Productschap blijft nodig voor welzijn van mens en dier

Anne Mieke Ravenshorst
Productschappen blijven nodig, stelt Jaap Jongejan. Zij leveren een directe bijdrage aan het welzijn van dier en mens. Niet de overheid, maar werkgevers en werknemers nemen de verantwoordelijkheid.

De regering stelt tegelijkertijd de taken van de productschappen ter discussie, maar pleit tegelijkertijd voor eigen verantwoordelijkheid. Merkwaardig, vindt CNV Vakmensen, want in dit samenwerkingsverband weten werkgevers en werknemers elkaar juist goed te vinden. Niet alleen om een product te promoten, maar juist ook om in het belang van alle betrokkenen duurzame afspraken te maken; over welzijn en gezondheid van mens en dier. Ook werkomstandigheden komen daarbij uitvoerig aanbod en dat is van groot belang.

Bij productschappen wordt vaak gedacht aan productpromotie. Maar de productschappen hebben juist ook een maatschappelijke taak. Die begint bij Wie is de Bob (geen alcohol achter het stuur, met medewerking van productschap wijn), maar heeft ook hogere doelstellingen zoals het voorkomen van dierenleed en het handhaven van strikte normen rond veilig en verantwoord werken. In productschappen weten werkgevers en werknemers in een keten elkaar te vinden om zo samen garant te staan voor kwaliteit van zowel de producten als de factor arbeid.

Begin december gaat de Tweede Kamer in debat over de regeringsvoorstellen om de productschappen drastisch te reorganiseren. Inzet van de regering: minder productschappen en degene die overblijven krijgen een sterk verkleind takenpakket. Werkomstandigheden worden van de agenda gehaald. CNV Vakmensen pleit voor behoud van de productschappen en vindt dat de
factor arbeid belangrijk blijft.

Het is niet toevallig dat veel productschappen gaan over de voedingssector. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn daar belangrijke onderwerpen. Een goed leven voor de kip, een veilige en fatsoenlijk betaalde baan voor de werknemer in de slachterij, en een gezond stukje vlees in de supermarkt voor de consument.

Een productschap gaat daar allemaal over. Niet de overheid, maar werkgevers en werknemers nemen de verantwoordelijkheid om met elkaar afspraken te maken over gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid van vaste krachten, zzp’ers, uitzendkrachten en werkgevers.
Het zelfregulerende effect van productschappen hebben we hard nodig de komende jaren. Het is dan ook van groot belang om in tijden waarin de behoefte van overleg en nieuwe verbindingen groter is dan ooit, de ketenbenadering te behouden. Zij levert een concrete en directe bijdrage aan het welzijn van dier én mens.

Jaap Jongejan is voorzitter van CNV Vakmensen

Of registreer je om te kunnen reageren.