Redactieblog

504 x bekeken

Laatste strohalm voor de productschappen

De toekomst van de productschappen wordt morgen bepaald. Tenminste, als het aan de Tweede Kamer ligt. Morgen stemt de Tweede Kamer over het voortbestaan van de product- en bedrijfsschappen.

Na de hoorzitting eind november en de kamerdebatten op 8 en 14 december lijken de kaarten geschud. Een Kamermeerderheid van VVD, PVV, SP en D66 zijn voor afschaffen van de productschappen. D66 en PVV vallen vooral over het verplichte lidmaatschap en de verplichte afdracht aan de productschappen. D66-kamerlid Kees Verhoeven heeft daarom in een motie gevraagd om het verplichte lidmaatschap van de productschappen af te schaffen. Op basis van vrijwillige deelname mogen de schappen dan wel blijven bestaan.

VVD-kamerlid Charlie Aptroot gaat verder in zijn motie. Hij vindt dat de productschappen moeten worden opgeheven. Hij vraagt de regering daarom binnen zes maanden met een aanpassing te komen van de Wet op bedrijfsorganisatie en met een voorstel te komen voor de afbouw van de schappen en het elders onderbrengen van de wettelijke taken. Daarnaast vragen Aptroot en mede-indieners van de motie Ino van den Besselaar (PVV) en Paul Ulenbelt (SP) aan de regering om in overleg te gaan met werkgevers- en werknemersorganisaties over waar ze de niet-wettelijke taken willen onderbrengen.

Het is niet voor het eerst dat Aptroot een motie indient voor afschaffen van de productschappen. Ook in 2005, 2009 en 2010 diende hij hiervoor moties in. Het succes hiervan lijkt toe te nemen. Met 80 stemmen voor van PVV, VVD, D66 en SP is er een meerderheid. Hier komen mogelijk ook nog tien stemmen van Groenlinks bij. Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft aangegeven dat zij alleen voor behoud van de productschappen is als duurzaamheid bij de kerntaken komt. Verantwoordelijk minister Henk Kamp heeft gezegd hier niet voor te voelen.

Uitgesproken voorstanders van de productschappen CDA, PvdA en SGP komen niet meer aan een meerderheid. Zij komen gezamenlijk tot 53 stemmen. Mogelijk komt hier Christenunie ook nog bij, waarmee 58 stemmen worden gehaald. Een verzoek op hoofdelijk stemmen zal hier ook geen soelaas bieden. Bij de felle tegenstanders zijn mogelijk een aantal voorstanders van productschappen. Maatregelen waar de landbouwwoordvoerders voor pleiten worden vaak via de productschappen geregeld. D66 heeft deze twijfel al ondervangen door bewust een motie in te dienen namens de kamerleden Verhoeven en landbouwwoordvoerder Van Veldhoven, die beiden pleiten voor vrijwillig lidmaatschap van de schappen.

Het ziet er dus naar uit dat onder leiding van de regeringspartij in de Tweede Kamer een plan van haar eigen VVD-minister wordt afgeschoten. Dat komt niet vaak voor. Of het met deze stemming ook echt komt tot afschaffen van de productschappen is nog de vraag. Kamp heeft duidelijk aangegeven dat hij niets ziet in het afschaffen van de productschappen, maar dat hij wel vindt dat de schappen fors moeten inkrimpen. De kans is dus aanwezig dat hij de aangenomen motie naast zich neer legt.

In de Eerste Kamer hebben de tegenstanders van de productschappen ook een nipte meerderheid, als de standpunten van de partijen overeind blijven. Bij het wetsvoorstel over het ritueel slachten gebeurde dit niet, waardoor de Kamermeerderheid in de Tweede Kamer in de Eerste Kamer veranderde in een minderheid. De enige strohalm voor de productschappen is minister Kamp. Hij moet besluiten of hij het verzoek van de Kamer inwilligt of niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.