Redactieblog

2 reacties

Nieuwe SDE: veel duurzame energie voor weinig

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) wordt volgend jaar, met enige wijzigingen, opnieuw opengesteld. Het budget voor de stimuleringsregeling is verhoogd van 1,5 naar 1,7 miljard euro. De doelstelling wordt hierdoor ook groter.

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Maxime Verhagen wil met het verhoogde budget 9 petajoule duurzame energieproductie realiseren, terwijl de doelstelling dit jaar op 7 petajoule lag.

De systematiek voor de regeling blijft komend jaar gelijk: er komen verschillende openstellingen met een oplopende basisbijdrage. In 2012 zijn er vijf openstellingen, te beginnen met de eerste fase op 31 januari. Bij deze openstelling kunnen ondernemers zich inschrijven voor een basisbedrag van 7 cent per kilowattuur (kWh) voor elektriciteit, 48,3 cent per kuub groen gas of € 19,40 per gigajoule (GJ) warmte. Deze eerste openstelling is extra toegevoegd aan de openstellingen van vorig jaar. Verhagen wil via verschillende inschrijfperiodes zoveel mogelijk duurzame energie genereren voor zo weinig mogelijk geld.

Categorie toegevoegd
Bij de uitvoering van de eerste SDE+-regeling in 2011 bleek dat vrijwel het hele budget was vergeven na de openstelling van de laagste basisbijdragen. Mede hierdoor wordt er een categorie aan de openstellingen toegevoegd, met een nog lager basisbedrag. Deze categorie wordt in januari opengesteld, gevolgd door openstellingen voor hogere bedragen in april, juni, september en november. Bij de laatste openstelling gaat het om basisbedragen van 15 cent per kWh elektriciteit, 103,5 cent per kuub groen gas en € 41,70 per gigajoule warmte. De verwachting is echter dat het budget al ruim voor deze openstelling vergeven zal zijn.

In de nieuwe regeling komt Verhagen de landbouw voor een deel tegemoet: voor warmte geproduceerd door bestaande vergisters kan voortaan ook een bijdrage worden verleend. Het bedrag is met € 6,30 euro per gigajoule warmte echter aanzienlijk lager dan de € 16,30 per GJ die LTO samen met de Rabobank becijferde. De looptijd van deze warmte-vergoeding is vijf jaar.

Gezamenlijk
Boeren die gezamenlijk groen gas gaan produceren, kunnen voortaan via een groengas-hub subsidie aanvragen. Bij de vorige regeling was dat nog niet mogelijk. Dat geldt ook voor energie die niet geleverd wordt, maar direct door het bedrijf zelf wordt gebruikt. Ook dit wordt subsidiabel.
In de nieuwe SDE+regeling is het bovendien mogelijk om de bijdragen voor gemiste productie van energie later te ontvangen. Zeker bij de opstart van nieuwe projecten komen wel eens problemen voor, waardoor ondernemers vergoeding mislopen. Door de mogelijkheid van banking, kan deze vergoeding later alsnog geïnd worden.

Verhagen wil de investeringen in zonne-energie een beetje temperen. Daarom wordt de SDE+-regeling alleen nog mogelijk voor zonne-energie waarbij de leverancier van energie dit kan leveren via een grootgebruikers-aansluiting van 3*80 ampère. Voor agrariërs wordt het daardoor lastiger om zonne-energie te gaan produceren.

Agrarische sector buitenspel
LTO Nederland voorziet dat de agrarische sector door de nieuwe SDE+-regeling volledig buitenspel wordt gezet. Door de lage basisbedragen zal het budget vooral naar de grote energiebedrijven gaan. De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) vindt dat een te klein deel van de subsidies voor het opwekken van groene stroom terechtkomt bij windmolens op land, om dezelfde reden waardoor de landbouw buiten spel komt: de bijdragen zijn te laag om deze vorm van energie te gaan produceren. NWEA dringt er bij de Tweede Kamer op aan de kabinetsplannen op dit punt te wijzigen.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Boer trekt weer aan het korste eind! Groene enrgie is goed voor het imago maar je gaat er aan kapot.

  • no-profile-image

    melkveehouder010

    klote vergisters. in stand gehouden door het subsidie infuus.
    en alle fatsoenlijke bijproducten worden maar duurder en duurder en duurder

Of registreer je om te kunnen reageren.