Economische crisis noopt tot herbezinning landbouwbudget

Het omvangrijke EU-land-bouwbudget blijft een moeilijk punt voor de VVD. Met leedvermaak wijst het CDA op een pijnlijk liberaal voorstel. Maar zelf kan de partij de discussie ook niet uit de weg gaan.

Hij was er zichtbaar mee in zijn nopjes. Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA), nooit te beroerd zijn eigen staatssecretaris of coalitiepartners onderuit de zak te geven als hij vindt dat zij de landbouwbelangen schaden, had een bijzondere motie opgeduikeld. Ruim een week geleden stelde de VVD, tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting, voor in Europa te pleiten voor meer geld voor onderzoek en innovatie. Omdat die middelen toch ergens vandaan moeten komen, werd het kabinet opgeroepen in te zetten op een verlaging van het landbouwbudget. Vreselijk, aldus Koopmans.

De motie is op 1 december ingediend door VVD’er Anne-Wil Lucas, onderwijsspecialist, met steun van D66 en Groenlinks. Ergens halverwege, in een bijzin, staat de gewraakte passage over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het idee daarachter is dat investeringen in innovatie noodzakelijk zijn om Europa uit de crisis te trekken, waar natuurlijk ook de agrarische sector bij is gebaat. Bovendien kan een deel van die innovatiegelden rechtstreeks naar de landbouw vloeien. Een goed doortimmerd voorstel dus, zo dacht Lucas.

Maar zij had buiten haar collega Janneke Snijder gerekend. De liberale landbouwwoordvoerster is heel wat minder gecharmeerd van dit idee en wist een dag nadat zij er in de Kamer door Koopmans mee was geconfronteerd, te melden dat er binnen de fractie nog gesproken zou worden over die zinsnede. Om die reden is de motie deze week ook niet in stemming gebracht.
Toch is het plan-Lucas niet het zwarte schaap onder de VVD-voorstellen, of in elk geval niet het enige. Want al langer klinken in de partij geluiden dat het wel wat minder kan met die landbouwsubsidies. Europa is namelijk duur, en ruim 40 procent van het budget wordt opgesoupeerd door de agrarische sector. In 2008 werd ternauwernood een passage aangepast in het concept-program voor de Europese verkiezingen, waarin wordt gesproken over drastische hervormingen.

In een toelichting legt Snijder uit niet onwelwillig te staan tegenover een verlaging van het budget, om de hierboven genoemde redenen. Dit betekent echter niet dat Nederland op minder steun hoeft te rekenen. Volgens het Kamerlid is een bezuiniging een goede aanleiding om eens kritisch te kijken hoe de gelden in de lidstaten worden gebruikt. Wie de situatie in Oost-Europa onder loep legt, zal zien dat het daar een stuk minder kan. Op die wijze ontstaat ruimte die kan worden ingevuld door meer productieve landen, is de denktrant.

Voor Koopmans is dat allemaal semantiek; hij stelt vast dat de VVD minder aan landbouw wil spenderen, punt. En dat is slecht voor boeren, maar goed voor het CDA, dat bij de laatste verkiezingen veel aanhang aan de partij van Snijder verloor. Hij vertelt daar natuurlijk niet bij dat minister De Jager (Financiën), partijgenoot, onlangs eveneens een pleidooi hield om nog eens kritisch naar het GLB te kijken. Want ook de christendemocraten kunnen niet ontsnappen aan een discussie over de besteding van de schaarse middelen. En dan gaat het al snel over, inderdaad, het landbouwbudget.

Of registreer je om te kunnen reageren.