Sommige boeren betalen de hoofdprijs

agd.media
De invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vraagt veel van de Nederlandse boer - hoewel in de ogen van sommigen niet genoeg. Zo zullen de vergroeningsmaatregelen op bedrijfsniveau tot heel wat gepuzzel leiden.

Ingrijpender nog is de overgang naar een (regionale of landelijke) hectarepremie. Doordat straks alle landbouwgrond onder het toeslagenstelsel valt en er ook nog eens op het budget wordt gekort, zullen enkele sectoren de hoofdprijs betalen.

Toch wil staatssecretaris Bleker het nieuwe systeem snel invoeren. Een lange overgangsperiode is volgens hem ongewenst, omdat dit een rem zet op nieuwe ontwikkelingen. Het GLB is volgens hem niet bedoeld om de huidige productiewijze in stand te houden, maar om boeren de gelegenheid te geven te innoveren.

Daar heeft hij een punt - het landbouwbeleid verliest alle legitimiteit als het inzet op een status quo. Anderzijds zal bij een snelle invoering van de hectarepremie een groot aantal ondernemers in de problemen komen; kalverhouders, telers van zetmeelaardappelen en intensieve melkveehouders verliezen een aanzienlijk deel van hun steun.

Het is daarom van groot belang dat de staatssecretaris oog heeft voor deze groepen. Een overgangsperiode van zeven jaar, zoals LTO bepleit, is wellicht niet nodig. Maar bij het faillissement van een flinke groep boeren is ook niemand gebaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.