Daden nodig, geen commissie

agd.media
Het CDA pleit voor een ‘commissie-Van Doorn’ voor de tuinbouw. Zoals ex-Vion-topman Daan van Doorn een visie opstelde voor de intensieve veehouderij in Nederland, zou een andere commissie, met een ander maar even groot zwaargewicht voor de tuinbouw aan de slag moeten.

Het gaat niet florissant in de tuinbouw, er is verdeeldheid, meningen verschillen over de toekomstagenda voor deze sector. Leg het in handen van een gezaghebbend, ‘vaderlijk’ iemand met respect binnen en buiten de sector, en het komt goed, is de gedachte.

Maar dat is te simpel gedacht. De eerste vraag is: heeft de commissie-Van Doorn zoveel opgeleverd voor de veehouderij? Het antwoord is nog niet te geven. Van Doorns visie heeft veel instemming gevonden, maar concrete maatregelen en beleid zijn er nog niet aan verbonden.

De tweede vraag is of er in de tuinbouw gebrek aan visie is. Dat is er niet. Er is een nog nieuwe lobby-organisatie, onder leiding van Loek Hermans, iemand met minstens zoveel maatschappelijk gewicht en aanzien als Daan van Doorn. Bovendien ligt er sinds vorig jaar een visie, van de commissie-Nijkamp, die luidt: de sector is te versnipperd. Bundeling is nodig.

Tenslotte is er een belangrijk verschil tussen tuinbouw en intensieve veehouderij: de eerste heeft veel minder problemen met de maatschappelijke acceptatie.

Conclusie: de visie is er al, de man van gewicht is er al. Er is geen behoefte aan meer visies en rapporten, maar aan daden.

Of registreer je om te kunnen reageren.