198 x bekeken

’Opstelling Bleker wakkert tegenstellingen platteland aan’

Na een nachtelijke vergadermarathon bereikten staatssecretaris van landbouw Henk Bleker en het Interprovinciaal Overleg in september een akkoord over de decentralisatie van het natuurbeleid. Mede-onderhandelaar namens de provincies gedeputeerde Rein Munniksma (Drenthe, PvdA) legt uit waarom hij het een slechte overeenkomst vindt, maar hij deze week tóch zijn Provinciale Staten adviseerde er mee in te stemmen. ”Dit doet mij ook pijn.”

Wat gaat er met dit akkoord in uw provincie veranderen?

”Het aantal projecten in het buitengebied zal flink dalen ten opzichte van de situatie van voor oktober vorig jaar, toen Bleker met zijn brief alle ontwikkelingen stillegde. Er is nu eenmaal minder geld beschikbaar. Dit betekent dat wij veel scherper moeten prioriteren, ook al wringt dat. Wat betreft Natura 2000 ligt 15 procent van de landelijke opgave in Drenthe, voor de Kaderrichtlijn Water is dat zelfs 20 procent. Daar moet straks bij de verdeling van het geld rekening mee worden gehouden.”

U heeft het over EU-verplichtingen. Wie betaalt de boetes bij het niet halen daarvan? Hier lijkt onduidelijkheid over te bestaan.

”In het akkoord hebben wij afgesproken dat de provincies een inspanningsverplichting hebben voor de internationale doelen. Dat betekent dat Bleker ons alléén aansprakelijk kan stellen bij aantoonbare nalatigheid. De afgelopen dagen leek hij toch op een resultaatsverplichting aan te sturen, maar in het debat gistermiddag (in de Tweede Kamer, red.) heeft hij daar afstand van genomen. Daar ben ik blij mee.”

Zijn veel boeren in uw provincie niet stiekem blij met deze bezuinigingen? Zij lopen vaak te hoop tegen natuurbeperkingen.

”Ik zie een tweeslachtige houding. Er zijn best veel boeren die zeggen: geef mij de ruimte voor schaalvergroting. Maar er is ook een grote groep waar bereidheid bestaat tot het leveren van inspanningen ten behoeve van het schitterende cultuurlandschap waarin wordt gewerkt. Een boer die streekproducten verkoopt, heeft er alle belang bij dat zijn regio recreanten en toeristen trekt. Daar komt nog iets anders bij. Wij hebben in Drenthe natuurontwikkeling gekoppeld aan structuurverbetering van de landbouw. Jaarlijks wordt er 1.000 tot 2.000 hectare verruild, waardoor boeren zich kunnen verplaatsen naar betere gronden. Voor dat soort bewegingen is straks een stuk minder geld beschikbaar.”

Er wordt veel geklaagd over dit akkoord. Leidt het tot polarisering in het buitengebied?

”Zeker. In de periode onder Veerman (voormalig minister van landbouw, red.) zijn er veel angels uit de tegenstellingen op het platteland gehaald. Maar de afgelopen maanden zie je dat het aantal juridische procedures weer toeneemt; steeds vaker worden kwesties over vergunningen voor de rechter gebracht. En ik helemaal geen zin om als gedeputeerde elke week bij de Raad van State te staan! Als je niet oppast, graven alle partijen zich in en worden ontwikkelingen stopgezet.”

U bent bepaald niet positief over het akkoord. Waarom staat daar dan toch uw handtekening onder en geeft u Provinciale Staten een positief advies?

”Het buitengebied heeft lange tijd stilgestaan; door deze afspraken is er weer enige ontwikkeling mogelijk. Kijk, ik heb vijftien maanden in dit dossier rondgelopen en geconstateerd dat ik nog vele miljoenen nodig heb, Maar de politieke wil ontbreekt. Uiteindelijk concludeer je dan: beter een half ei dan een lege dop.”

Kamerlid Ouwehand (PvdD) zegt dat het haar pijn doet dat de provincies zich hebben laten chanteren.

”Het doet mij ook pijn. Maar als wij niet hadden getekend, had Bleker het van bovenaf aan ons opgelegd. En dan hadden de provincies nog minder geld en nog minder zeggenschap gekregen dan nu het geval is.”

Of registreer je om te kunnen reageren.