Redactieblog

400 x bekeken

Geen veto meer bij LTO Nederland

LTO Nederland gaat verder in een nieuwe structuur. Het organisatiemodel van 2005, naar idee van toenmalig ZLTO-voorzitter Antoon Vermeer, wordt langzaam weer terug vervormd naar het LTO Nederland van daarvoor.

De regierol die in 2005 bij de regio’s werd neergelegd, komt langzaam terug bij een landelijk LTO kantoor. Eerder werd al een onafhankelijk landelijk voorzitter aangesteld, en nu volgt een directeur.

De nieuwe directeur moet in ieder geval de visie van LTO Nederland onderschrijven en bruggen kunnen slaan met de agribusiness, zegt LTO-voorzitter Albert Jan Maat. De organisatie werkt aan een totale profielschets van de directeur.

De rol van de regionale organisaties in de landelijke federatie verandert. Tot nu toe kon iedere regio een besluit tegenhouden als ze het niet eens waren: voor ieder besluit moest een unaniem standpunt komen. Dat verandert: voortaan geldt dat een standpunt bij een meerderheid wordt aangenomen.

LTO Nederland wordt gevormd door een federatiebestuur, bestaande uit de drie regionale voorzitters en landelijk voorzitter Maat. Daarnaast komt er een federatieraad bestaande uit acht tot vijftien personen. ”Hoe we dit precies willen invullen is nog niet duidelijk. Daar werken we aan”, aldus Maat. In de federatieraad komen in ieder geval vertegenwoordigers van alle regionale organisaties met een goede verdeling over de sectoren. Maat wordt voorzitter van de Federatieraad en heeft hierin geen stem. De directeuren van de regionale organisaties komen in de directieraad van LTO Nederland.

De basis van de nieuwe organisatiestructuur ligt in de zomer van 2010. ”We hebben toen heel intensief gesproken over LTO Nederland. Ik heb toen geconstateerd dat we al twee jaar lang dezelfde visie hadden. Daar moest iets aan veranderen”, aldus Maat. Het doorlichten van de organisatie werd gedaan samen met Cees Veerman en Pieter Winsemius. Het resultaat dat er nu ligt, komt voort uit het advies van Veerman en Winsemius. ”Maar ook het vertrouwen in elkaar is bij de regionale organisaties gegroeid. Het was tijd voor een volgende stap”, aldus Maat.

Met de nieuwe organisatie wil LTO slagvaardiger optreden. De landelijke organisatie gaat zich richten op landelijke en internationale belangenbehartiging. De regionale zaken blijven het aandachtsgebied voor de regionale organisaties. Het verschil met de bestaande LTO-structuur is dat LTO Nederland nu zelf meer initiatief kan nemen omdat er bestuurlijk commitment is over de onderwerpen. LTO stelt de thema’s verduurzamen van de Nederlandse land- en tuinbouw, goed werkgeverschap, onderzoek en onderwijs, ruimtelijk plattelandsbeleid en internationaal landbouwbeleid centaal voor de komende jaren.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.