Redactieblog

256 x bekeken 2 reacties

'We mogen best een beetje trotser op de boeren zijn'

Marjolein Faber-van de Klashorst zit sinds juni van dit jaar namens de PVV in de Eerste Kamer. De portefeuillehouder landbouw van de PVV is afkomstig uit Hoevelaken en combineert haar lidmaatschap van de Eerste Kamer met het fractievoorzitterschap van de PVV-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland.

U bent portefeuillehouder landbouw. Wat is uw visie op deze sector?
”De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat boeren kunnen boeren. Er moet niet te veel verstikkende regelgeving zijn. Ik ga me sterk maken voor minder regelgeving. Er zijn natuurlijk wel wat regels nodig. Maar boeren weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Verstikkende regelgeving gaat ten kostte van de agrarische productie.”

Geldt dat ook voor regelgeving als het gaat om dierenwelzijn?
”Dierenwelzijn is een speerpunt van de PVV. De landbouwhuisdieren eten we uiteindelijk wel op, maar ik vind dat je tot en met de slacht goed voor de dieren moet zorgen. Je moet ze ook diervriendelijk slachten. Om het welzijn te waarborgen zijn er al veel regels. Maar er zijn wel dingen die kunnen verbeteren. Denk maar aan de langeafstandstransporten van slachtdieren en het slachtproces van kippen. Dat moet echt beter.”

De welzijnsregels zorgen vaak voor hogere productiekosten. Is dat niet in strijd met uw wens dat boeren moeten kunnen boeren?
”Hiervoor is voor boeren een goede prijs voor de producten nodig. Anders kunnen ze niet investeren in milieu- en dierenwelzijnsmaatregelen. Maar een hogere standaard voor dierenwelzijn kan zich goed staande houden.”

In de agrarische sector is een sterke schaalvergroting gaande. De discussie over megastallen wordt breed gevoerd. Wat vindt u daarvan?
”Ik heb niet het idee dat dieren in een megastal het slechter hebben dan dieren op kleinschaliger bedrijven. Wel maak ik me zorgen over de boerengezinnen. Die moeten het bedrijf ook kunnen behappen. De omvang van familiebedrijven vind ik daarom beter.”

De landbouw wordt ook gezien als zware belaster van het milieu. Wat vindt u daar van?
”De sector werkt hard om hier oplossingen voor te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat boeren houden van hun dieren en van de natuur. Daar moeten ze van leven, dus daar gaan ze ook netjes mee om. Ik vind dat de boer te vaak de zwarte piet krijgt toegespeeld, terwijl er ook vaak andere schakels in de keten zijn die de problemen veroorzaken. De veevoersector mag ook wel eens aangesproken worden op de milieudruk van de agrarische keten.”

De combinatie van natuur en de agrarische sector staat ook onder druk. Wat vindt de PVV hiervan?
”Natura 2000 is een nachtmerrie voor boeren. Als je daar met je bedrijf naast zit, ben je echt in de aap gelogeerd. Terwijl helemaal niet duidelijk is of de stikstof in het natuurgebied van jouw bedrijf afkomstig is. Daar moet echt iets aan gebeuren.”

Wat is uw drijfveer om de landbouwportefeuille te doen?
”Boeren worden te vaak onterecht in kwaad daglicht gesteld. Ze worden vaak neergezet als de milieuvervuilers. Dat vind ik onterecht. De land- en tuinbouw is een van de belangrijkste exportsectoren van Nederland. Daar mogen we best wat trotser op zijn.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Marjolein, Ik hoop echt dat de regelgeving minder wordt
  Nederland is hierin helemaal door gedraaid.
  Boeren hebben het beste voor met hun dieren en de natuur ,
  en de meeste stallen zien er prima uit
  maar natuur - milieu en dieren organisaties met miljoenen aan geld van de belastingbetaler zetten met al hun filmpjes en reclame borden boeren in een kwaad dag licht, Ik hoop dat dit echt een keer is afgelopen, de boeren in nederland hebben het al moeilijk genoeg DE LANDBOUW SECTOR
  DAAR MOET JE ZUINIG EN TROTS OP ZIJN

 • no-profile-image

  Niet alleen de natuur- en milieuorganisaties, Beertje. Ook het het "landbouw"ministerie doet z'n uiterste best om de landbouw te nekken. Behalve de intensieve bakken van de LTO-vriendjes natuurlijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.