Redactieblog

Koper kritisch op waterrijk perceel

De grondmarkt in Zuid-Holland kenmerkt zich door grote verschillen tussen de verschillende gebieden. De markt is relatief rustig.

”Er is weinig aanbod van grond en daarmee zijn er ook niet veel transacties”, zegt makelaar Jan Willem van Niekerk van LTO Vastgoed uit Bleiswijk. Het beperkte aantal transacties en het terugtrekken van de overheid op de grondmarkt heeft geen gevolgen voor de prijzen van de agrarische gronden. ”Die zijn vrijwel stabiel”, aldus Van Niekerk. In de betere akkerbouwgebieden op de Zuid-Hollandse eilanden en de Hoeksche Waard ligt het prijsniveau tussen de 60.000 en 70.000 euro per hectare. ”Vanuit de akkerbouw is de vraag naar grond groot.”

In de overige gebieden zijn het vooral melkveehouders die actief zijn op de grondmarkt. ”Je ziet dat ondernemers graag willen investeren in grond, met de afschaffing van het melkquotum in het vooruitzicht. Veel bedrijven willen hun bedrijf wel uitbreiden, maar niet intensiever worden. Dan is er grond nodig”, legt Van Niekerk uit.

De prijzen voor goed grasland in Zuid-Holland blijven op niveau. ”In het midden van de provincie ligt het prijsniveau voor goede percelen van klei op veen tussen de 50.000 en 60.000 euro per hectare.”

De prijsvorming blijkt sterk afhankelijk van de lokale situatie. Als er veel bedrijven zitten die willen uitbreiden, blijft de prijs op niveau, ook al zijn de percelen van minder goede kwaliteit. Sinds Dienst Regelingen de perceelsregistratie heeft aangescherpt, kijken kopers extra kritisch naar percelen met veel water in het veenweidegebied.

”Met de nieuwe registratie tellen sloten en greppels niet meer mee voor bijvoorbeeld de plaatsingsruimte voor mest. Daardoor staan de prijzen voor deze gronden onder druk”, aldus de makelaar. Prijzen variëren tussen de 35.000 en 45.000 euro per hectare.

De markt voor glastuinbouwgronden is in mineur. Er worden weinig zaken gedaan. ”Het aanbod van kassen en glastuinbouwgrond dat er komt, is vaak ingegeven door financiële problemen”, zegt Van Niekerk.

Lokale overheden in Zuid-Holland lijken, in tegenstelling tot in andere provincies, meer belangstelling te hebben voor de rood-voor-roodregeling.

Gemeenten proberen de woningbouw voor de sloop van verspreid liggende glastuinbouw juist te clusteren om meer huizen te kunnen bouwen. Hoewel de waarde van de huizen minder is dan in het verleden, is het voor veel stoppende tuinders een serieuze afweging omdat kassen moeilijk verkoopbaar zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.