248 x bekeken

Felle woorden, maar weinig vuurwerk in landbouwdebat

Het zou het jaarlijkse hoogtepunt van de agrarische politiek moeten zijn: de behandeling van landbouwbegroting in de Tweede Kamer. Maar met bijna alle grote debatten al achter de rug en een kabinet dat de hand op de knip houdt, bracht het overleg dinsdag weinig vuurwerk.

Zoals verwacht greep de oppositie de gelegenheid aan om staatssecretaris Henk Bleker opnieuw te bekritiseren om zijn natuurbeleid. PvdA’er Lutz Jacobi opende de aanval met het voorstel dit onderwerp onder te brengen bij Infrastructuur en Milieu; zij heeft er geen vertrouwen in dat de natuur bij Bleker in goede handen is. Een opvallend voorstel aangezien Melanie Schultz van Haegen evenmin bekend staat als groot natuurliefhebber.

Ook D66, Groenlinks, SP en Partij voor de Dieren richtten hun pijlen op dit beleidsonderdeel. Henk van Gerven (SP) sprak over een natuurbarbarenkabinet, terwijl Arjan El Fassed (Groenlinks) de staatssecretaris ervan beschuldigde blufpoker te spelen met mens en natuur. Felle woorden dus, maar nagenoeg dezelfde als een week eerder in een commissievergadering gebezigd.

De bijdragen van de coalitie- en gedoogpartijen leidden er evenmin toe dat de toeschouwers op het puntje van hun stoelen gingen zitten. VVD’er Janneke Snijder hield een pleidooi tegen de invoering van extra duurzaamheidseisen. Volgens het Kamerlid krijgen ondernemers nu al voldoende voor de kiezen en moeten nieuwe lastenverzwaringen worden voorkomen. Dit betekent niet dat Snijder plannen van het huidige kabinet zal dwarsbomen; het gaat haar om de periode daarna.

Boeiend werd het even toen Snijder werd geïnterrumpeerd door Ger Koopmans (CDA). Hij had in een bij het debat over de onderwijsbegroting ingediende VVD-motie gelezen dat de liberalen willen inzetten op een lager budget voor het GLB. Een vreselijk plan, aldus de CDA’er. Volgens Snijder moet die verlaging worden gezien in relatie tot de afdracht aan Brussel.

Koopmans zelf gebruikte zijn termijn voor een lofzang op de agrarische sector. Hij benadrukte het economische belang van de land- en tuinbouw en prees het kabinet voor zijn investeringen in de Floriade. Daarnaast stelde de CDA’er voor 2 miljoen euro te reserveren voor vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met natuur en milieu.

De meest interessante bijdrage werd geleverd door Elbert Dijkgraaf (SGP). Daar waar de gehele Kamer al lange tijd roept om meer marktmacht voor boeren en tuinders zonder met concrete voorstellen te komen, presenteerde hij er zes. Dijkgraaf krijgt hiervoor waarschijnlijk steun van een ruime meerderheid.

Dondermiddag gaat het overleg verder. Dan reageert ook Bleker op de kritiek en ingediende voorstellen. Hopelijk leidt die interactie tot wat meer pit in het debat.

Belangrijkste suggesties van de partijen


  • PvdA: Natuurbeleid verplaatsen van het ministerie van ELI naar Infrastructuur en Milieu
  • VVD: Geen nieuwe verduurzaamheidsregels opleggen vanuit de overheid
  • CDA: 2 miljoen euro beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties voor natuurbeheer, commissie-Van Doorn voor de tuinbouw
  • D66: Vergroening van regeling voor rode diesel, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en garantstelling landbouw. Versnellen omschakelingstraject naar biologische landbouw
  • Groenlinks: Verruimen salderingsmogelijkheden voor energieproductie door agrarische bedrijven
  • SGP: Aanpassen mededingingsregelgeving voor betere machtspositie primaire producenten in de keten
  • CU: Stimulering van de veredeling van eiwitgewassen in de EU, om hiermee minder eiwitrijke gewassen te hoeven invoeren
  • PvdD: Totaalverbod op koppelbehandelingen met antibiotica
  • SP: Europees verbod op landroof
  • PVV: Dierenpolitie ook inzetten tegen stroperij

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.