Redactieblog

288 x bekeken

Een klein zonnestraaltje

Waar ik mijn vorige column een beetje mistig eindigde met de mededeling dat in de Tweede Kamer de motie-Schouw was aangehouden, kan ik vandaag doorgaan met het vervolg.

In die motie van een paar weken geleden zou de regering opgeroepen worden om de waterschappen als bestuurslaag op te heffen en onder te brengen bij de provincies.

Dinsdagavond kregen we bericht dat die middag onverwacht een gewijzigde motie in stemming was gebracht en ook was aangenomen. Met vette letters staat op mijn scherm: ”De Kamer heeft de regering per motie verzocht voor mei 2012 een onderzoek toe te zenden over de mogelijkheden waterschapstaken bij andere bestuurslagen onder te brengen. De motie is ingediend door de leden Schouw (D66), Heynen (PvdA) en Van Raak (SP).”

Aangezien ook de PVV en Groenlinks de motie steunden, kreeg deze een meerderheid in de Kamer. Een aardig afgezwakte motie dus. In plaats van opheffen staat er nu een onderzoek. Het zoveelste. Zitten we daar op te wachten?

Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, reageert geprikkeld: ”Ik wil er toch op wijzen dat bij herhaling is vastgesteld dat de waterschappen hun taken doelmatig en kostenbewust uitvoeren. We kunnen natuurlijk altijd opnieuw een onderzoek doen, maar ik voorspel dat dit niet veel zal opleveren. Het buitenland kijkt jaloers naar onze organisatie van het waterbeheer. Staatssecretaris Joop Atsma zei recent dat als de waterschappen niet bestonden, we ze morgen zouden moeten uitvinden.”

Ook de koepels van provincies en gemeenten hebben zich uitgesproken tegen weer een nieuwe en lange discussie. Zelfs mijn Sjoerd vindt dat het gezeur over het voortbestaan van de waterschappen nu maar eens afgelopen moet zijn. ”Gewoon laten zoals het is!” zegt hij.

Ondertussen vergaderen we bij Zuiderzeeland rustig door. We hebben net de begroting voor 2012 vastgesteld. Voor het eerst in onze korte geschiedenis gaan de tarieven omlaag. Een klein zonnestraaaltje tussen al die donkere financiële wolken. En nu maar afwachten wat de regering met die motie doet.

Of registreer je om te kunnen reageren.