede Kamer snel opheldering.

Wanneer en waarom heeft Bleker subsidie ontvangen?
In 2005 vroeg Blekers vrouw, van wie hij inmiddels is gescheiden, subsidie aan bij het rijk voor het omzetten van agrarische grond in natuur. Voor de waardedaling van 6 hectare land op hun boerderij in Vlagtwedde kreeg het echtpaar 144.000 euro en voor de inrichting van het gebied ruim 30.000 euro.

Heeft hij daarmee iets verkeerd gedaan?
De subsidieregeling voor functieverandering van landbouwgrond staat open voor alle agrarische ondernemers, en dus ook voor Bleker. Dat hij ten tijde van de aanvraag de gedeputeerde van de provincie Groningen was, doet daar niets aan af. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, heeft Bleker de aanvraag niet zelf ingediend. Wel heeft hij de onderliggende akten mede-ondertekend en was hij bovendien in gemeenschap van goederen getrouwd. Voor zover nu bekend, zijn alle voorwaarden nageleefd. Bovendien heeft Bleker toen hij staatssecretaris werd, zijn bedrijf op afstand geplaatst.

Maar Bleker is toch voor boeren en tegen natuur?
Zo zwart-wit is dat niet te zeggen. De staatssecretaris heeft flink het mes gezet in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is tegenstander van ontpolderingen. Agrarisch natuurbeheer vindt hij juist een goed alternatief voor het dure beheer door organisaties als Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Zijn voorgangster en partijgenoot Gerda Verburg heeft ook altijd gepleit voor een groter aandeel agrarisch natuurbeheer in de EHS. Niettemin heeft Bleker aangekondigd niet langer nieuwe provinciale natuurverplichtingen te willen financieren.

Had hij dit verhaal niet zelf naar buiten moeten brengen?
Zowel de provincie Groningen als Bleker hielden vragen over deze kwestie aanvankelijk af. Pas toen Trouw op basis van opgevraagde documenten er een gefundeerd verhaal over kon maken, voelde de staatssecretaris zich genoodzaakt er iets over te zeggen. De commotie die nu in politiek en media is ontstaan, had met meer en snellere openheid voorkomen kunnen worden. Geheimzinnigheid werkt in dit soort zaken meestal averechts en voedt geruchten dat er iets niet in de haak is.

Krijgt deze kwestie nog een politiek staartje?
De Tweede Kamer is uiterst gevoelig voor vermeende belangverstrengeling bij bewindslieden; oud-landbouwminister Cees Veerman kan daar over meepraten. Bleker komt dus niet weg met een paar sussende quotes in de pers. Op initiatief van D66 heeft de Kamer dinsdag om een brief van premier Mark Rutte gevraagd over de zakelijke belangen van ministers en staatssecretarissen in het algemeen en de kwestie-Bleker. Ook komt er een debat.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    AGD: Wie wordt er hier nu eigenlijk ondervraagd? Of is dit ook een journalistieke manier van berichtgeving?

  • no-profile-image

    Kritische Lezer, dit is vanzelf de journalistieke AGD-approach: een interview zonder ondervraagde. Geen slecht idee toch van een medium zonder gezicht, stem en mening?

Of registreer je om te kunnen reageren.