350 x bekeken 6 reacties

‘Als we zo doorgaan, houden we geen natuur over’

Na zijn verslag van de maatschappelijke dialoog over de veehouderij presenteert oud-minister Hans Alders (PvdA) vandaag het eindverslag van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. De hoofdconclusie: de inspanningen om de achteruitgang van de soortenrijkdom te stoppen zijn volstrekt onvoldoende. “Het is ook een moreel punt.”

Waarom is biodiversiteitsverlies een groot probleem? Het uitsterven van soorten is van alle tijden.
“De natuur heeft een aantal voor mensen belangrijke functies: het levert voedsel, basisproducten voor bijvoorbeeld medicijnen en diensten zoals het zuiveren of tegenhouden van water. Het is dan heel onverstandig daar zo onzorgvuldig mee om te gaan dat die producten en diensten in gevaar komen. Het probleem is dat we vaak over natuur en grondstoffen spreken alsof het geen waarde heeft. Ik vind het buitengewoon merkwaardig dat we wel een prijs verbinden aan hout, maar niet aan een ongekapte boom.”

U stelt dat de meeste mensen zich onbewust zijn van het belang van biodiversiteit. Hoe komt dat?
“Lange tijd hebben wij op individueel niveau een groot beslag gelegd op de natuur zonder dat dit op wereldschaal tot problemen leidde. Maar onlangs is de zevenmiljardste mens geboren, en in 2050 zijn we zelfs met negen miljard. Indien we op de huidige voet doorgaan, houden we geen natuur meer over. Aan een boer hoef je dat niet uit te leggen: als je grond jaren achterelkaar gebruikt, raakt deze uitgeput.”

In het rapport staat dat het niet voldoende is het beleid te voorzien van een groen randje. Is dat niet precies wat dit kabinet doet?
“Wij hebben deze opdracht van het vorige kabinet gekregen. Daarom heb ik bij het aantreden van het nieuwe gevraagd: heeft u nog behoefte aan ons advies? Dat bleek het geval. Bovendien is het niet alleen kwestie van actie van de zijde van de overheid, want zonder het bedrijfsleven gebeurt er niets. Wij zeggen daarom dat er een stip aan de horizon moet worden gezet, waar iedereen naar kan toewerken. Wat ons betreft is dat: geen netto verlies, no net loss. Maar u heeft gelijk, de twee kabinetten staan er verschillend in.”

Wat vindt u in dat licht van de bezuinigingen op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)?
“De EHS heeft geleid tot de terugkeer van soorten en dus moet je vaststellen dat dit succesvol beleid is geweest. De discussie is nu sterk gericht op het feit dat het kabinet krap bij kas zit. Maar als je natuur beschouwt als iets met economische betekenis, en niet alleen als mooi, is het goed te rechtvaardigen om daar in te investeren. Wij zeggen daarom: kijk naar slimme oplossingen in plaats van de plannen te herzien.”

U vindt dat de EHS moet worden gerealiseerd zoals gepland?
“Ja, dat klopt.”


Beschouwt u het stoppen van het biodiversiteitsverlies als een morele verplichting?
“Wij hebben de economische aspecten die ermee samenhangen in kaart gebracht, maar zeker, het is natuurlijk ook een moreel punt. Wij hebben deze aarde te leen van volgende generaties.”

Heeft u er vertrouwen in dat de Europese doelstellingen worden gehaald?
“Niets is eenvoudig, laat ik dat gelijk zeggen. Het is een zoektocht. De mens is niet gegeven de toekomst te voorspellen, maar wij kunnen wel de omstandigheden scheppen waarin de noodzakelijke innovatie tot zijn recht komt. En u zult zien dat alle krachten zich hierop gaan richten, er zal een creatieve fase ontstaan.”

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  saskia

  Het is inderdaad zo dat we geen natuur overhouden als we op de manier doorgaan zoals we de afgelopen jaren gedaan hebben, op de gronden die bij de natuurinstanties in gebruik zijn groeien alleen nog maar planten die geen levend wezen wil eten, biezen en noem maar op welke andere rotszooi die in geen enkel voedsel pakket voorkomt, nee de dieren gaan eten op goed verzorgde landbouwgrond en die komt er steeds minder, het natuurbeleid tot nu tot heeft er alleen tot geleid dat er door vernatting meer muggen komen die allerlei ziekten overbrengen, het gaat goed de verkeerde kant op

 • no-profile-image

  Helemaal met Saskia eens!

 • no-profile-image

  Ben het helemaal met saskia eens.

  Al die zogenaamde natuurorganisaties hebben totaal geen verstand van natuur ( en de PvdD al net zo)
  Ze hebben er een grote bende van.
  Ze zitten er alleen maar voor het innen van geld van de belastingbetaler.
  Goede landbouw grond is o zo belangrijk!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Saskia... volgens professor Alders is jouw rotzooi teruggekeerde BIODIVERSITEIT...... en dat is heel belangrijk !!........... want dat levert voedsel,basisproducten voor b.v. medicijnen en diensten?????!!!!!!!!!!!...........wij moeten het rapport denk ik maar eens heel goed gaan lezen, leren we misschien, hoe we na 2 jaar studeren, op een Slimme Morele en Sociale (P V D A ) manier miljarden weg kunnen trekken ( om de EHS af te maken) bij onze sociale voorzieningen? PGB ? verpleeg en verzorgings tehuizen? hoezo vergrijzing, gezondheids zorg? pensioenen?

 • no-profile-image

  Veel wordt er gepraat over hoe we de crisis moet bestrijden. Een begin kan er gemaakt worden door Alders en soort gelijke te negeren.

 • no-profile-image

  Ja Montange, die Alders heeft wel gevoel voor humor. Maar het vangt wel lekker. Want crisis of niet, de vriendjes blijven elkaar wel de bal toespelen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.