3 reacties

Prijsverzekering wel of niet?

agd.media
Het voornemen van Steegro en DCA om een melkprijs-garantiecertificaat in de markt te zetten roept veel reacties op. Op internet wordt driftig gediscussieerd over de voor- en nadelen van dit financiële product. Niet alleen melkveehouders, ook akkerbouwers en varkenshouders nemen deel aan die discussie.

Het toont in ieder geval hoezeer risicomanagement de aandacht heeft van agrarisch ondernemers. Over de hele linie zijn boeren bezig met de vraag hoe je op een volatiele markt moet opereren. Risico’s nemen of je juist indekken? Varkenshouders en met name akkerbouwers weten al jaren niet beter dan dat ze een prijs- en verkoopstrategie moeten hebben.

Melkveehouders stonden hier tot voor kort buiten. Maar met het aflopen van de quotering én de toenemende fluctuaties van de melkprijs worden ze zenuwachtig. Logisch dat een commerciële partij daar op inspeelt.

Heeft het zin om zo’n certificaat te kopen? In zijn algemeenheid niet, kun je beredeneren. De melkveehouder een product dat per definitie in constante stroom richting de verwerker gaat. Prijsfluctuaties worden dus automatisch ’uitgemiddeld’, dit in tegenstelling tot een akkerbouwer die in principe zijn hele oogst in één keer zou kunnen vermarkten.

Maar er kunnen ondernemers zijn die wél baat hebben bij meer duidelijkheid over de precieze opbrengst van hun melk over een bepaalde periode. De winst die de aanbieder van dit product wil overhouden, is dan te zien als een soort verzekeringspremie. Iedere ondernemer moet voor zichzelf beoordelen of hij erin wil investeren. Een algemeen oordeel over het product is dan ook niet te geven. Maar dát er ondernemers zijn die nieuwe producten lanceren, ook op dit gebied, valt alleen maar toe te juichen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Prijsverzekering? Wie dat wil moet geen zelfstandige zijn maar als knecht aan de gang. Dan weet je zeker dat de ander met het voordeel er van door gaat en je zelf met de nadelen blijf zitten.

 • no-profile-image

  Wat een lekkere naieve houding.

  Voor mij is ondernemen, risico´s verminderen, en zorgen dat daarbij geld verdient wordt.

  Voor een melkveehouder is dat nog nieuw. Tot nu toe altijd een gegarandeerde prijs gehad.

  Als je met een contract de zekerheid heb een hoog inkomen te garanderen, kan het voor een bank een afweging zijn die financiering toch te geven.

 • no-profile-image

  Contracten> gecontroleerde armoede!

Of registreer je om te kunnen reageren.