Stap achteruit

agd.media
81 groentetelers stappen uit The Greenery en sluiten zich aan bij de concurrerende coöperatie FresQ.

Onvrede is de belangrijkste drijfveer van deze telers, voornamelijk uit de tomaten- en paprikasector. FresQ wordt er in één klap de grootste mee in deze beide markten.

Dat het rommelde in de gelederen van The Greenery is niet nieuw. Veel leden vinden dat ze te ver van de afzetmarkt af moeten opereren. Ze willen liever korte ketens en het liefst zelf onderhandelen met de belangrijkste afnemers, de supermarkten. De grote coöperatie stond dat niet toe. Om de telers tegemoet te komen, was wel een speciale constructie bedacht in de vorm van Coforta Verkoop, als tussenpartij tussen telers en groothandel.

De onvrede van de telers is begrijpelijk. De voedingstuinbouw maakt moeilijke tijden door. Ondernemers die zich dan belemmerd voelen in het directe contact met de klant zoeken andere wegen.

Maar voor de sector als geheel betekent het een stap achteruit. De telers hebben het meeste baat bij verdere bundeling van de afzet. Hoe meer bundeling, hoe steviger producenten staan in de onderhandelingen met de afnemers. Deze afsplitsing van The Greenery is een stap de andere kant op. Supermarkten krijgen méér keuze uit aanbieders, hun positie wordt nog sterker. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.