Strafmaatregelen antibioticaverbruik vragen discussie

Vleesveehouders Edwin en Anita Heijdra vragen zich af of de strafmaatregelen die gelden bij antibioticaverbruik proportioneel zijn. Daarbij wijzen ze op belangenvertegenwoordiging.

De komende twee weken worden er, verspreid over Nederland vier bijeenkomsten gehouden voor vleesveehouders.

Volgens de uitnodiging moeten alle vleesveehouders per 1 januari 2012 verplicht meewerken aan het terugdringen van hun antibioticaverbruik. Het productschap heeft daartoe een verordening opgesteld waar wij ons allemaal aan moeten houden en op gecontroleerd zullen worden.

Je kunt je afvragen of de administratieve last, de kosten en alle tuchtrechtelijke maatregelen die ons door deze verordening worden opgelegd wel proportioneel zijn. De Nederlandse Vleesveehouderij kent namelijk het laagste antibioticagebruik van alle agrarische sectoren.

De gemiddelde Dier Dag Dosering in de Nederlandse Vleesveehouderij ligt zelfs onder de 1. Dit is de uitkomst van meerdere onderzoeken uitgevoerd in opdracht van Heijdra Vleesvee en van LTO Vleesveehouderij.

Aparte registratie van antibiotica, ingezet voor de gezondheid specifiek van vleesvee, is een goede zaak. De manier waarop is wat ons betreft een pittige discussie waard!

Daarom zou iedere vleesveehouder bij een van de bijeenkomsten aanwezig moeten zijn om zelf te kunnen beoordelen of onze belangen goed worden vertegenwoordigd.

De uitnodiging is te vinden op de websites www.PVE.nl en www.ZLTO.nl .

Edwin en Anita Heijdra zijn vleesveehouders te IJsselstein

Of registreer je om te kunnen reageren.