2 reacties

ABN Amro kleunt mis in stuk over duurzame kippenhouderij

Een regelrechte miskleun, vindt Bionext van het ABN Amro-rapport over duurzame pluimveehouderij. De bank is zeer beperkt in haar visie op duurzaamheid en komt met absurde uitkomsten, schrijven Jasper Vink en André Brouwer van Bionext.

ABN Amro heeft een rapport gepubliceerd met de titel ’Duurzaamheid in eieren en kippenvlees’ (agd berichtte er op 4 november over). Duurzaamheid is volgens het rapport de optelsom van CO2-uitstoot, energie- en landgebruik. Bionext, ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, vindt het rapport een regelrechte miskleun.

De gehanteerde definitie van duurzaamheid is zeer beperkt en leidt tot absurde uitkomstenHoe korter een vleeskip leeft of hoe eerder hij zich doodeet, hoe duurzamer het systeem. Hoe meer kippen in een stal, hoe duurzamer de pluimveehouder bezig is. Hoe meer kippenmest er verbrand wordt, hoe duurzamer er gewerkt wordt. Hoe meer antibiotica door het voer gaan om minder uitval te krijgen, hoe duurzamer de kip.

De biologische landbouw kijkt anders tegen duurzaamheid aan. Biologische landbouw hecht belang aan een integrale benadering van duurzaamheid waarbij er niet naar één aspect gekeken wordt maar naar alle aspecten in samenhang: voedselkwaliteit, diervriendelijkheid, water en bodem, biodiversiteit, gesloten kringlopen, behoud van genetische variëteit, landschapsbehoud en sociale factoren.

Wat in het rapport bijvoorbeeld buiten beschouwing blijft, is het gebruik van chemische middelen, zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen en antibiotica in de intensieve houderijsystemen. De toepassing en productie van deze middelen is een enorme belasting voor het milieu. Dit zijn factoren waar je niet zomaar aan voorbij kunt gaan wanneer je uitspraken doet over ’duurzaamheid in eieren en kippenvlees’.

De onderzoekers trekken een opvallende conclusie over energie in relatie tot kippenmest. Hun uitgangspunt was dat 30 procent van de mest wordt verbrand, wat energie zou opleveren. Biologische mest wordt niet verbrand en levert in die zin dus geen energie op. Wat de onderzoekers voor het gemak vergeten, is dat een biologische boer zijn mest levert aan biologische akkerbouwers. De achterliggende gedachte hierbij is om de kringloop te sluiten en juist milieuwinst te boeken, in plaats van te grijpen naar kunstmest waarvoor bij de productie op grote schaal fossiele brandstoffen verstookt worden.

En zo zijn er aan duurzaamheid veel andere aspecten dan de drie van ABN-Amro, die de conclusie rechtvaardigen dat dit een nietszeggend rapport is. ABN Amro begrijpt weinig van biologische landbouw. Het enige positieve is dat ABN Amro zich realiseert dat duurzaamheid een belangrijk thema is.

Jasper Vink en André Brouwer werken voor Bionext, ketenorganisatie voor duurzame biologische landbouw en voeding

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Het abn rapport is juist. Je kan de wereld bevolking niet voeden met een verouderd systeem als biologisch landbouw.
  Intensieve landbouw bespaard op grondstoffen en land het dierwelzijn moet verbeterd worden. En smaak hoeft niet minder tezijn. De voedsel veiligheid is beter in de intensieve landbouw.

 • no-profile-image

  Wilbert Hilkens, sectormanager dierlijke sectoren,

  Ketenorganisatie Bionext heeft onze studie naar duurzaamheid in de pluimveehouderij een regelrechte miskleun genoemd. Duurzaamheid bestaat uit meerdere aspecten, waaronder milieu en dierenwelzijn. De laatste jaren gaat de aandacht sterk naar het dierenwelzijn. Het milieuaspect aan de dierlijke productie is wat naar de achtergrond verschoven. Wij hebben in samenwerking met milieu-adviesbureau Blonk ingezoomd op de milieuaspecten van de productie. We zijn uitgegaan van het geconsumeerde product en hebben van daaruit teruggeredeneerd de keten in, uitgaand van de Nederlandse situatie.
  We spreken geen waarde-oordeel uit over de biologische sector, maar leggen cijfers en feiten neer. In ons rapport trekken we de conclusie dat milieu-impact en dierenwelzijn niet parallel met elkaar lopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.