180 x bekeken 1 reactie

De wil alleen is niet genoeg

agd.media
De veehouderij moet duurzamer. Daar is iedereen het wel over eens. De tijd van massaproductie en zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk produceren is voorbij. Maar waar het wel naar toe moet, blijft vaag.

Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) had de opdracht om in zijn visie op de veehouderij helderheid te geven over de weg die veehouders moeten inslaan. Maar ook nu krijgen de veehouders geen duidelijkheid.

Er staat nog geen concrete stip aan de horizon. Bleker geeft aan dat de veehouderij duurzamer moet, vooral op de punten van dierenwelzijn, milieu en gezondheid. Maar harde criteria voor duurzaamheid worden niet genoemd. Sterker nog: de overheid laat het volledig aan de sector over. Zij moeten ervoor zorgen dat de investeringen worden terugverdiend.

Dit heeft voor- en nadelen. De veehouderijketen is eigen baas en kan dus zelf bepalen wat haalbaar is en wat niet. Maar het is daardoor ook extra moeilijk om iedereen mee te krijgen. Zeker in Nederland – waar het overgrote deel van de productie bestemd is voor de export – wordt het moeilijk om de hele veehouderij duurzamer te maken dan de normen die de Europese wetgeving voorschrijft.

Alleen de sterke gezamenlijke wens van verduurzaming in Nederland is niet voldoende om de slag te maken.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Zoals duidelijk naar voren komt nu durft Bleker geen sturing te geven richting een agrarische gezinsbedrijven ontwikkeling waar een besteedbaar inkomen verdiend kan worden en de grotere agro-industrie die in de pas moeten lopen van de eisen van de nog grotere voerfabieken/ slachterijen/ banken/ supermarkten. Dit alles omdat ongeveer 75% van de agro-productie export is. In de afgelopen jaren was die grote agro-export een behoorlijke positieve bijdrage op de nationale balans. Dit zou wel eens behoorlijk negatief kunnen worden voor de Nederlandse balans als men aan de Europese wetgeving moet voldoen. Een ontwikkeling richting boerengezinsbedrijven geeft alleen maar winnaars , buiten enkele voerfabrieken/slachterijen. dus zeer beslist geen 400 koeien per bedrijf en duizenden varkens/pluimvee-aantallen. Bleker ben dus duidelijk in je besluitvorming, daar wordt je voor betaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.