Redactieblog

280 x bekeken 4 reacties

Politiek water staat schappen aan de lippen

De waterschappen liggen onder vuur in de politieke arena. Een Kamermeerder-heid wil af van deze bestuurslaag. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu wil hier niets van weten.

Als een duveltje uit een doosje kwam D66-Kamerlid Gerard Schouw tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken met een voorstel om de waterschappen af te schaffen. Zijn motivatie: de waterschappen hebben een beperkte politieke legitimatie en een ondoorzichtig bestuur. Ook kan de organisatie van waterveiligheid volgens Schouw efficiënter en goedkoper als het wordt ondergebracht bij de provincies.

In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid voor het afschaffen van de waterschappen in de huidige vorm. PvdA, PVV, Groenlinks en SP zijn net als D66 voor het opheffen van het bestuursorgaan. Daarmee is er een meerderheid van 89 zetels.

CDA, SGP, Christenunie, Partij voor de Dieren en VVD zijn voor behoud van de waterschappen. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte staat dat de regering werk gaat maken van efficiëntere overheden, met minder bestuurders. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu presenteerde vorige week zijn voorstel voor een nieuwe vorm van waterschapsverkiezingen.
Vanaf 2014 wil de regering dat waterschapsbestuurders door gemeenteraadsleden worden gekozen. Het gaat dan om de stemmingen van de bestuurders voor de categorie ingezetenen. Vertegenwoordiging van bijvoorbeeld natuur, landbouw en bedrijfsleven krijgen via geborgde zetels zitting in het waterschapsbestuur.

Door de indirecte verkiezingen kunnen de kostbare waterschapsverkiezingen, waarbij iedere burger van Nederland mag stemmen, worden geschrapt. Bij de laatste verkiezingen in 2008 en 2004 brachten niet meer dan 24 en 23 procent van de kiezers hun stem uit, a raison van 20 miljoen euro.

De Raad van State vindt de tegenvallende opkomst in 2008 onvoldoende reden om ’zonder grondige analyse’ een ingrijpende stelselwijziging door te voeren. De raad adviseerde in september het huidige stelsel te handhaven. Ook is de raad niet enthousiast over het feit dat de huidige waterschapsleden als gevolg van deze aanpassing anderhalf jaar langer blijven zitten dan gepland. Ondanks dit advies heeft Atsma het wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd.

Bij iedere verkiezing staat het bestaansrecht van de waterschappen weer ter discussie. Het kabinet is er duidelijk over: de waterschappen zijn van groot belang voor de bescherming tegen water. ”Ook is het goed dat de waterschappen voor de uitvoering van hun wettelijke taken zelf belastingen heffen. Het is wel wezenlijk dat er goede democratische controle is op de besteding hiervan”, luidt het standpunt.

Vraag is of het voorstel van Atsma het gaat halen. Slechts 61 leden zijn voor behoud van de waterschappen in de huidige vorm, het kabinet moet het zonder steun van gedoogpartij PVV doen. De bestaansrecht van het oudste democratische orgaan van Nederland is in het geding. Veel partijen hebben geen oren naar het belang van inrichting naar stroomgebieden of een organisatie die waterveiligheid als core-business heeft.

Het water staat de waterschappen politiek gezien aan de lippen. Eén geluk: daar ligt nu nét de expertise van dit orgaan: omgang met laag- en hoog water.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Waterschappen hebben bewezen dat zij veel kennis hebben van waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit. Deze drie kerntaken moeten zij blijven uitvoeren, niets meer en niets minder. Ik heb in deze weinig vertrouwen in de Provincies die daarvoor teveel een politiek orgaan zijn. De taken zoals natuurbeheer etc. zijn m.i.z. geen beleidsmakende taak meer voor de Waterschappen, hoogstens de uitvoering in opdracht van.

  Maas van den Heuvel

 • no-profile-image

  bruijn29@zonnet.nl

  ja gooi de kapitein over boord en geef het roer aan een witte boord of bakvis

 • no-profile-image

  Laat de politiek eerst maar eens naar zichzelf kijken, met een opkomst voor de verkiezingen van amper 40 %. Blijkt maar weer dat wanneer je naar de ander verwijs je eigen fouten niet bestaan. Hoe zei Geert Wilders dat ook alweer? Doe eens normaal...................

 • no-profile-image

  In veel landen bestaan geen waterschappen en is er geen beleid voor waterbeheer ,
  Die landen komen ook vaak in het nieuws met overstromingen en wateroverlast.
  Het is bijzonder dat wij zo ver onder de zeespiegel leven en nagenoeg onze voeten drooghouden dankzij de waterschappen ,dat is toch wel een paar miljoen waard dus niet opheffen

Of registreer je om te kunnen reageren.