17 reacties

'Voedselproductie moet toenemen én duurzamen'

Voor de voedselzekerheid zijn grootschalige bedrijven nodig, die in harmonie zijn met hun omgeving. De kennis die Nederlandse boeren daarover hebben, moeten ze uitdragen, zegt Noud Janssen van LLTB.

Een vaste groep enthousiaste LLTB-leden is sinds de jaren 80 nauw betrokken geweest bij projecten in Senegal, de Filipijnen, Kenia en Bosnië. Zij hebben hun kennis en ervaring gedeeld met boeren ginds. Waarom doen we dat, want de LLTB richt zich toch op de agrarische sector in Limburg? Ja, maar onze betrokkenheid en passie gaat veel verder dan de provinciale grenzen. Die hebben te maken met liefde voor het boerenleven, met de ambitie om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. In de vorm van voedsel, welvaart, een mooi landschap en beleving op het platteland.

Wat betekent dit ideële gedachtegoed nu voor de harde werkelijkheid van vandaag, of, nog beter, voor de toekomst? In 2050 hebben we er ruim twee miljard mensen bij op onze planneet. Onze voedselproductie moet dan met 70 procent zijn toegenomen en ook nog op een veel duurzamere wijze zijn geproduceerd dan nu. Een immense opgave. Kunnen we met onze voedselproductie de groei van de wereldbevolking bijhouden?

Nederland is de tweede grote exporteur na de VS van agrarische producten. En wij weten hoe je duurzaam en ook grootschalig produceert in een stedelijke omgeving. Tegelijkertijd zien we dat de Nederlandse land- en tuinbouw onder grote maatschappelijke en politieke druk staat. Met een zeker misprijzen wordt gekeken naar boeren en tuinders die niet mogen groeien, die allemaal maar kleinschalig en voor de lokale bevolking moeten produceren. Daarmee maken we een heel grote strategische fout, want het concept van efficiënt en duurzaam produceren in een stedelijke omgeving is juist datgene wat de wereld van straks nodig heeft.

Ook wij zijn voor ondernemers die kiezen voor producten voor de regionale markt. Het is een ondernemerskeuze die we van harte propageren en ook daadwerkelijk ondersteunen. Tegelijkertijd zijn voor onze voedselzekerheid ook grootschalige landbouwbedrijven nodig, die desondanks zijn ingericht in harmonie met hun omgeving. En om onze innovatieve voorsprong op dat gebied te behouden en ten dienste te stellen van ontwikkelingslanden, hebben wij een stevige primaire sector met voldoende productieomvang nodig.

Gelukkig ziet dit kabinet dit. Niet voor niets zijn de agrofood- en de tuinbouwsectoren uitgeroepen tot excellente productieketens die het verdienen gekoesterd te worden. En ook komen er steeds meer door de overheid gestimuleerde ontwikkelingsprojecten die landbouwgerelateerd zijn. Op die manier zijn economie en maatschappelijke betrokkenheid niet elkaars vijanden, zoals wel vaak wordt beweerd.

We hebben het in ons land vaak over een ’license to produce’, maar ik denk dat het hoog tijd wordt dat onze boeren en tuinders van de samenleving een ’charge to produce’ krijgen. Een opdracht om op zo duurzaam mogelijke manier zoveel mogelijk voedsel te produceren en de kennis daarover ook over te dragen naar landen met grote voedselproblemen.

Op kleine schaal blijven we als LLTB ons steentje bijdragen om de zelfredzaamheid van boeren in ontwikkelingslanden te bevorderen. We kunnen hier nog stappen in zetten in, zoals ook Agriterra dat doet in de van boer-tot-boeraanpak. We richten ons beleid op enthousiaste plattelandsbewoners die daar samen aan willen werken. Maar er is meer nodig. Veel meer. We moeten allereerst wereldwijd de noodzaak ervan laten doordringen en gaan denken en handelen in termen van geïntegreerde en bestendige voedselsystemen. We hebben bundeling nodig op gebied van kennis en innovatie en de bereidheid die kennis te delen. We hebben internationaal leiderschap nodig.

