Redactieblog

Een leger van adviseurs

Het wemelt van de adviseurs in onze sector: de zuivelverwerkers, de mengvoerindustrie, de diergezondheidszorg, de veeverbetering, de accountants, de standsorganisaties, de banken, juristen, DLV’ers, bouwbedrijven, mechanisatiebedrijven et cetera.

Natuurlijk hoeven we ze niet allemaal te onderhouden, maar je kunt stellen dat een adviseur zo’n 100.000 euro aan kosten meebrengt en dat moet met de dienst of het product toch weer terugkomen.

En dat leger van adviseurs groeit en dat is toch merkwaardig. Het aantal melkveehouders neemt af per jaar; het zijn er nu ongeveer 19.000. Hun educatie komt op een steeds hoger niveau, de melkveehouderij kent al vele HBO’ers en universitair geschoolde ondernemers. Nu is scholing niet per definitie een garantie voor beter boeren.

Zou het dan zo zijn dat de meer geschoolde boer meer behoefte heeft aan advies? Anders zou dat leger niet zijn gegroeid tot over de duizend. Of wordt het boeren steeds ingewikkelder en complexer, zodat we daarom meer advies nodig zijn? Met internet kun je al heel veel informatie inwinnen, goed met de computer omgaan is een hele efficiënte manier van netwerken.

Concurrentie is ook een reden voor meer adviseurs; boeren worden zakelijker en gaan gemakkelijker shoppen. Uit lijfsbehoud van de leverende organisatie komen er dan weer mensen bij. Organisaties met weinig verloop breiden hun buitendienst ook uit: klanttevredenheid , service en nieuwe regels. Dit vanuit het gedachtengoed: een bestaande klant tevreden houden kost veel minder dan nieuwe werven. Al met al betaalt de melkveehouderijsector 100 miljoen aan al die verkopers/adviseurs/consulenten.

Naast de ‘mensen op de weg’ (frontoffice) hebben de grotere organisaties ook nog experts achter de hand (back office). Opmerkelijk hoe de omvang en de kwaliteit daarvan bijvoorbeeld bij de voerindustrie en de melkmachine-industrie zijn toegenomen. Het zijn complete adviesbureaus, wederom organisatiegedreven.

De kunst voor de boer van deze tijd is om zelf regisseur van zijn eigen bedrijf te zijn en te blijven en te selecteren in de adviseurs van 100 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.