Eerste stap naar één LTO

agd.media
Niemand neemt de term ’één’ land- en tuinbouworganisatie in de de mond. Daarvoor ligt de zaak te gevoelig. De regionale LTO-organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB gaan hun samenwerking ’versterken’, kondigen zij aan.

De wonden opgelopen in 2005 toen ZLTO-voorman Antoon Vermeer de stekker uit LTO Nederland trok, zijn nog maar nauwelijks geheeld. Met opvolger Hans Huijbers waait er in Brabant weliswaar een andere wind, maar de pijn is nog voelbaar.

Toch moest er wat gebeuren. De actualiteit vergt soms snel, daadkrachtig optreden. Nu nog vereist de LTO-organisatiestructuur een unaniem akkoord van de drie regionale bonden. Eén bond kan een veto uitspreken. In de nieuwe opzet is een meerderheid afdoende. Een nieuwe directeur krijgt de regie over de landelijke en internationale belangenbehartiging.

Landelijk voorzitter Albert Jan Maat spreekt van een ’gegroeid onderling vertrouwen’ tussen de organisaties. Misschien dat ook ’wisseling van de wacht’ in dit rijtje thuishoort. Toch blijft de vraag of alleen een structuurwijziging afdoende is om de krachtenbundeling echt te versterken, of dat dit ook gepaard moet gaan met een cultuurverandering binnen de organisaties. Dit is een heel voorzichtige eerste stap.

Of registreer je om te kunnen reageren.