Noud Janssen is voorzitter van de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond)

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ik kan niet anders concludeen dan dat dhr. Janssen de boeren prijs weer op een (te) laag niveau wil terug brengen. Als alle berichten van milieu clubs kloppen, gooien we nog steeds 20 % van ons eten weg voor het ooit het aanrecht heeft gezien dankzij de uitvinding van de eeuw >eind datum< als we hier nu eens minder aan trekken en minder in voorraad houden als retailer (dan maar eens niet die soort die we graag wilden hebben). Zijn er voor de >?eind datum< uitvinding ooit mensen dood gegaan aan het ontbreken van dit fenomeen? Drukken we die 20 % terug naar bv. 5 % kunnen we nog ca. 1 miljard mensen voeden met de huidige productie. Hoe meer dhr.Janssen wil produceren voor de groene container hoe lager de boeren prijs en hoe eerder zijn de grondstoffen uitgeput. Laten we onze middelen eerst maar eens beter inzetten en minder over de balk smijten.

 • no-profile-image

  Laten we hopen dat het voedsel 5x zo duur word,mischien dat de westerse mens dan wat meer hier over gaat nadenken.

 • no-profile-image

  He Grof, bij het AGD nemen ze je niet serieus, bij het vliegtuig-ganzen probleem kapte ze het op ten duur af , we mochten gewoon niet verder praten over het ganzenprobleem rond schiphol. maar het AGD heeft het er wel druk mee als er eentje neergaat. beetje jammer van het agd, maar wel een vraag aan jullie, waarom kapte jullie het af ???

 • no-profile-image

  Ja wessel we waren net lekker op dreef.
  Ik werd er in het stukje Imago ook al uitgedonderd zamen met onze Zoef Zoef je weet wel onze groote vriend (mijnietheus).
  Zal ook wel een rood zootje zijn bij die redactie.

 • no-profile-image

  Trouwens ,het ganzen stukje is ook in de historie ook niet meer trug te vinden .
  Onze waarheid was wel erg hard en erg duidelijk.

 • no-profile-image

  Erg zielig van de redactie volgens mij doen ze allemaal mee daarzooo. Redaktie geef ons onderwerp terug over schiphol onveilig door ganzen !!!!

 • no-profile-image

  Echt een goed stuk van Jan Braakman over "Gans brengt vliegverkeer in gevaar" !!!!!!!!!!!!
  Waar is het gebleven ????????
  Heel belangrijk, dezer dagen kunnen er makkelijk een paar neerstorten, en het AGD stopt, en kapt het zomaar af ???!!!

 • no-profile-image

  de redactie laat liever Mw. Thieme aan het woord
  scoren ze beter mee

 • no-profile-image

  Hee wat jammer mijn mooie foto van een neerstortende vliegtuig door ganzen is door de redactie verwijderd, WAAROM ?????

 • no-profile-image

  De mooie cartoon van zoef mag wel, zoef zijn woorden waren dat die heel graag jagers dood schiet, beetje gevaarlijke lui toch redactie ??? Dit noemen wij echt Volkert gedrag !!!

 • no-profile-image

  Wat een k.tkrant eigenlijk,en daarbetalen we nog voor ook!!!

 • no-profile-image

  grof en wessel, willen jullie erover praten? Ik heb het gevoel dat jullie ergens mee zitten.

 • no-profile-image

  Wij zitten nergens mee ,integenstelling tot het AGD .
  Ga daar maar mee thee drinken.

 • no-profile-image

  De onderwerp was iets te moeilijk voor de mannen ! HA ha ha ha

 • no-profile-image

  Wat is er toch mis met mijn mooie profiel foto A.G.D. ?
  Het was zo een mooi vliegtuig tot dat die ganzen tegen kwam. !

 • no-profile-image

  Uit dit stuk komt weer eens naar voren dat we maximale voeding aan gewassen moeten geven om een zo hoog mogelijke opbrengst van de in westeuropa aanwezige cultuurgrond , en duurzaam dus geen kunstmest maar gewone mest , daar is genoeg van, maar hoe kunnen we de normen hiervoor omhoog krijgen .

 • no-profile-image

  Best wel zielig voor SLIM, dat elke opmerking van SLIM weg is, REDACTIE WAAROMM ????

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.