219 x bekeken

Blinde vlek voor mest

agd.media
De melkproductie ligt flink op stoom. We koersen af op een overschrijding van het quotum met 2,2 procent.

Dit past bij andere geluiden dat de Nederlandse melkveehouderij zich opmaakt voor het quotumvrije tijdperk van na 2015. De bouwhausse na de hoge zuivelprijzen van enkele jaren geleden past daar ook bij.

Voor de individuele veehouder is de keuze om zo voor te sorteren op productieverhoging logisch. De markt is gunstig. Dus wat let ons om straks maar raak te melken? Maar wie bewaakt dan de grenzen van de groei? Waarschijnlijk zal de beperkte milieugebruiksruimte – mest, ammoniak – die rol van de quotering overnemen.

De voersector ziet de bui hangen, en is gekomen met plannen om zelf het mestprobleem aan te pakken. Sleutelbegrippen zijn ander voer en mestverwerking. De zuivel is hierin minder actief, integendeel. FrieslandCampina heeft zelfs gezegd dat het alle melk zal afnemen. De zuivelcoöperatie heeft wel een mooi duurzaamheidsplan maar legt de nadruk op punten die ook lekker liggen bij de consument, zoals CO2-neutrale productie en weidegang. Het lijkt of ze het onderwerp mest mijdt, terwijl dat voor de sector minstens even belangrijk is.

Het is zaak dat dit tijdens de ledenbijeenkomsten alsnog aan de orde komt. Ongebreideld produceren stuit hoe dan ook op grenzen. Het is beter om dat van te voren in te zien.

Of registreer je om te kunnen reageren.