Redactieblog

Bleker staat achter ganzenakkoord

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw en natuur houdt het ganzenakkoord van de G7 als basis voor het ganzenbeleid. Die toezegging deed hij tijdens het debat in de Tweede Kamer.

Het akkoord over het ganzenbeheer, G7, is gesloten door Natuurmonumenten, LTO Nederland, Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming, de Landschappen, de FPG en APnl. Jagersvereniging KNVJ stapte in de laatste fase uit het akkoord, dat daarvoor G8 was. ”Ik heb veel waardering voor de G7, het was een heel moeilijk proces. Iedereen heeft voor het akkoord over zijn eigen schaduw heen moeten stappen”, zegt Bleker over het akkoord.

Het ministerie doet nu samen met de provincies onderzoek of de voorstellen van G7 ook tot de gewenste reductie van de schade leiden. We kijken nu naar de effecten van het beleid op de korte en de lange termijn. ”Als het onderzoek afgerond is, gaat het ministerie met het Interprovinciaal Overleg in overleg of het G7-voorstel voldoende is, of dat er nog aanpassingen nodig zijn”, zegt Bleker.

Een ruime meerderheid van CDA, VVD, PvdA, D66 is voorstander van het G7-akkoord. ”Het is bizar dat het ganzenakkoord al ruim een half jaar geleden is gesloten, maar dat Bleker het nog steeds niet heeft omarmt. De staatssecretaris is weer zijn eigen gang gegaan en in de tussentijd is het probleem alleen maar groter geworden”, zegt Lutz Jacobi namens de PvdA. Ze vindt dat Bleker nog dit jaar tot een overeenstemming moet komen over de aanpak van de ganzenoverlast.

Het ministerie komt uiterlijk half februari met de onderzoeksresultaten van het G7-beleid.
De uitgangspunten van het G7-beleid moeten worden gewaarborgd in de nieuwe Wet Natuur, waarbij gezorgd moet worden dat het regionaal inpasbaar is. De provincies zijn primair verantwoordelijk voor het ganzenbeleid.

Het aanvankelijke voornemen om de jacht op ganzen landelijk open te stellen is aangepast onder druk van de Kamer. De provincies vonden dat daarmee de provinciale verantwoordelijkheid zou worden doorkruist. Bleker wil het nu mogelijk maken dat de jacht tijdelijk en lolaal gesloten kan worden en dat de provincies hierover beslissen.

Of registreer je om te kunnen reageren.