Sympathiek idee

agd.media
Er is nog een lange weg te gaan voordat het idee van LTO voor een Europabrede beëindigingsregeling voor de zeugenhouderij werkelijkheid is. Het idee oogt sympathiek.

Het speelt in op een aantal problemen. In de eerste plaats is dat de verplichte omschakeling naar groepshuisvesting in de zeugenhouderij. Door bedrijven die niet kunnen of willen omschakelen naar groepshuisvesting te stimuleren om te stoppen met de zeugenhouderij, wordt de Europese Unie geloofwaardiger in haar streven om groepshuisvesting door te voeren.

De EU kan zich niet permitteren om met de zeugenhouderij in een soortgelijke situatie terecht te komen als de leghennenhouderij met de verplichte omschakeling naar alternatieve huisvesting. In de tweede plaats kan een regeling voor beëindiging de markt een stuk opschonen, zodat er een betere prijsvorming kan ontstaan.

De eerste stappen zijn gezet. Boerenorganisaties in verschillende lidstaten zijn tamelijk positief. De volgende stap is dat er draagvlak ontstaat voor het idee bij de verschillende overheden, zodat het idee echt ter tafel kan komen in Brussel.

Voor de varkenssector is het zaak om het idee goed neer te zetten: als structuurmaatregel in verband met de omschakeling naar groepshuisvesting. Dan is de kans het grootst dat er draagvlak ontstaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.