Vernieuwd productschap

agd.media
Het Produchtschap Tuinbouw gaat op de schop. Een goede zaak. Opvallendste aan de reorganisatie is de sterke vermindering van het aantal bestuurders van 136 naar 31. Bovendien komen er strengere regels voor goed bestuur. Zo moeten dubbelfuncties en mogelijke belangenverstrengeling tegengegaan worden.

Het PT ligt al jaren onder vuur, mede vanwege de bestuurscultuur. Er is een sterke roep om afschaffing van het schap. Het is maar beter dat die stap niet gezet wordt. Dan zou het kind met het badwater weggegooid worden. Voor het bewaken van het collectieve belang van een sector met veel relatief kleine ondernemers is een productschap een goed instituut. Andere landen zijn er jaloers op.

Modernisering is wel nodig. Dat betekent dus vooral: afslanking van de besturen, organisatie en taken. Het scheelt meteen bijna de helft van de heffing. En als er straks intensievere samenwerking komt met de andere productschappen, kan de heffing nog verder omlaag.

Allemaal stappen in de goede richting. Het productschap nieuwe stijl verdient een kans. Daarvoor is wel de medewerking van de telers onontbeerlijk, bijvoorbeeld aan de ondernemersplatforms. Telers kunnen zich niet verschuilen achter kritiek op een arrogant bestuur, ze moeten nu zelf de schouders eronder zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.